Ce reglementează Codul de Procedură Fiscală

Codul de Procedură Fiscală promulgat de preşedintele Klaus Iohannis reglementează diverse aspecte privind termenele şi modul de efectuare a inspecţiilor fiscale. Codul de Procedură Fiscală vizează ceea ce pot face şi în ce termene organele de control şi contribuabilii, precum şi modalităţile de penalizare şi contestare a rezultatelor inspecţiilor fiscale.
Reporter: Sergiu Şteţ – Codul de Procedură Fiscală nu face vreo referire la Codul Fiscal. Cel din urmă, Codul fiscal, se referă la domenii de activitate, categorii de venituri, sume şi procente. Codul de Procedură Fiscală reglementează metodele de control, cine şi în ce condiţii le decide, termenele şi condiţiile în care acestea sunt realizate, precum şi modul de stabilire a deciziilor de impunere, a bazei de impozitare, a penalităţilor şi a căilor de atac şi contestare. Spre exemplu, controlul fiscal poate fi tematic sau inopinat, inspecţia fiscală poate fi generală sau parţială, cu verificarea tuturor documentelor sau prin sondaj. Selectarea tipului de control şi a contribuabililor ce vor fi verificaţi se face în funcţie de nivelul riscului contribuabilului. În cazul persoanelor fizice, organele fiscale pot declanşa verificarea în cazul în care constată diferenţe semnificative între veniturile declarate de respectiva persoană şi veniturile estimate de autorităţile fiscale. Noul Cod de Procedură Fiscală consideră că diferenţa este semnificativă dacă depăşeşte 10% din veniturile declarate, însă nu mai puţin de 50.000 de lei, aproximativ 11.000 de euro. În cazul în care informaţiile furnizate de persoana verificată sunt considerate insuficiente, organele fiscale se pot adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 21 iulie