Încă o performanta pentru cercetarea româneasca

Institutul Naţional de Cercertare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului a participat la cel de-al 45-lea Salon Internaţional de Invenţii de la Geneva – Elveţia, desfăşurat în perioada 29 martie-2 aprilie 2017, fiind singurul institut din România care a fost premiat cu 2 medalii de aur şi 2 medalii de argint şi care a câştigat cele mai multe medalii din delegaţia română.

Institutul a participat la Ediţia Geneva – 2017 cu patru invenţii din domeniul protecţia mediului şi energii

Complex off-shore de producere a energiei regenerabile – Medalie de aur

Invenţia utilizează în cadrul aceluiaşi sistem mai multe resurse naturale pentru producerea energiei electrice. Sistemul cuplează două module cilindrice de diametre diferite: un modul aerian care captează energia eoliană şi solară și un modul submers, care captează energia valurilor şi a curenţilor de apă. Modulul aerian are fante şi deflectoare cu celule fotovoltaice, care concentrează şi dirijează curentul de aer spre palele de pe axul vertical. Modulul submers este prevăzut cu fante care dirijează energia hidraulică spre palele situate pe acelaşi ax. Axul este prevăzut cu un sistem de decuplare a mişcării, cele două module putând funcţiona şi independent.

Alte premii obținute la saloanele de inventică: Invenția a fost premiată cu medalia de aur la Salonul Thailand Inventor’s Day 2017, Bangkok, Thailand.

Complex de producere a energiei regenerabile în ape curgătoareMedalie de aur

Invenţia utilizează în cadrul aceluiaşi sistem trei resurse naturale pentru producerea energiei electrice, fiind alcătuită din două module cilindrice, de acelaşi diamentru: un modul aerian vertical, care captează energia eoliană şi solară și un modul orizontal parţial submers, care captează energia hidraulică. Modulul aerian este prevăzut cu un panou solar conic şi fante care dirijează prin deflectoare (echipate cu celule fotovoltaice) curentul de aer spre palele de pe axul vertical. Modulul parţial submers are fante care dirijează curentul de apă spre zbaturile de pe axul orizontal, care este cuplat cu axul vertical. Sistemul este amplasat pe o platformă plutitoare.

Alte premii obținute la saloanele de inventică: În cadrul Salonului Thailand Inventor’s Day 2017, Bangkok, Thailand invenţia a fost premiată cu medalia de agint şi cu premiu special din partea Societății de Cecetare si Inovare din Malaysia.

Soluții tehnice pentru protejarea ecosistemelor zonelor umede și a populației împotriva inundațiilor – Medalie de argint

Invenția se referă la o soluție ce asigură protecția împotriva inundațiilor a localităților situate pe malul corpurilor de apă, concomitent cu menținerea stării ecologice a zonelor umede. Invenţia este formată dintr-un ansamblu compus din dig de apărare care asigură conectivitate laterală la fluviu prin viaducte prevăzute cu stavile, stații de pompare, staţii de monitorizare de tip DKTB care efectuează înregistrarea on-line a nivelului și calității apei și centru de comandă și alarmare, care comandă închiderea și deschiderea stavilelor și funcționarea pompelor şi avertizează, dacă este necesar, factorii de decizie interesați.

Alte premii obținute la saloanele de inventică: Invenția a fost premiată cu medalia de aur la Salonul International INNOVA-EUREKA 2017, Brussels şi la Salonul Thailand Inventor’s Day 2017, Bangkok, Thailand.

Staţie DKTB de monitorizare a ihtiofaunei şi în special a sturionilor, prin teledetecţie cu marcă ultrasonică, în diferite condiţii hidrologice – Medalie de argint

Invenția se aplică pentru cercetarea din domeniul biodiversității și a dinamicii ecosistemelor acvatice, în vederea determinării variațiilor de nivel, parametrilor de calitate a apei și migraţiei speciilor acvatice. Unul dintre avantajele sistemului DKTB este posibilitatea de includere în interior a echipamentului multiparamentru de determinare a nivelului și parametrilor de calitate a apei, protejând în același timp dispozitivele și oferind cu ușurință accesul la descărcarea datelor.

Sistemul de monitorizare DKTB este unic la nivel european și este utilizat în cadrul mai multe proiecte desfășurate de către INCDPM pe întreg tronsonul Dunării Inferioare, furnizând date unice pe plan mondial referitoare la migrarea sturionilor.

Invenția a mai fost premiată în cu medalia de aur în cadrul următoarelor evenimente dedicate invenţiei-inovaţiei: Salonul International INNOVA-EUREKA 2015, Brussels; Salonul International EuroInvent Iasi 2016, Romania; British Invention Show and Awards 2016, London, UK şi ICAN Toronto 2016, Canada. De asemenea, aceasta a fost premiată în 2017 cu medalie specială pentru inovare din partea ATIP, Thailand.

 

deak

Directorul General

dr. ing. DEÁK György

Participarea Institutului Naţional de Cercertare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului în cadrul celui mai prestigios eveniment la nivel mondial în domeniul inventicii s-a putut realiza prin eforturile susţinute depuse de către echipa de conducere: directorul general dr. ing. DEÁK György şi directorul ştiinţific dr. ing. POTERAȘ George. Aceştia au contribuit semnificativ atât la nivel ştiinţific, de mentorat pentru tinerii cercetători în domeniul invenţie-inovaţie, cât şi la nivel organizatoric pentru o bună prezentare a rezultatelor obţinute pe plan naţional şi internaţional.

 

 poteras

Directorul Știinţific

dr. ing. POTERAȘ George.

 

Pentru a promova creativitatea la nivel internaţional, Institutul Naţional de Cercertare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, în calitate de coorganizator, aduce la cunoştinţa cercetătorilor şi inventatorilor că în perioada 25 – 27 mai 2017 va avea loc TÂRGUL EUROPEAN AL CREATIVITĂȚII ȘI INOVĂRII – EUROINVENT IAȘI, la care vă aşteaptă pentru a lua contact cu invenţiile din domeniul protecţiei mediului şi nu numai.