de Silvia Iliescu
de Silvia Iliescu

Trupele active aflate în refacere şi administraṭia armatei sunt îngrămădite în Moldova • aglomeraṭia şi condiṭiile precare de igienă favorizează înmulṭirea păduchilor, ceea ce va declanşa epidemia de tifos • criza de lemne şi de alimente se adaugă vicisitudinilor acelei ierni grele.

Subofiṭerul Gheorghe Popescu (n. 1890), recrutat la sfârşitul lui noiembrie 1916, s-a aflat permanent alături de locotenent-colonelul Ion Constantinescu la Regimentul 3 de călăraşi, ocupându-se de lucrările de secretariat. Regimentul său, retras în Moldova, se afla în primele zile ale lui decembrie la Tecuci, iar la sfârşitul lunii la Iaşi.

 

Defilarea trupelor; Fototeca Muzeului Militar Naṭional
Defilarea trupelor; Fototeca Muzeului Militar Naṭional

„Marṭi, 27 Decembrie [9 ianuarie, calendar nou]

Eşim din Iaşi pe Bariera Păcurari. […] Sosim la 2 ½ împreună cu maistrul croitor la Podu Iloaiei, un mic orăşel bine îngrijit, compus numai din evrei, unde trebue să cantonăm. […] Stăm pe strada Traian 48 la o evreică dată dracului care neagă că e evreică, spunând că e rusoaică şi are moşie, că cunoaşte pe generalul X, fapt pe care nu l-am acreditat însă, dat fiind că copiii (5-6 la număr) sunt prost îmbrăcaṭi, iar în casa unde dorm ei domneşte o mizerie teribilă. Cel mult credem noi că bărbatul ei să fie poate logofăt la vreo moşie.

Cu tot gerul simṭitor ce este afară nu a vrut să ne lase să facem focul, motivând că n-a făcut focul de mult şi că ciorile (stăncuṭele) şi-au făcut cuiburi pe coş, astfel că i-ar arde casa. Suntem nevoiṭi să dormim aşa, tremurând toată noaptea.

Gara din Podu Iloaiei; wikimedia.org
Gara din Podu Iloaiei; wikimedia.org

Miercuri, 28 Decembrie [10 ianuarie]

Se hotărăşte să rămânem până Vineri, 30 Dec., pentru a potcovi caii cu caiele [pentru] gheaṭă. Aşa fiind, scuturăm coşul (hogeacul, cum îi zice aici) şi facem focul, în marea ciudă a evreicei care ridică aproape tot de prin casă. Din cauza căldurei însă invadează pe pereṭi mulṭime de inamici (păduchi de lemn) care intenṭionau să ne atace. Contra-atacându-i, toṭi au fost trecuṭi prin baionetă. Aici sunt şi prind primii inamici pe piele, care de aici încep să apară şi să mă atace regulat.”

[Carnet de note şi întâmplări din campania 1916 a subofiṭerului Popescu Gheorghe, Muzeul Militar Naṭional, Secṭia Documentare, Colecṭia Manuscrise; consultant ştiinṭific prof. dr. Corneliu Andonie, muzeograf la Muzeul Militar Naṭional]