Ziua Cercetaşilor şi Geodezilor Militari

Prin Ordinul 83/12.XI.1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a semnat actul de constituire a Secţiei a II-a din cadrul Corpului de Stat Major General (ca prim element al cercetării în Armata română) şi s-a înfiinţat primul Serviciu Topografic Militar.