Informare de presă – Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”

Debutul campaniei de informare pentru promovarea celor mai bune practici şi a instrumentelor financiare pentru conformarea cu Directiva Nitraţi în rândul potenţialilor beneficiari

Campania de informare Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți 2016-2022 derulată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) debutează în luna aprilie 2016 şi are ca obiectiv promovarea bunelor practici agricole pentru reducerea poluării cu nitrați și protecția apelor, precum și prezentarea instrumentelor financiare pe care potențialii beneficiari le vor putea accesa în perioada 2016-2022 în vederea alinierii la prevederile Directivei 91/676/CEE, “Directiva Nitrați” a Uniunii Europene.

Campania, derulată pe parcursul anului 2016, cuprinde dezbateri publice județene, caravane de informare în cele 8 regiuni de dezvoltare pentru autoritățile publice locale, precum și o conferință internațională.

Prin continuarea Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți în perioada 2016-2022, finanțat printr-un împrumut acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, MMAP intenționează să susțină unitățile administrativ-teritoriale pentru conformarea acestora cu prevederile Directivei Nitrați. În perioada 2016-2022 acțiunile proiectului, cu un buget de 48 milioane de euro, vor susține în principal investiții ale unităților administrativ teritoriale destinate reducerii poluării cu nitrați concretizate prin: construcția de platforme de depozitare a gunoiului de grajd, stații de compostare a gunoiului de grajd și resturilor vegetale, precum și achiziția de echipamente necesare funcționării acestora; realizarea și îmbunătățirea unor sisteme de colectare și tratare a apelor uzate menajere; îmbunătățirea protecției corpurilor de apă susceptibile la poluarea cu nutrienți prin crearea de zone tampon, reabilitarea pășunilor, plantarea de perdele forestiere de protecție, împăduriri.

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați:

www.inpcp-campanie.ro

www.blog.inpcp-campanie.ro