LSRS lansează sondajului, „Studiile în străinătate și întoarcerea acasă”

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) lansează cel de-al cincilea sondaj „Studiile în străinătate și întoarcerea acasă”, după edițiile derulate în 2010, 2012, 2014 și 2016 (www.lsrs.ro/sondaje-lsrs/).

Grup țintă și obiective

Sondajul se adresează tuturor studenților și absolvenților români cu experiență de studiu în străinătate. Conform ultimelor date publicate de UNESCO Institute of Statistics, peste 33.000 de tineri români studiau în străinătate în anul 2017, numărul acestora crescând de la an la an  (http://data.uis.unesco.org/). Astfel, LSRS își propune să afle ce anume i-a determinat pe tinerii români să studieze în străinătate, cum evaluează experiența lor de peste hotare și care sunt perspectivele lor profesionale pe termen mediu și lung. De asemenea, dorim să aflăm cum se raportează studenții și absolvenții români din străinătate față de întoarcerea în România.

Întrebări și răspunsuri

Chestionarul cuprinde 23 de întrebări, împărțite în 4 secțiuni: aspecte privind studiul în străinătate, aspecte privind perspectivele de revenire în România, informații despre participanți și o parte opțională cu întrebări despre părerea participanților despre LSRS. Cu o singură excepție, toate întrebările conțin variante de răspuns, astfel încât respondentul poate completa chestionarul în maxim 5 minute.

Perioada de completare a sondajului este: 1 iunie – 1 septembrie 2018.

Rezultate și beneficiari

După ce datele obținute vor fi procesate, Liga Studenților Români din Străinătate va publica un raport complet cu rezultatele sondajului, precum și interpretări ale acestora. Astfel încât, se vor putea observa tendințe, sau chiar tipare care stau la baza deciziei cetățenilor români de a studia în străinătate.

Persoanele interesate de studiile în străinătate vor fi principalii beneficiari ai rezultatelor sondajului. Dar, acestea vor reprezenta un reper important și pentru angajatorii din România ce doresc să atragă absolvenți cu experiență de studiu internațională și care vor să își calibreze strategiile de recrutare ținând cont de așteptările acestora.

Sondajul LSRS poate fi completat accesând următorul link: http://bit.ly/SondajLSRS2018

CONTACT

George TECUSAN

Secretar General LSRS

george.tecusan@staff.lsrs.ro

+40 745918137

Miruna CARABA

Vice-Președinte Comunicare

miruna.caraba@lsrs.ro

+447448284106

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenților și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acțiune.

LSRS promovează inițiativa, profesionalismul și solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, și o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.

Obiectivul principal al LSRS este de a apăra și promova drepturile și interesele academice, profesionale, sociale, civice și culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României.

LSRS este o organizație neguvernamentală, apolitică și echidistantă.