„Marea Revoluṭie Socialistă din Octombrie”

de Silvia Iliescu
de Silvia Iliescu

Sub conducerea partidului lui Lenin-Stalin s-a înfăptuit cel mai de seamă eveniment din istoria omenirii…” (Ana Pauker)

În 1917, în plin război, în Rusia au început tulburări interne de mare amploare: revoluṭia care a dus la căderea regimului ṭarist în februarie ṣi abdicarea ṭarului Nicolae al II-lea în 2/15 martie. S-a instaurat un guvern provizoriu condus de socialistul Alexandr Kerenski ce urma să conducă țara până la alegerile pentru Adunarea Constituṭională. paukertime

Dar câteva luni mai târziu, la 25 octombrie/7 noiembrie, comuniṣtii bolṣevici conduṣi de Vladimir Ilici Lenin au luat cu forṭa puterea. A fost ceea ce propaganda ṣi istoriografia comunistă avea să numească mai târziu “Marea Revoluṭie Socialistă din Octombrie”. Zeci de ani apoi M.R.S.O. a fost sărbătorită la 7 noiembrie cu trâmbiṭe ṣi surle, pretutindeni, în lumea socialistă. S-au scris milioane de texte ridicole, poezii ṣchioape ṣi cântecele puerile, toate de acelaṣi tip: Atâta lume azi se veseleṣte/ Şi roṣii ateaguri prind a fâlfâi/ Te salutăm voios pioniereṣte/ A lui noiembrie minunată zi./ Cu-atâtea noi ṣi-atâtea mândre fapte/ În pasul viu al cântecelor noi/ Te-ntâmpinăm cu drag noiembrie ṣapte/ Că drag ne eṣti oricăruia din noi.

Arhiva de istorie orală păstrează un document audio cu o mare valoare istorică: o copie a înregistrării transmisiei făcute de Radiodifuziunea Română de la mitingul organizat la Bucureṣti în 1951, în cinstea zilei de 7 noiembrie. Se poate auzi discursul Anei Pauker, atunci încă membră a Biroului Politic al CC al P.M.R., ministru de Externe ṣi ṣefă a grupării moscovite a comuniṣtilor români. La numai câteva luni după acest discurs, Ana Pauker avea să fie acuzată de “deviere de dreapta” ṣi “cosmopolitism”, înlăturată din viaṭa politică ṣi arestată la domiciliu de gruparea comuniṣtilor autohtoni conduṣi de Gheorghiu Dej.miting