Recomandarea C.N.A. nr. 18 din 20 august 2019

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,
luând în considerare prevederile art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind competenţa Consiliului Naţional al Audiovizualului de a elabora instrucţiuni şi de a emite recomandări pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul comunicării audiovizuale,ţinând seama de prevederile Secțiunii a 10-a „Campanii noncomerciale”, din Decizia C.N.A. nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare,

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

RECOMANDARE

Consiliul Naţional al Audiovizualului recomandă radiodifuzorilor, de la nivel local, regional, național și internațional, să sprijine difuzarea spoturilor audio-video referitoare la campania de interes public privind exercitarea dreptului de vot al cetățenilor din străinătate, desfăşurată de Asociația Platforma România 100, în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2019.
Precizăm că, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, decizia editorială de difuzare aparţine exclusiv radiodifuzorului.

PREȘEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT