Precizări ale unor membri ai Consiliului de Administraţie al SRR

Regăsiţi mai jos precizări ale unor membri ai Consiliului de Administraţie al SRR legate de şedinţa CA din data de 19 aprilie 2019.

(Serviciul  Comunicare  şi  Relaţii  Publice – 22 aprilie 2019)

 

„Ca urmare a comunicatului de presă emis de către Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SRR, din data de 19 aprilie 2019, în vederea informării corecte şi complete a angajaţilor instituţiei, cât şi a opiniei publice, facem următoarele precizări:

Comunicatul de presă mai sus menţionat induce în eroare atât opinia publică, dar şi angajaţii SRR, prin faptul că redă incorect modul în care s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie, convocată pentru data de 18 aprilie 2019, denaturând premeditat lucrurile şi omiţând elemente esenţiale.

Materialul nefiind asumat, ci doar semnat de către Serviciul Comunicare, nu reprezintă altceva decât o opinie, exprimată cel mai probabil la comanda Preşedintelui-Director General, o interpretare tendenţioasă a realităţii şi trebuie tratat ca atare.

Şedinţa ordinară a Consiliului de Administraţie al SRR a fost convocată pentru data de 18 aprilie 2019, iar pe Ordinea de zi au fost incluse, printre altele, două proiecte de hotărâri care vizau aprobarea voucherelor de vacanţă pentru salariaţii companiei, respectiv proiectul Planului de investiţii al SRR pentru 2019.

Documentaţia aferentă tuturor punctelor prevăzute pentru Ordinea de zi a fost transmisă membrilor CA cu mai puţin de 30 de ore înainte de desfăşurarea şedinţei, fapt care contravine flagrant Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului, în care este prevăzut în mod expres un termen de minim 5 zile la care această documentaţie trebuie înaintată Consiliului.

Raţiunea existenţei unui asemenea termen este tocmai aceea de a permite membrilor Consiliului să aprofundeze subiectele propuse spre aprobare, să solicite informaţii suplimentare, clarificări şi orice alte elemente necesare, astfel încât decizia finală (votul fiecărui membru) să fie una argumentată şi în deplină cunoştinţă de cauză.

Având în vedere că Planul de investiţii al unei instituţii de anvergura Societăţii Române de Radiodifuziune reprezintă un subiect de importanţă capitală, care sub nicio formă nu trebuie tratat superficial, am solicitat, în mod firesc, Preşedintelui-Director General amânarea doar a acestui punct cu câteva zile, toate celelalte puncte de pe ordinea de zi urmând a fi discutate şi supuse votului Consiliului. Fiind vorba de bani publici, am considerat că a analiza cu deplină seriozitate o asemenea temă reprezintă o dovadă de responsabilitate şi ne menţinem în continuare punctul de vedere că este singura atitudine corectă în contextul dat.

Am insistat chiar ca proiectul vizând acordarea voucherele de vacanţă să fie discutat în cadrul şedinţei, dar domnul Georgică Severin a refuzat, invocând o interpretare cel puţin discutabilă a ROF-ului Consiliului. Mai mult, am solicitat încă de la şedinţa ordinară din luna martie, când s-a supus aprobării Bugetul SRR,  o soluţie care să permită acordarea voucherelor de vacanţă angajaţilor SRR, dar ne-am lovit de aceeaşi opoziţie a Preşedintelui-Director General care a susţinut necesitatea amânării acestui subiect. Aşadar, nu poate fi vorba de nicio intenţie din partea noastră de a bloca un drept care le revine legal salariaţilor instituţiei.

Ca atare, singurul vinovat pentru această întârziere este Preşedintele-Director General care nu a reuşit să transmită în timp util documentaţia aferentă Ordinii de zi, lucru care din nefericire a devenit o regulă în ultimul an.

Cu o singura excepţie, în 12 luni, Preşedintele-Director General a încălcat flagrant ROF-ul Consiliului de Administraţie, trimiţând membrilor CA materialele aferente şedinţelor ordinare cu depăşirea termenului fixat, acest fapt putând fi interpretat ca o încercare fie de a ignora sau minimaliza rolul Consiliului şi regulamentele existente, fie de a presa membrii consiliului de a discuta şi vota ”pe repede înainte” anumite puncte importante.

Solicităm Preşedintelui-Director General să îşi asume responsabilitatea înaltei funcţii pe care o ocupă şi să nu mai încerce să găsească în altă parte vinovaţi pentru propriile eşecuri.

Solicităm ferm Preşedintelui-Director General să nu mai folosească Serviciul de comunicare al SRR în interese personale, pentru a transmite mesaje în totală contradicţie cu realitatea şi adevărul.

Încercarea de a blama public, total nejustificat, mai mulţi membri ai Consiliului de Administraţie, printr-o interpretare tendenţioasă a faptelor, riscă să afecteze iremediabil climatul de colaborare tot mai greu încercat la nivelul Consiliului.

Facem un apel la adresa domnului Georgică Severin să renunţe la astfel de demersuri nocive şi să revină în matca instituţională a înaltei demnităţi pe care o ocupă, astfel încât, împreună, să putem găsi cele mai bune soluţii, în deplină concordanţă cu necesităţile reale ale instituţiei pe care o administrăm.

Radu F. Alexandru – membru în Consiliul de Administraţie al SRR

Alexandru Muraru – membru în Consiliul de Administraţie al SRR

Gabriel Basarabescu – membru în Consiliul de Administraţie al SRR

Adrian Valentin Moise – membru în Consiliul de Administraţie al SRR

Dragoş Pătlăgeanu – membru în Consiliul de Administraţie al SRR

Angelo Mitchievici – membru în Consiliul de Administraţie al SRR”