Comunicat SRR

Societatea Romana de Radiodifuziune organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor
vacante de:

Sef serviciu la Serviciul Buget Prognoza din cadrul Directiei Economice;
Redactor sef la Redactia lnformatii din cadrul Radio Romania Actualitati;
Redactor sef adjunct la Radio Romania Actualitati din cadrul Directiei Programe;
Redactor sef la Redactia lnforrnatii din cadrul Radio Romania Actualitati.

Concursurile se desfasoara, in conformitate cu prevederile Regulamentului de selectie a personalului de conducere in cadrul Societatii Romane de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013, dupa cum urmeaza:

Etapa I – selectia dosarelor: 31.03.2017-03.04.2017

Etapa II- analiza, evaluarea si notarea proiectelor de concurs: 10.04.2017-19.04.2017

Etapa III- sustinerea interviului: 27.04.2017-05.05.2017

Tnscrierile candidatilor, respectiv depunerea proiectelor de concurs si a dosarului de concurs, se fac la sediul socieistii, la Serviciul Resurse Umane-secretariatul comisiilor de concurs, in perioada 16.03.2017-30.03.2017, in zilele lucratoare, astfel:

de luni pana joi, intre orele 8.30-17.00;

vineri intre, orele 8.30-14.30.

Conditiile de participare la concurs, caietele de sarcini, bibliografia sunt afisate pe site-ul www.radioromania.ro. sectiunea Cariere, subsectiunea Anunturi de angajare.”