Workshop de închidere al proiectului „Cartarea și evaluarea serviciilor de ecosisteme din zona umedă Divici-Pojejena și identificarea contribuției acestora la sectoarele economice’’ (WETECOS)

Miercuri, 22 martie 2017, a avut loc workshop-ul de închidere al proiectului „Cartarea și evaluarea serviciilor de ecosisteme din zona umedă Divici-Pojejena și identificarea contribuției acestora la sectoarele economice’’ (WETECOS), începând cu ora 9, la hotelul Internațional București. Evenimentul, organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului Bucuresti (INCDPM), în calitate de Promotor de Proiect, a avut ca scop prezentarea obiectivelor și a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului.

Proiectul, finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014, în cadrul Programului RO02 – Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor, pentru care Ministerul Mediului este Operator de Program, a avut ca obiectiv general cartarea şi evaluarea serviciilor de ecosisteme din zona umedă Divici-Pojejena prin utilizarea particularizată pentru România a recomandărilor Uniunii Europene prevăzute în rapoartele grupului de lucru MAES.

In cadrul proiectului a fost elaborata o metodologie de cartare și evaluare a ecosistemelor și a serviciilor oferite de acestea pentru zonele umede din Romania. Metodologia, particularizata si pentru studiul de caz reprezentat de zona umeda Divici-Pojejena a permis ulterior evaluarea monetara a serviciilor de ecosisteme furnizate, astfel incat sa se analizeze contribuția acestora la principalele sectoare economice. Pe baza metodologiilor obținute în cadrul proiectului, a fost realizat un ghid de bune practici cu privire la contribuția zonelor umede din România la principalele sectoare economice, incluzând ca studiu de caz zona umedă Divici-Pojejena. Totodata, in cadrul proiectului au fost desfasurate si actiuni ce au vizat cresterea nivelului de cunoastere si informare cu privire la beneficiile furnizate de serviciile de ecosisteme.

La eveniment au participat reprezentanți ai partenerilor de proiect, Institutul de Cercetare pentru Bioeconomie din Norvegia (NIBIO) și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) Tulcea, precum și reprezentați ai Administrației Parcului Natural Comuna, Gărzii Naționale de Mediu, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice-ICSI Rm. Vâlcea.

Proiectul, în valoare totală de 497.897,91 Euro, din care 74.685,69 Euro finanțare de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului, a fost implementat în perioada septembrie 2015 – martie 2017, în parteneriat cu Institutul de Cercetare pentru Bioeconomie din Norvegia (NIBIO) și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) Tulcea.

Persoana de contact:

Monica Matei, telefon: +4021-305.26.00, e-mail: monica.matei@incdpm.ro.

Notă informativă:

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București desfășoară activități de cercetare aplicativă și fundamentală în ingineria mediului, ecologie, protecția mediului și managementul resurselor.

Informații suplimentare despre proiect: (http://www.incdpm.ro/wetecos/ro/). Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesați www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro și www.eeagrantsmediu.ro.