Dezbatere publică pe tema Strategiei locale de incluziune socială organizată la Cluj-Napoca

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în parteneriat cu Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” au organizat luni, 29 februarie, la Cluj-Napoca, la sediul Instituției Prefectului o dezbatere publică pe tema Strategiei locale de incluziune socială. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului Guvernare Incluzivă, care se înscrie în obiectivele Programului de guvernare pentru perioada 2013 – 2016 și vizează iniţiative menite să răspundă mai bine problemelor cu care se confruntă grupurile dezavantajate. În acest scop, proiectul propune un set de măsuri coerente, menite să contribuie la reducerea riscului de excludere și de marginalizare socială a grupurilor vulnerabile din județele Buzău, Călărași, Cluj, Dolj și Mureș, prin colaborarea dintre autorități publice și societatea civilă.

În cadrul dezbaterii a fost prezentat proiectul planului de acțiune locală pentru incluziune socială (PALIS), iar participanții au avut posiblitatea de a analiza măsurile propuse, de a formula noi propuneri, de a identifica oportunități și resurse pentru ca aceste măsuri să poată fi puse în practică. Dezbaterea a avut rolul de a crea cadrul de solidaritate necesar între autorități/instituții publice, societatea civilă și cetățeni, cu prioritate reprezentanți ai grupurilor vulnerabile.

La dezbatere au fost invitați să participe reprezentanți ai conducerii instituțiilor implicate în proiect, funcționari publici, cetățeni, reprezentanți ai ONG-urilor locale, ai mass-media, reprezentanți ai asociațiilor cetățenești.

În elaborarea/îmbunătățirea planurilor de acțiune se are în vedere politica Guvernului României de incluziune socială, care se bazează pe o abordare pro-activă care are drept obiectiv creșterea generală a standardului de viață a populației și stimularea câștigurilor obținute din muncă prin facilitarea ocupării și promovarea politicilor incluzive cu adresabilitate către toate grupurile vulnerabile: minoritatea romilor, persoanele cu handicap, femeile, copiii străzii, tinerii de 18 ani care părăsesc instituțiile de protecție ale statului, persoanele în vârstă.

Cu această ocazie a fost prezentat și Studiul privind identificarea nevoilor grupurilor defavorizate, cu risc de marginalizare și excluziune socială, realizat în cadrul proiectului.

Proiectul ”Guvernare Incluzivă” este implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.Valoarea totală a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finanțarea Granturilor SEE este în valoare de 550,937.70 RON, iar co-finanțarea publică este de 97,224.30 RON.