Întâlniri săptămânale la Ministerul Culturii pentru salvarea Patrimoniului

Începând cu luna iulie, Ministerul Culturii va iniția o serie de întâlniri cu specialiști din Ordinul Arhitecților din România – OAR, Institutul Național al Patrimoniul – INP și ONG-uri care au preocupări constante în domeniul protecției patrimoniului construit. Acestea vor avea loc săptămânal și se vor desfășura la nivel de Ministru și Secretar de Stat și au drept scop stabilirea unor măsuri de intervenție în cazuri punctuale pentru salvarea unor monumente și situri istorice, dar și pentru ameliorarea urgentă a legislației.

Starea gravă în care se află monumentele istorice la nivel național, presiunile dezvoltării urbane incoerente, corupția din sistem, lipsa resurselor și a instrumentelor de intervenție impun stabilirea unui dialog constant al celor implicați în salvarea și protejarea patrimoniului construit. Din acest motiv, se impune construirea unei colaborări instituționale între Ministerul Culturii și specialiștii din domeniu, care să devină permanentă.

Din păcate, în România, în ceea ce privește patrimoniul, nu există încă evaluări ale pierderilor suferite în perioada comunistă sau a celor de după 1990. De asemenea, nu deținem un inventar complet al situației monumentelor istorice din București și din țară.

În acest context, Ministerul Culturii consideră prioritară chestiunea patrimoniului și intenționează să creeze instrumente suplimentare de lucru pentru salvarea și protejarea monumentelor istorice. Important este ca responsabilitatea acestui demers să fie asumată atât de societate cât și de uniunuile de specialiști și ONG-uri. Cu toții suntem beneficiarii valorilor moștenite, iar asta implică o serie de responsabilități.