Raport al Curţii de Conturi privind sprijinul financiar primit de Republica Moldova de la UE pentru a-şi consolida administraţia publică

Sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeană Republicii Moldova pentru a-şi consolida administraţia publică a avut doar un impact limitat. Concluzia aparţine Curţii Europene de Conturi, într-un raport publicat astăzi.
Începând cu 2007, Moldovei i s-a alocat un ajutor financiar european de 782 de milioane de euro, care reprezintă suma cea mai mare acordată unei ţări din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Însă atunci când Curtea de Conturi a examinat programele de sprijin bugetar din sectoarele justiţiei, finanţelor publice, sănătăţii şi apei, a constatat că există puţine elemente care să indice progrese. Printre explicaţiile acestui fenomen se află, în opinia instituţiei europene, lipsa de voinţă politică a autorităţilor naţionale. De asemenea, printre factorii negativi figurează şi nivelul concepţiei şi al implementării programelor şi proiectelor care au făcut obiectul auditului. Curtea formulează şi o serie de recomandări Comisiei Europene pentru o mai bună implementare a programelor sale în Republica Moldova. Între acestea, să utilizeze cu mai multă rigurozitate sistemul de alertă timpurie, astfel încât să prevină sau să diminueze riscurile. Totodată, i se recomandă forului comunitar să coreleze mai bine programele de sprijin bugetar cu strategiile naţionale.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (1 septembrie)