Comunicat de presă INCDPM

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM), în virtutea obligaţiilor contractuale de cercetare națiobale și internaționale de interes european pe care le are a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), ca pe orice cale legală să transmită persoanelor desemnate autorizația de pescuit științific pentru a putea începe activitatea propriu-zisă de marcare cu mărci ultrasonice a speciilor de sturioni din Dunăre. În acest sens INCDPM, solicită ANPA să procedeze conform legii și să organizeze buna desfășurare a pescuitului științific.

De asemenea, INCDPM a informat în data de 06.07.2017 atât Poliția de Fontieră Ialomița cât și Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița, că din punctul de vedere al institutului activitatea de pescuit științific la speciile de sturioni poate începe, autoritatea abilitată conform legii, respectiv ANPA, urmând să deruleze în baza obligaţiilor legale ce îi revin procedurile conforme şi să elibereze direct către pescari autorizaţiile pentru pescuit ştiinţific pentru anul în curs și să supravegheze activitatea, din punctul de vedere al respectării prevederilor legale.

Totodată, INCDPM informează opinia publică asupra faptului că în urma repetatelor solicitări adresate ANPA de a motiva punctual prin legislația în vigoare cauzele pentru care aceasta a limitat numărul capturilor din speciile de sturioni ce pot fi marcate cu mărci ultrasonice în scopul monitorizării migrației pe cursul inferior al Dunării, până la această dată nu a fost primit nici un răspuns deși din acest motiv există un iminent risc de infrigement asupra României datorită lipsei informațiilor privind numărul de sturioni, specii protejate CITES.

INCDPM îşi exprimă convingerea că ANPA va reevalua deciziile anterioare de limitare arbitrară a numărului de exemplare care ar urma să fie capturate, marcate ultrasonic şi eliberate şi ulterior monitorizate în Dunăre, conform procedurilor ştiinţifice, rezultate ale cercetărilor experţilor ihtiologi şi în tehnologii de monitorizare ai institutului, validate de experţi în domeniu atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional la Bruxeles (2016), Londra (2016), Barcelona (2017), Geneva (2016-2017), Toronto (2016), Bankok (2016).

Reamintim că INCDPM deruleză singurul program de amploare de cercetare ştiinţifică prin monitorizarea exemplarelor din speciile de sturioni de pe Dunăre, între Marea Neagră şi Porţile de Fier, cu ajutorul mărcilor ultrasonice implantate şi a unui sistem monitorizare bazat pe teledetecţie amplasat pe fluviul Dunărea cu ajutorul cărora a creat o bază de date ştiinţifice certe (nu virtuale) unicat la nivel mondial, pusă deja la dispoziţia autorităţilor române pentru fundamentarea inclusiv a unor decizii juridice favorabile României în cadrul Convenției de la Berna.

Cercetătorii INCDPM trag un puternic semnal de alarmă la nivel internaţional fundamentat pe rezultatele monitorizărilor din ultimii doi ani care arată că din totalul exemplarelor capturate, marcate ultrasonic şi apoi monitorizate în condiţii de libertate, peste 60% au fost ulterior braconate.

În acest context orice limitare arbitrară de către ANPA a numarului de exemplare marcate și monitorizate în fiecare an, va conduce la haos din punctul de vedere a determinării cât mai exacte a populațiilor din speciile de sturioni de pe Dunăre aflate în pericol de dispariție și la încurajarea braconajului la aceste specii.

În plus, limitarea arbitrară de catre ANPA a numărului de exemplare din speciile de sturioni capturate, marcate, eliberate și monitorizate prin acțiunile de pescuit științific duce la imposibilitatea folosirii fondurilor europene deja alocate pentru acest scop și implicit diminuarea capacității de absorbție a României, mărind în același timp riscul ca Guvernul României să fie nevoit să suporte din bugetul public penalitățile pentru lipsa datelor reale și actualizate privind populațiile de sturioni din Dunărea de Jos.

Biroul de presă INCDPM