Livada de vişini de Anton Pavlovici Cehov, în premieră la Teatrul Naţional Radiofonic

Teatrul Naţional Radiofonic prezintă în premieră, joi, 21 aprilie 2016, de la ora 19:00, la Radio România Cultural, Livada de vişini de Anton Pavlovici Cehov

Spectacolul reprezintă o restituire integrală a textului lui Anton Pavlovici Cehov, într-o traducere contemporană, proaspătă, expresivă, capabilă să ne apropie universul cehovian, să ajute spectatorul/ascultătorul de secol XXI să i se integreze pe deplin. Unul dintre meritele acestei traduceri este acela de a conţine o scurtă scenă, care a lipsit până acum din alte tălmăciri în limba română, un pasaj care fusese eliminat de către Konstantin Sergheevici Stanislavski, la premiera din 1904 a piesei.

Viziunea regizorală a lui Gavriil Pinte se distinge printr-o abordare profundă a universului cehovian, în acord cu intenţiile dramaturgului: teatralitatea dobândeşte multiple valenţe, iar piesa este privită ca „o comedie, pe alocuri aproape o farsă”, aşa cum autorul ei o cataloga. Livada de vişini, crede regizorul Gavriil Pinte, este povestea unui eşec, însă la acest eşec nu trebuie să se ajungă într-un stil teatral melancolic şi plictisitor, ca în atâtea alte montări cehoviene, ci cu febrilitate, cu vitalitate, într-o adevărată euforie a dezastrului. Cehov este tratat ca un precursor al existenţialismului şi al teatrului absurdului, menţinând însă cadrul realismului psihologic; personajele nu comunică, iar alienarea şi înstrăinarea lor sunt dublate de o permanentă nevoie de a se autoiluziona, de a se minţi pe ele însele.

„Este important – afirmă Gavriil Pinte – că, în contextul dramaturgiei cehoviene, în Livada de vişini lipseşte personajul doctorului. Cred că lipseşte cu sens. Este o lume căreia nici medicul nu mai are ce să-i facă; prin urmare, avem de a face cu o absenţă elocventă”.

Actorii imprimă acestui univers amprenta emotivităţii şi a talentului lor, iar coloana sonoră susţine impecabil viziunea regizorală. Frigul din piesă, ce-şi află un corespondent interior în sufletele personajelor, spiritele care traversează ireal livada de vişini sunt sugerate prin vibraţii auditive, ecouri şi sonorităţi semnificative. Dispuse cu precizie, elementele acustice contribuie la alcătuirea unui ansamblu artistic expresiv şi echilibrat, în care vocile, inflexiunile, tăcerile dobândesc o valoare aparte. Muzica spectacolului emană o tulburătoare nostalgie, delicateţe şi subtilitate, iar dispunerea vocilor în acest cadru se realizează cu un deosebit simţ al plasticii sonore.

Spectacolul Livada de vişini de Anton Pavlovici Cehov va putea fi audiat în avanpremieră luni, 18 aprilie, la ora 10:40, la clubul de la hotelul Ramada Majestic de pe Calea Victoriei din Bucureşti.

Traducerea: Raluca Rădulescu. Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Gavriil Pinte.

În distribuţie: Diana Dumbravă, Rodica Mandache, Dan Aştilean, Constantin Dinulescu, Alexandru Bindea, Ana-Maria Bălescu, Felicia Pinte, Toma Cuzin, Bogdan Dumitrescu, Eduard Adam, Ioana Calotă, Gavril Pătru şi Ion Haiduc. La chitară: Victor Prundea.

Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Patricia Prundea. Inginer de sunet: Iulian Iancu. Redactor şi coordonator de proiect: Domnica Ţundrea.