ANFP: Un nou proiect cu finanțare europeană

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat luni, 19 decembrie 2016, la București, Hotel Ramada Majestic Conferinţa de lansare a proiectului ”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local” Cod 1.1.005.

La conferință au participat reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Consiliului Concurenței, ai Asociaţiei Prefecţilor și Subprefecţilor din România, precum și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai organizațiilor nonguvernamentale, formatori etc.

Prin implementarea acestui proiect, Agenția vizează contribuția la dezvoltarea capacității administrației publice de a realiza implementarea și absorbția eficace și eficientă a FESI, sprijinind totodată procesul de implementare și aplicare a legislației UE în domeniul ajutoarelor de stat.

În acest sens, proiectul își propune formarea orizontală în domeniul ajutorului de stat pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, respectiv pentru un grup țintă constituit din 378 de persoane din administrația publică locală și din cadrul instituțiilor prefectului, cu atribuții în domeniul ajutorului de stat. Modulul de formare se va derula în perioada martie – iulie 2017.

Prin asigurarea instruirii în domeniul ajutorului de stat se vor crea premisele necesare elaborării unor măsuri de sprijin la nivel local, care să fie complementare măsurilor de ajutor de stat finanțate din fonduri FESI, asigurându-se, în același timp, respectarea legislației în acest domeniu. Personalul din autoritățile publice locale va putea dezvolta proiecte/ programe care cad sub incidența ajutorului de stat, în funcție de prioritățile de la nivel local, iar responsabili din cadrul instituțiilor prefectului vor putea sprijini autoritățile locale interesate în a dezvolta scheme de ajutor de stat la nivel local, menite să contribuie la dezvoltarea economică a comunităților.

 

***

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, are o valoare de 1.155.246,00 lei și se derulează în perioada 01 iulie 2016 – 31 august 2017.

Informaţii suplimentare privind acest proiect pot fi oferite de echipa de proiect reprezentată de dna. Lavinia NICULESCU, Director, Manager de proiect și dna. Carmen HÂRTOPEANU, asistent proiect, la numerele de telefon 0374.112.796 și 0374112832.