Locurile de muncă vacante

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în 29 martie 2017, în evidenţele A.J.O.F.M. Ilfov sunt înregistrate  823  locuri de muncă vacante.

Din cele 823 locuri de muncă, 198 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 232 pentru studii medii, pentru muncitori calificaţi 216 şi 177 pentru muncitori necalificaţi.

Profesiile, meseriile sau ocupaţiile în care agenţii economici din judeţul Ilfov oferă locuri de muncă sunt: brutar, măcelar, electromecanic, mecanic auto, cameristă hotel, auditor intern, casier, sudor, agent de securitate,  șofer, lucrător comercial, etc.

Condiţiile de angajare, valabilitatea ofertei şi informaţiile suplimentare despre fiecare loc de muncă în parte se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Ilfov din Bucureşti, str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, la telefon (021)330.20.14, 0785/280.308; 0785/280.309, pe site-ul A.J.O.F.M. – Ilfov (www.ilfov.anofm.ro) sau la punctele de lucru ale A.J.O.F.M. Ilfov.

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare,

Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ