Conferinţa ştiinţifică „Realităţi istorice şi demografice în spaţiul românesc” la Academia de Ştiinţe a Moldovei

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie al AŞM, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca şi Universitatea Bucureşti organizează Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema „Realităţi istorice şi demografice în spaţiul românesc”, cu prilejul aniversării Zilei Unirii Basarabiei cu România.
În cadrul conferinţei axată pe schimbul de experienţă din cele 3 centre de cercetare ştiinţifică a populaţiei din Chişinău, Bucureşti, Cluj-Napoca, vor fi supuse dezbaterilor următoarele probleme: obiectul de studiu al demografiei istorice – populaţiile din trecut, metodologii şi surse de cercetare a populaţiei, studiile de demografie istorică românească, demografia istorică şi repercusiunile ei asupra studiilor de istorie economică, socială, politică, migraţii, relaţii internaţionale, sănătatea publică, asigurări, climă, etc., problema demografică la etapa actuală.
În acelaşi context, va fi evocată şi memoria savantului Paul Dimitriu, unul dintre primii istorici de la Chişinău care a valorificat documente medievale şi moderne cu referire la primele statistici ale populaţiei româneşti din spaţiul dintre Prut şi Nistru.
Participanţi din Republica Moldova:
Institutul de Istorie al AŞM: acad. Demir Dragnev; dr. hab. Nicolae Enciu; conf. dr. Constantin Ungureanu; conf. dr. Valentin Constantinov; cercetator ştiiţific Tudor Ciobanu
Secţia de Demografie, Institutul de Ştiinţe Economice al AŞM: prof. univ.dr. Olga Gagauz.
În cadrul evenimentului, ICR Chişinău susţine prezenţa a doi specialişti români:
– cercetător ştiinţific grad I Luminiţa Dumănescu, director executiv – Centrul de Studiere a Populaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
– prof. univ. dr. Şarolta Solcan, Laboratorul de demografie istorică, Universitatea Bucureşti.
În deschidere vor lua cuvântul: E.S. Marius Gabriel Lazurca, ambasadorul României în Republica Moldova; acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi acad. Valeriu Matei, directorul ICR Chişinău.
Evenimentul va avea loc va avea loc marţi, 24 martie 2015, ora 10:00, la Academia de Ştiinţe a Moldovei (Sala Aurie)(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1).