Semnificaţia religioasă a zilei de 1 ianuarie

Prima zi a anului are şi o importantă semnficaţie religioasă despre care vorbeşte în continuare Remus Rădulescu:
Reporter: 1 ianuarie este din punct de vedere creştin ziua în care pruncul născut în Bethleem şi-a primit numele. Conform tradiţiei iudaice, după opt zile de la naşterea sa, Iisus a fost tăiat împrejur, ca orice copil evreu de sex masculin. Acest ritual reprezintă împlinirea legământului încheiat de Dumnezeu cu poporul evreu prin Avraam. Numele pe care l-a primit Fiul lui Dumnezeu făcut om, Iisus, înseamnă Mântuitorul, iar Hristos în seamnă Cel uns. Tot astăzi este sărbătorit Sfântul Vasile cel Mare, care a trăit în secolul al patrulea şi a fost episcop în Cezareea, cetate în Asia Mică. Sfântul Vasile, în doar nouă ani cât a păstorit ca episcop, s-a dovedit un mare teolog şi un bun organizator al vieţii monahale şi al activităţii sociale în Biserică. Sfântul Vasile este primul episcop care a întemeiat spitale şi azile pentru ocrotirea celor săraci şi suferinzi./lazard/ilapadat

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 1 ianuarie