UNICEF salută contribuția României în cadrul Forumului European privind Drepturile Copilului

București, 5 iunie 2015. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a împărtășit experiența României, reformele existente și provocările întâmpinate în demersul de promovare a serviciilor sociale integrate cu cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și cu alte țări participante la cea de-a noua ediție a Forumului European privind Drepturile Copilului.

În cadrul prezentării sale pentru reprezentanții la nivel înalt, doamna Gabriela Coman, Secretar de Stat, ANPDCA, a explicat cum, după 25 de ani de progrese înregistrate în domeniul protecției copilului, România a ajuns în situația de a înregistra în fiecare an un număr constant de 5.000 de copii care intră în sistemul de protecție a copilului. Din aproape 60.000 de copii separați de părinții lor, aproximativ 20.000 sunt instituționalizați, alți 20.000 sunt în grija asistenților maternali, iar ceilalți 20.000 sunt în plasament familial.

Analiza cauzelor și condițiilor complexe în urma cărora un copil ajunge să fie lipsit de îngrijirea părinților săi și să intre în sistemul public de protecție semnalează faptul că se impune o intervenție națională integrată, așa cum prevede Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020. La nivel local, este necesar un pachet minim de servicii pentru a identifica și sprijini copiii vulnerabili aflați la risc de sărăcie extremă, violență, abandon școlar, și care nu accesează servicii medicale”, a declarat doamna Gabriela Coman, Secretar de Stat, ANPDCA.

Experți europeni și nu numai, reprezentanți ai instituțiilor, guvernelor și ONG-urilor din Uniunea Europeană și ai organizațiilor internaționale au atras atenția asupra acelor evidențe și bune practici ale mai multor țări, printre care și România, care demonstrează importanța abordării intersectoriale, la nivel local, a acțiunilor de protecție a copilului.

România se află în curs de dezvoltare a unor servicii integrate pentru copii la nivel local, care reunesc sectoarele protecției sociale, sănătății și educației, așa cum este prevăzut în Strategiile naționale pentru drepturile copilului și incluziune socială. UNICEF testează aceste servicii în Bacău, în strânsă colaborare cu autoritățile de la toate nivelurile și cu ONG-uri, printr-un proiect finanțat de Norway Grants. Discuțiile din cadrul Forumului European privind Drepturile Copilului confirmă faptul că suntem pe calea cea bună. Prezentarea doamnei Președinte a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție s-a bucurat de reacții pozitive în rândul participanților”, a declarat doamna Sandie Blanchet, Reprezentant UNICEF în România.

Serviciile din cadrul pachetului minim de servicii testat în Bacău sunt acordate de profesioniștii de la nivel local: asistenți sociali, asistenți medicali comunitari și mediatori școlari, împreună cu autoritățile locale și județene și cu alți actori relevanți, precum ONG-urile, poliția, etc. Mai mult, se pune accent pe educația preșcolară și școlară incluzivă și de calitate. Rezultatele intervenției vor face obiectul unei evaluări independente, urmărindu-se ca acestea să influențeze programele naționale, cu finanțare din fonduri publice și europene.

Perioada de programare 2014-2020 oferă oportunitatea unei utilizări coerente și coordonate a fondurilor structurale europene pentru implementarea tuturor strategiilor naționale sectoriale și intersectoriale, în beneficiul unui număr estimat de 3,8 milioane de copii români.

Acțiunile care facilitează schimbul de experiență și lecții învățate prin cooperare orizontală, precum și mobilizarea transfrontalieră a autorităților publice și a actorilor din sectorul privat trebuie intensificate atât în Europa, cât și în celelalte regiuni. Cu experiența sa în realizarea unei reforme profunde a sistemului de protecția copilului, prin trecerea de la instituții mari, greoaie și inumane la dezvoltarea unei game de servicii bazate pe familie și, mai nou, la serviciile de prevenție, România poate să împărtășească altor țări bunele sale practici.