2016. november 24

Az Európai Parlament jóváhagyta a közös biztonsági és védelmi politika gyakorlatba ültetésére hivatott jelentést

Az Európai Parlament 386 szavazattal, 237 ellenében és 74 tartózkodás mellett csütörtökön jóváhagyta a közös biztonsági és védelmi politika gyakorlatba ültetésére hivatott jelentést, melynek szerzője Mircea Paşcu román európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament alelnöke. A jelentés az uniós biztonsági és védemi politika alapos és mélyreható felülvizsgálását javasolja, abbóli meggondolásból, hogy az EU tagállamai döntő módon járuljanak az Európai Unió biztonságának fenntartásához. A jelentés szerint az európai biztonsági környezet leromlott és a jelenlegi kihivásokkal szemben összetettebb és kilátástalanabb lett. Európának hatékonyan fel kell használnia a közös biztonsági és védemi politika keretében rendelkezésére álló eszközöket. Épp ezért is javasolták az emlitett politika felülvizsgálását. Ugyanakkor a jelentés az EU-tagállamoknak azt ajánlja, hogy fektessenek be a védelembe és biztonságba, illetve arra ösztönzi ezen államokat, hogy tartsák tiszteletbe azt a NATO-célkitűzést, mely előirányozza a a hazai össztermék (GDP) 2 százalékának honvédelemre való forditását. Másrészt, az Európai Parlament a Miniszterek Tanácsától a védelemről szóló fehér könyv mielőbbi kidolgozását kérte. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 11.24)

A parlamenti választásokon, valószinüleg, 40%-50%-os lesz a részvétel

A politikai elemzők szerint a december 11-i parlamenti választásokon való részvétel nem haladja meg a 40%-50%-ot, akárcsak az előző, a helyhatósági választásokon. Radu Magdin, Cristian Pîrvulescu, Alfred Bulai, Marius Pieleanu, Bogdan Ficeac és Barbu Mateescu politikai elemzők, illetve szociológusok úgy vélik, hogy az urnákhoz járulás szempontjából a téli ünnepek nem meghatározó tényezők, mi több – véleményük szerint – a kedvezőtlen időjárás miatt e százalékarány tovább zuhanhat. Cristian Pîrvulescu szerint az urnákhoz járuló választópolgárok mozgositása 1990 óta folyamatosan csökkent, ami az elnök- és a parlamenti választások külön időpontban való megszervezésének tudható be. Bogdan Ficeac véleménye szerint a részvételi arány 40%-50% körüli megállapitása annak „köszönhető”, hogy a román állampolgárok „általában kiábrándultak a politikai osztályból”, mig Alfred Bulai úgy véli, hogy az emitett százalékarány azzal magyarázható, hogy a románok már nem tanusitanak érdeklődést a parlamenti választások iránt. Barbu Mateescu nem zárja ki „annak valószinűségét, hogy nagyobb lesz a részvételi kvóta”. Marius Pieleanu szerint „a választásokon való részvételi arány attól is függ, hogy hogyan alakulnak a dolgok a kampány alatt”. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 11.24)

Több pénzt kapnak a tejtermelők

Számos, jelentős európai uniós tejtermelő csődbejutása következtében először fordul elő, hogy megnövekedett a romániai tejszekor iránti kereslet. Ugyanakkor, az utóbbi 5-6 évben viszonylatában prömiernek számitó szintre növekedett a gazdák által beszolgáltatott tej ára. A Szilágy Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság adatai szerint a gazdálkodóknak jelenleg egy lejt fizetnek egy liter tejért. A helyi tejtermelők szerint a szerződésmegkötések döntően hozzájárulnának a romániai tejpiac fellenditéséhez. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG – 11.24)

A kormány bevezette a Közalapokból Fizetett Alkalmazottak Nyilvántartási Regiszterét

A már hatályos, az egyéni munkaszerződések alapján dolgozó alkalmazottak általános nyilvántartási regisztere mellett, a szerdai kormányülésen úgy döntöttek, hogy a REVISAL mintájára bevezetik az Alkalmazottak Nyilvántartási Regiszterét is, azaz a Közalapokból Fizetett Személyzet Adatbázisát. Ennek értelmében, az alkalmazók a területnek – magán- és közszféra – megfelelő nyilvántartási regisztereket érvényesitenek. Valamennyi intézetnek és közhatóságnak kötelessége létrehozni a közalapokból fizetett személyzet általános nyilvántartási naplóját és kiegészitenie az alkalmazások vagy az alkalmazottak kinevezésének sorrendjében, majd megküldenie a Területi Munkaügyi Felügyelőségnek. Az alkalmazottak azonositó elemeit – az alkalmazás időpontja, betöltött tisztség, bérezési szint, valamint a munkaviszony időtartama, illetve e viszony felbontásának okait – tartalmazó regisztert az illető intézet székházában, illetve a közhatóságoknál örzik meg. (RADOR HIRÜGYNÖKSÉG -11.24)