Primul Festival al Peştelui s-a desfăşurat în raionul Ialoveni din Republica Moldova

Mai mulţi pescari şi amatori de peşte s-au întrunit în satul Nimoreni, raionul Ialoveni, unde a fost organizat primul Festival al Peştelui din Republica Moldova. Evenimentul a fost iniţiat de o organizaţie obştească din localitate care şi-a propus ca acesta să devină o tradiţie a satului, informează Moldpres. Scopul festivalului de la Nimoreni este de a promova alimentaţia sănătoasă, în special consumul de peşte. Totodată, organizatorii şi-au dorit să facă cunoscute valorile şi specificul localităţii, gastronomia naţională şi obiceiurile piscicole autohtone. Programul festivalului a inclus expoziţii susţinute de meşteri populari, bucătari şi pescari. Totodată, au fost pregătite multe concursuri cu premii, programe artistice, ateliere de lucru, iarmaroace etc. La festival a fost prezentat şi primul “Ghid al pescarilor”, lansat recent de Serviciul Piscicol din cadrul Ministerului Mediului. „Nu toţi pescarii cunosc şi aplică măsurile de prevenire a degradării resurselor piscicole. Prin acest ghid vom promova acțiunile necesare de protecţie a mediului acvatic şi a ihtiofaunei bazinelor hidrografice din ţară’, a menţionat Vlad Ungurean, directorul Serviciului Piscicol. În bazinele acvatice din R. Moldova, atât naturale, cât şi artificiale, cresc circa 30 de specii de peşte, cele mai răspîndite fiind crapul, carasul, şalăul, plătica, somnul, bibanul etc. În bazinele naturale este interzis orice fel de pescuit (sportiv, de amator, comercial sau industrial) al speciilor incluse în Cartea Roşie a R. Moldova – cegă, hibrizi de sturion, păstrăv, anghilă, morunaş ş.a. Ţara noastră are o reţea hidrografică formată din 3621 rîuri şi pîraie. Cele mai mari lacuri naturale sînt situate pe cursul rîului Prut (Beleu, Dracele, Rotunda, Fontan, fluviul Nistru (Bîc, Roş, Nistru Vechi). Printre cele mai mari lacuri de acumulare din ţară se numără: Costeşti-Stînca, Dubăsari, Ghidighici, Congaz, Caplani, Comrat, Mingir, Manta, Rezeni, Ialoveni, Volintiri și Ulmu.

(MOLDPRES – 9 octombrie)