Avertismente ale Consiliului Fiscal pentru proiectul de buget de stat pentru 2019

Consiliul Fiscal avertizează că proiectul de buget de stat pentru 2019 supraevaluează semnificativ încasările TVA, la fel şi veniturile din contribuţii sociale şi impozitul pe venit. Iulian Olescu a citit opinia Consiliului Fiscal şi relatează.
Reporter: Consiliul Fiscal apreciază că cifra de creştere economică ce fundamentează construcţia bugetară pare excesiv de optimistă în comparaţie cu evaluările similare alte altor instituţii, mai ales în contextul încetinirii preconizate a economiei Zonei Euro şi probabilităţii în creştere de încheiere a fazei expansioniste a ciclului economic la nivel global. În poziţia Consiliului se mai arată şi că adoparea intempestivă a unor măsuri fiscale cu impact negativ asupra economiei, precum introducerea taxei pe activele bancare şi taxarea suplimentaraă din sectoarele energie şi comunicaţii, este de natură să amplifice riscurile externe. Un alt aspect problematic îl reprezintă ipotezele extrem de favorabile cu privire la dinamica numărului de angajaţi şi a câştigului salarial brut în sectorul concurenţial, în condiţiile în care datele statistice relevă o tendinţă de încetinire vizibilă a ritmului de creştere a numărului de salariaţi în sectorul privat, iar ritmul anual de creştere a salariului brut din sectorul privat înregistrat în ultimii trei ani este mai redus decât cifra luată în calcul în proiectul de buget. Consiliul Fiscal are rezerve şi cu privire la evoluţia proiectată a veniturilor din TVA şi accize, fiind aparentă o supraevaluare semnificativă a acestora, chiar în contextul datelor macroeconomice ce stau la baza construcţiei bugetare. Consiliul Fiscal concluzionează că, dată fiind probabila asupraestimarea veniturilor din TVA şi a celor din contribuţii sociale şi impozit pe venit, dar şi riscul înregistrării unor evoluţii macroeconomice semnificativ mai puţin favorabie decât cele luate în calcul în construcţia bugetului, există riscul depăşirii nivelului de 3% din PIB pentru deficitul bugetar în lipsa unor măsuri corective.
Relizator: Consiliul Fiscal este o autoritate independentă, înfiinţată în baza Legii responsabilităţii fiscal-bugetare şi a cărei opinie este consultativă./atataru

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 5 februarie