Motto:

„Menirea înaltă a radiofoniei constă  tocmai în totalitatea condiţiilor  ce o determină a transforma şi crea în noi trebuinţe spirituale, pe care ea singură  are calitatea de a le satisface…

Organizarea programelor de radio nu  poate fi deci un product întâmplător, arbitrar, capricios şi subiectiv, ci ea trebuie să fie o bine chibzuită instituţie, căci  programul radiofonic trebuie să corespundă întocmai satisfacerii necesităţilor sociale şi naţionale ale  vieţii noastre româneşti…”

(fragment din conferinţa radiodifuzată cu tema „Menirea radiofoniei româneşti” susţinută de Dimitrie Gusti, preşedinte al Consiliului de Administraţie, publicată în revista „Radio şi radiofonia” din 9 martie 1930)

 

1928

 

 • 1 noiembrie – a fost lansat în eter primul semnal radiofonic, urmat de prima emisiune radio oficială, care a debutat prin cuvântul marelui fizician român Dragomir Hurmuzescu
 • 9 noiembrie – Apare primul număr al revistei „Radiofonia“, publicaţie oficială a societăţii
 • 30 noiembrie – Primul concert simfonic radiodifuzat susţinut de Orchestra Radio sub bagheta lui Mihail Jora are în program exclusiv Mozart şi Haydn

1929

 • 1 ianuarie – Mihail Jora este numit director de programe
 • 17 ianuarie – Se transmite prima emisiune de umor „Ora veselă“
 • 18 februarie – Este transmisă prima montare propriu-zisă de Teatru radiofonic cu piesa într-un act „Ce ştie satul“ de V. Al. Jean, în interpretarea actorilor Maria Filotti, Ronald Bulfinski şi Victoria Mierlescu
 • 10 martie – Debutează la Radio, cel mai de seamă conferenţiar al Radioului, Nicolae Iorga
 • 10 mai – Se difuzează primul festival de muzică românească
 • noiembrie – Difuzarea primelor „Cronici sportive“, dar şi a unor cronici cinematografice

1930

 • 3 martie – Se inaugurează „Universitatea populară“, devenită ulterior „Universitatea Radio”, emisiune ce transmite cicluri de conferinţe din toate domeniile de activitate, susţinute de personalităţi ale intelectualităţii româneşti, din perioada interbelică – cu prelegerea lui Dimitrie Gusti „Menirea Radiofoniei Româneşti“

  Dimitrie Gusti – Revista Radiofonia 1932
 • 5 noiembrie – Primele cursuri de limbă franceză ţinute de Blanche Berney

1931

 • 18 noiembrie – Este difuzată prima emisiune dedicată străinătăţii şi preluată de Radiodifuziuni europene
 • 13 decembrie – Se iniţiază primul concurs de scenarii radiofonice dotat cu trei premii şi menţiuni, pentru încurajarea dramaturgiei radiofonice

1932

 • 11 februarie – Inaugurarea noului studio de concerte al Radioului construit de arhitectul G. M. Cantacuzino şi ing. Liviu Ciuley
 • 30 septembrie – Comitetul de direcţie aprobă Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România
Inaugurarea noului studio de concerte al Radioului construit de arhitectul G. M. Cantacuzino şi ing. Liviu Ciuley, în prezenţa M.S. Regelui, miniştrilor, corpului diplomatic – 11 februarie 1932

1933

 • aprilie – Publicaţia Societăţii devine „Radio-programul de Radio. Film sonor. Televiziune.“
 • 11 iunie – Prima transmisie în direct a unui meci de fotbal, România – Iugoslavia, din Cupa Balcanică
Ing. Paul Ştiubei, transmisie de la stadiolul ANEF, Revista Radio Universul, 1938; Arhiva scrisă a SRR
Ing. Paul Ştiubei, transmisie de la stadiolul ANEF,  Arhiva scrisă a SRR

1934

 • 15 ianuarie – Este dat în folosinţă postul naţional Radio România de la Bod, cu un emiţător provizoriu 20 kW, pe o lungime de undă de 1875 m, pus la dispoziţie de firma Marconi
 • 21 octombrie – Apare primul număr al publicaţiei “Radio-Universul”

1935

 • primul număr al publicaţiei Radio-Adevărul, cu apariţie până în anul 1940
 • Consiliul de Administraţie aprobă noul „Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România”.
Postul Radio Bod de 150 kW, pus în funcţiune la 1 ianuarie 1936

1936

 • 1 ianuarie – Se pune în funcţiune emiţătorul de 150 kW putere de la Bod
 • 4 aprilie – Este promulgată „Legea pentru organizarea şi funcţionarea Radiodifuziunii”

1937

 • 20 februarie – este realizată recepţia tehnică definitivă a postului Radio România
 • 19 decembrie – Este difuzată ediţia inaugurală a emisiunii „Ora militară“

1938

 • 20 februarie – Debutul radiofonic al Mariei Tănase. Acompaniată de taraful Ion Matache din Argeş, a prezentat „pe viu” un program de cântece româneşti la emisiunea „Ora satului”
 • 15 iunie – Este difuzată prima emisiune „Ora românească pentru străinătate“, aceasta fiind adresată Angliei
Carul de reportaje al Radiodifuziunii (1938)

1939

 • 30 septembrie – Este dat în folosinţă postul de radio Basarabia de la Chişinău

  Proces verbal de recepţie a emiţătorului Radio Basarabia

1940

 • Este înfiinţat „Serviciul Emisiuni“ care avea rolul să asigure o desfăşurare coerentă a programelor
 • 15 mai – Este dat în folosinţă postul de emisie pe unde scurte de la Băneasa, Dacia Română cu o putere de 2 kW şi o lungime de undă de 32,4 m

1941

 • 5 ianuarie – Apare revista „Radio România“
 • 21 aprilie – Este transmisă prima emisiune „Ora naţiunii“
 • 2 noiembrie – Se inaugurează postul Radio Moldova de la Iaşi

1942

 • 25 octombrie – Apare un nou statut al Societăţii Române de Radiodifuziune

1943

 • 9 martie – Jurnalul Consiliului de Miniştri autorizează sporirea capitalului Societăţii, a treia de la înfiinţare; noua emisie de acţiuni îi favorizează pe vechii acţionari

1944

 • 24 august – Şase bombardamente germane, desfăşurate între orele 8.30 şi 16.30, au afectat studiourile şi sediul central al Radiodifuziunii din Str. Gen. Berthelot nr. 60. Al şaptelea bombardament a distrus complet întreg sediul şi odată cu el şi studiourile
 • Ia fiinţă Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii
Staţia Băneasa, cu un emiţător de 12 kW; vizita lui Mihai, Voievod de Alba Iulia, Radiofonia 1932

1945

 • 26 aprilie – Consiliul de Administraţie aprobă noul „Regulament pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune”
 • 1 noiembrie – Este înfiinţat Corul de copii Radio
Dirijorii Corului de copii Radio, Elena Vicică şi Ion Vanica

1946

 • Se încheie lucrările de la Tâncăbeşti pentru postul de emisie Bucureşti II, unde a fost mutat postul Radio Moldova care a funcţionat în timpul războiului la Iaşi

1947

 • decembrie – apare Revista „Secolul Radiofoniei” care se editează până în 1948
 • Au fost puse în funcţiune studiourile A şi B din clădirea Radiodifuziunii

1948

 • 8 noiembrie – Se înfiinţează Orchestra de Estradă Radio
Orchestra de Estrada Radio

1949

 • 1 decembrie – Este înfiinţată Orchestra Populară Radio

1950

 • 12 mai – Apare Decretul 116, publicat în Monitorul Oficial nr. 41 din 13 mai, prin care Direcţia Radioficării trece în subordinea Ministerului Comunicaţiilor, iar Comitetul pentru Radioficare şi Radiodifuziune îşi schimbă denumirea în Comitetul de Radio de pe lângă Consiliul de Miniştri al R.P.R.

1951

 • 15 septembrie – Hotărârea Partidului şi Guvernului nr. 965 publicată în Monitorul Oficial nr. 95, se ocupă de măsurile pentru îmbunătăţirea acţiunii de radioficare şi prevede pentru Comitetul de Radiodifuziune sarcina de a organiza colectivele de redacţie ale centrelor de radioficare şi de a se ocupa de activitatea redacţională a acestora. Tot prin această hotărâre se acordă dreptul Comitetului de radio de a publica săptămânal programele staţiilor centrale
 • Ca urmare a acestei prevederi, apare, în 10 noiembrie, publicaţia „Programul de Radio”

1952

 • 27 noiembrie – Este inaugurat actualul sediu al Radiodifuziunii, realizat după trei ani de lucrări
Sediul Radio (desen)

1954

 • 15 martie – Este înfiinţat postul regional Cluj
 • 6 iunie – Se înfiinţează postul regional Craiova
 • noiembrie – Se iniţiază un ciclu de „conferinţe şi consultaţii pe teme de economie politică şi filozofie”
Reporteri ai Radio Craiova

1955

 • 5 mai – Este înfiinţat postul regional Timişoara
 • iulie – Se inaugurează un nou ciclu de emisiuni dedicate istoriei teatrului.

1956

Postul Radio Iaşi, 1956
 • 1 mai – Se înfiinţează postul regional Iaşi
 • 31 decembrie – Este înfiinţată Televiziunea Română

1957

 • 15 iulie – s-a înfiinţat Secţia Turcă
 • publicaţia „Programul de Radio” devine „Radio TV”

1958

 • 2 martie – Este înfiinţat postul regional Târgu-Mureş

1959

 • martie – Este difuzată prima emisiune „Prietenii muzicii“

1960

 • 27 octombrie – Scriitorul Mihail Sadoveanu este aniversat la radio cu ocazia împlinirii a 80 de ani

1961

 • 12 noiembrie – Pe Programul I începe difuzarea unui ciclu de emisiuni pentru iniţiere muzicală prin intermediului radioului
 • 22 noiembrie – Debutează o nouă emisiune pe teme muzicale „Poşta muzicală radio”

1962

 • 6 decembrie – Tudor Vianu deschide seria emisiunilor „Ce ştim despre cărţi ?”

1963

 • 8 ianuarie – Debutează emisiunea „Universitatea tehnică Radio”
 • 5 mai – Începe să emită Programul III de radio pe unde ultrascurte

1964

 • 28 octombrie – Debutează emisiunea „Jurnalul satelor”

1965

 • 25 octombrie – Prima emisiune ” Amfiteatru literar”
 • decembrie – Debutează emisiunea „Memoria pământului românesc”

1966

 • 9 aprilie – Este inaugurată o nouă emisiune de cultură „Revista literară radio” (revista vorbită). Cuvântul introductiv este ţinut de Tudor Arghezi
 • 5 octombrie – Se reia ciclul de emisiuni muzicale „Figuri şi momente din istoria muzicii româneşti”. Primele transmisii sunt dedicate creaţiei enesciene

1967

Vila 27 din Mamaia – sediul Radio Vacanţa în perioada 1967-1978
 • aprilie – Debutează emisiunea „Orizont ştiinţific”
 • iulie – Postul „Radio Vacanţa” începe să emită, zilnic, între orele 9-14 şi 17-18, din celebra „Vila 27”

1968

 • Este înfiinţat Oficiul de presă şi tipărituri al Radioteleviziunii, care avea menirea să organizeze în mod unitar publicarea unor lucrări specifice ale Radioului şi Televiziunii
 • 28 octombrie – apare publicaţia „Studioul de poezie”, care cuprinde spectacolele de poezie organizate de Redacţia emisiunilor literar-teatrale din radio

1969

 • 27 mai – Începe emisiunea de literatură română şi universală „Saeculum”

1970

 • februarie – Pe Programul I se difuzează o nouă emisiune: „Muzică şi actualităţi”
 • 30 noiembrie – Se difuzează prima emisiune „Orele serii”

1971

 • 8 martie – Se înfiinţează Consiliul Naţional a Radioteleviziunii Române, care are menirea de a asigura orientarea generală a muncii şi de a stabili liniile directoare ale programelor de radio şi televiziune
Crainicii Constantin Baltaretu si Doina Andries

1972

 • 19 ianuarie – Pe Programul I se difuzează emisiunea „Antena tineretului” care va comenta evenimente semnificative din viaţa tinerilor
 • aprilie – Se editează un supliment al revistei Radio TV, ,,Radio-teleşcoala”
 • 11 septembrie – Prima ediţie a emisiunii „Poeţi citindu-şi versurile” îl invită la microfon pe Al. Philippide

1973

 • martie – Debutează o nouă emisiune de actualităţi şi muzică „Radio-programul dimineţii”
teatru radiofonic

1975

 • ianuarie – Pe Programul III, dedicat tineretului, se transmite emisiunea „Trecem pe recepţie” în care specialişti din diverse domenii răspund ascultătorilor
 • 15 decembrie – se difuzează prima emisiune realizată de Secţia Rusă din cadrul Redacţiei Emisiunilor pentru Străinătate, pe unde scurte

1976

 • 1 noiembrie – Pe Programul II începe emisiunea „Gazeta muzicală radio”, un colocviu săptămânal pe teme muzicale

1979

 • iunie – Pe Programul I se transmite emisiunea „Radioprogramul satelor”

1980

 • martie – Apare o nouă emisiune pentru tineri: „Clubul invitaţilor”
 • 29 decembrie – Se difuzează noua emisiune de reportaje şi comentarii „Antena tineretului”

 

1981

 • martie – O nouă emisiune consacrată limbii române: „Extemporal radiofonic la … limba română !”

1982

 • Apare revista de programe „Teleradio“

1983

 • 11 mai – Prima ediţie a emisiunii „Meridiane radiofonice” – emisiune de actualităţi radiofonice din lume
În redacţia Programului 3

1984

 • ianuarie – La România Tineret, debutează programul „Studioul T’ 84”.

1985

 • 12 ianuarie – Se desfiinţează studiourile teritoriale de radio. Programele 1 şi 2 îşi reduc drastic emisia: program numai între orele 6.30 şi 23.30, ulterior între orele 6 şi 24 în fiecare zi
 • octombrie – Pe Programul de tineret începe o nouă emisiune difuzată săptămânal, denumită „Sport, natură, tinereţe”

1989

Eugen Preda si Paul Grigoriu
 • decembrie – Eugen Preda este însărcinat provizoriu la conducerea Radiodifuziunii

1990

 • 8 ianuarie – Este lansată o nouă emisiune de actualitate politică internă şi internaţională, „24 de ore”
 • 21 ianuarie – Radio Constanţa a fost cel dintâi post regional de radio care a început să emită, după Revoluţia din decembrie 1989
 • martie – începe să funcţioneze Centrul de Informaţii şi Sinteză, viitoarea Agenţie de presă RADOR

1991

 • 10-14 aprilie – Reprezentanţii Radiodifuziunii participă pentru prima dată la târgul internaţional al organismelor de radio – „Musicora ’91”
 • iulie – Pe programul România Actualităţi se lansează în emisiunea „Spaţiul european”

1992

 • septembrie – Are loc părima ediţie a seminarului internaţional „Limba română – mijloc de comunicare şi informare radiofonică”, organizat prin participarea posturilor de radio ce transmit programe în limba română

1993

 • ianuarie – Apare buletinul „Radio Observator”, o nouă sursă de informare şi documentare, cotidian de informaţii interne şi externe editat de Centrul de informare şi sinteză
 • 3 mai – Emisiunile programului România Actualităţi se difuzează şi pe unde scurte
 • 14 august – Au debutat emisiunile în limba maghiară
 • 4 octombrie – Emisiunea „Universitatea Radio” revine în schema de programe pe România Actualităţi

1994

 • 17 iunie – Este votată Legea nr. 41, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes naţional, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române
 • august – Canalul Radio România Tineret devine primul canal FM stereo din România
 • 30 octombrie – 6 noiembrie – Are loc, la iniţiativa Radio România, prima ediţie a Târgului GAUDEAMUS – Carte de învăţătură, găzduit în foaierul Sălii de Concerte „Mihail Jora” a Radiodifuziunii

1995

 • 1 decembrie – Debutează emisiunile în limba bulgară

1996

 • ianuarie – Radio România Internaţional realizează primele transmisiuni prin satelit
 • august – Se inaugurează „Universitatea de vară Radio” la Sibiu
 • noiembrie – Apare revista „Radio România”

1997

 • 24 martie – Începe să emită Radio România Muzical, pe frecvenţa de 72.08 MHz
Foto: Alexandru Dolea

1998

 • 12-13 martie – Societatea Română de Radiodifuziune organizează seminarul internaţional „Radioul pentru tineret – Tradiţie, provocare, perspective”
 • septembrie – Seminarul internaţional „Limba română – Mijloc de comunicare şi informare radiofonică”, reuniune organizată prin participarea posturilor de radio ce transmit programe în limba română

1999

 • august – Postul Antena Bucureştilor participă la Festivalul Internaţional de radio şi televiziune „Plaiul meu natal” Ujgorod, Ucraina, unde primeşte „Premiul pentru originalitate”

2000

 • februarie – La Centrul de Presă al Casei Radio s-a decernat medalia anului 1999 Papei Ioan Paul al II-lea de către Societatea Română de Radiodifuziune
 • martie – Radio România Tineret lansează prima emisiune „Maraton în Blue Jeans”
 • 21 aprilie – Societatea Română de Radiodifuziune inaugurează, la Sibiu, primul post local public organizat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior
 • 31 mai – Inaugurarea noului sediu al Agenţiei RADOR

  Inaugurarea noului sediu al Agenţiei RADOR – mai 2000
 • 17 iunie – La Varna s-a semnat un acord de colaborare între Radiodifuziunea Bulgară şi Societatea Română de Radiodifuziune, care prevedea, între altele, realizarea unor emisiuni tip duplex
 • 25 iunie – Semnarea unui acord de colaborare bilaterală între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radiodifuziunea „Vocea Turciei”
 • 1 decembrie – Canalul România Muzical începe difuzarea, în fiecare noapte, între orele 1.00-7.00, a programului muzical intitulat „EuroClassic Notturno”, preluat de la Uniunea Europeană de Radio

2001

 • 1 februarie – A fost inaugurată Camera ştirilor, echipată cu cel mai performant nivel tehnologic al momentului
 • 20 aprilie – Se semnează un acord de colaborare între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radio France International, care vizează, printre altele, producerea de emisiuni tip duplex având ca scop îmbunătăţirea relaţiei între ascultătorii celor două ţări

2002

 • martie – Radio România Actualităţi lansează „RadioCotidian” emisiune zilnică de informaţie
 • iulie – Pentru prima dată, România a fost desemnată ca membru al Consiliului de Administraţie al Uniunii Europene de Radio
 • 19-24 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune organizează, împreună cu Uniunea Scriitorilor, Festivalul Internaţional „Zile şi nopţi de literatură”

2003

 • 23 februarie – În premieră absolută în presa audiovizuală, o echipă de reporteri speciali de la Radio România a transmis în direct de pe portavionul american USS Abraham-Lincoln, în timpul războiului din Irak
 • martie 2003 – Radio România Actualităţi trimite în Irak 14 reporteri speciali ce transmit în direct conflictul din Golf, în cadrul „Operaţiunii curcubeul” organizată de Radio România Actualităţi şi Ministerul Apărării Naţionale
 • 19-20 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune în colaborare cu Institutul Internaţional pentru Presă organizează, la Palatul Parlamentului, conferinţa internaţională cu tema „Cum garantăm independenţa serviciilor publice de radio şi televiziune ?”

2004

 • martie – RRI s-a reorganizat sub forma a două posturi de radio pentru străinătate, Radio România Internaţional 1, care emite nonstop programe în limba română, dar şi programe în dialectul aromân, şi Radio România Internaţional 2, care emite programe în 10 limbi străine
 • noiembrie – Radio România Cultural emite şi în bandă FM
 • noiembrie – Societatea Română de Radiodifuziune deschide un nou post Radio Sighet
 • 1 noiembrie – Are loc lansarea oficială a emisiei digitale prin internet a postului Radio România Tineret, care se va numi Radio3Net
 • 1-6 noiembrie – Orchestra Naţională Radio efectuează un turneu european
 • 8 noiembrie – Revista programelor de radio îşi schimbă formatul şi denumirea în „Universul Radio România”
Florian Pittis in studioul Radio 3Net

2005

 • februarie – Societatea Română de Radiodifuziune, în parteneriat cu Centrul Internaţional de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) – The Project for the New Democracies organizează, la Bucureşti, masa rotundă cu tema „Noile relaţii dintre Europa Centrală şi Rusia după lărgirea NATO”
Antena Satelor

2006

 • 1 martie – Antena Satelor devine post naţional
 • 5 iulie – Pentru prima dată în România, a fost organizată Conferinţa internaţională „Ziua Agenţiilor de Presă”. Agenţia de ştiri a Radioului naţional – RADOR, în parteneriat cu revista „Săptamâna Financiară”, a organizat prima ediţie a manifestării, la Hotel Marriott, având ca temă „Agenţiile de presă în faţa unei decizii capitale: tabloidizare sau specializare?”
 • august – La Radio România Actualităţi intră în funcţiune un nou sistem digital de producţie şi emisiuni Radio Man
 • 9 noiembrie – Revista pentru programe Radio îşi schimbă denumirea în „Radio România”

2007

 • 15 februarie – Este inaugurat postul de radio „Antena Sibiului”
 • mai – Radio România devine membru al Comisiei Radio a Uniunii Europene de Radio şi Televiziune
 • iunie – Radio România devine membru al Consiliului Director COPEAM (Conferinţa Permanentă a Audiovizualului Mediteranean)

2008

 • 2 iulie – Au loc schimbări ale postului public de radio în ceea ce priveşte identitatea vizuală atât la nivel de corporaţie, cât şi pentru 6 dintre posturile sale
 • 28 octombrie – Banca Naţională a României a lansat moneda aniversară Radio România, confecţionată din argint, cu o greutate de 31 de grame şi dedicată împlinirii a 80 de ani de existenţă ai Societăţii Române de Radiodifuziune

2009

Regele Mihai I la Radio România, 17 aprilie 2009
 • 17 martie – Oraşul Bruxelles găzduieşte două recitaluri ale violonistului Alexandru Tomescu, acompaniat la pian de Horia Mihail
 • 17 aprilie – Majestatea Sa Regele Mihai I al României a fost prezent la Radio România, cu ocazia evenimentului prilejuit de lansarea volumului „Istoria trece, cuvântul rămâne…”, de Vasile Ionescu, ultimul director general al Societăţii Române de Radiodifuziune din perioada precomunistă.

După lansarea cărţii, Majestatea Sa a fost însoţit de Maria Ţoghină, preşedinte director general al Radio România într-un tur de prezentare a Casei Radio, şi a vizitat câteva din locurile cele mai importante ale radioului public: Controlul General Tehnic, Radio România Actualităţi, Camera Ştirilor şi Studioul de înregistrări al Teatrului Naţional Radiofonic.

 • 8 mai – Radio România a organizat, la Centrul de Presă al Societăţii Române de Radiodifuziune, expoziţia fotografică realizată în cadrul proiectului „O poveste de succes: colaborarea dintre Armata României şi Radio România în Irak, 2003 – 2009”
 • septembrie – Pentru a întregi oferta editorială, Radio România a lansat două site-uri noi: www.politicaromaneasca.ro – primul portal media dedicat exclusiv politicii interne şi externe – şi www.romania-actualitati.ro – versiunea online a postului Radio România Actualităţi
 • 21 octombrie – Orchestra Naţională Radio a fost invitată să susţină “Marele concert de deschidere” din cadrul Zilelor Culturale ale ECB – România 2009, un eveniment organizat de Banca Centrală Europeană
 • 21 octombrie – Radio România a lansat prima subredacţie a Radio Timişoara la Arad
 • 30 octombrie – Orchestra Naţională Radio a susţinut un concert extraordinar cu ocazia Zilei Naţiunilor Unite, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu şi având-o ca solistă pe pianista Dana Borşan
 • 1 noiembrie – A fost digitalizat primul document din arhiva radioului public „Unităţi organice în viaţa statelor şi naţiunilor”, discurs susţinut de Nicolae Iorga în data de 24 martie 1939, fragment al conferinţelor radiofonice „Sfaturi pe întunerec”
Nicolae Iorga

2010

 • 17 – 24 martie – Orchestrele şi Corurile Radio au organizat un eveniment muzical unic în România: Festivalul Internaţional de Bandoneon şi Acordeon, la Sala Radio
 • 11 aprilie – Societatea Română de Radiodifuziune a fost aleasă, cu unanimitate de voturi, ca membră în comitetul director al Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM)
 • 11 mai – Radio România a organizat, la sediul său, seminarul public privind rolul şi necesitatea modernizării Dialogului Social în contextul pregătirii Strategiei Dunării şi al politicii de coeziune a UE
 • 7 iunie –Societatea Română de Radiodifuziune şi compania Teleradio-Moldova, au încheiat, la Chişinău, un acord de colaborare pentru o perioadă de doi ani
 • 29 iulie – Orchestra Naţională Radio a deschis concertul dedicat Zilei României la EXPO 2010 Shanghai
 • 22 august – Radio România a deschis la Tulcea „Subredacţia Delta”
Duelul Viorilor – foto: Virgil Oprina

2011

 • 8 martie – Violonistul Alexandru Tomescu şi pianistul Horia Mihail, soliştii Orchestrelor şi Corurilor Radio, au susţinut un recital la Praga, în cadrul programului „Ambassador’s Concert Series”
 • 27 martie – Pentru prima dată pe aceeaşi scenă, Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” şi Orchestra Naţională Radio, au susţinut un concert extraordinar, la Sala Radio, la împlinirea a 93 de ani de la unirea Basarabiei cu Regatul României
 • 1 iulie – Agenţia de presă RADOR a Radio România organizează lansarea volumului Homo informans şi Lexic subiectiv al omului “informator”, în prezenţa autorului, profesorul Michael Palmer, Sorbona
 • 26 septembrie – 6 octombrie – A avut loc prima ediţie a Turneului „Duelul viorilor”, organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo
 • 1 decembrie – Radio Chişinău, un produs al Radio România, realizat în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, s-a lansat oficial

2012

 • 12 – 16 martie – În Studioul de Concerte Mihail Jora din Bucureşti a avut loc Festivalul Internaţional de Vibrafon, organizat de Formaţiile Muzicale Radio
 • 25 aprilie – 7 mai – Prima ediţie a turneului „Flautul de Aur” susţinut de flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi pianistul Horia Mihail, organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo
 • 22 – 24 mai – Televiziunea Română şi Societatea Română de Radiodifuziune au organizat, la Bucureşti, cea de-a 10-a reuniune a managerilor de resurse umane din cadrul serviciilor publice de media membre ale European Broadcasting Union (EBU)
 • 12 iunie – Acordul de cooperare între Radio China Internaţional şi Societatea Română de Radiodifiziune a fost semnat, la Bucureşti
 • 23 – 29 septembrie – Prima ediţie a Festivalului internaţional al orchestrelor radio – RadiRo, desfăşurat la Bucureşti, şi produs de Radio România
 • 22 – 31 octombrie – Turneul naţional denumit “Vioara lui George Enescu la sate”, susţinut de violonistul Gabriel Croitoru cu vioara Guarneri care a aparţinut lui George Enescu şi pianistul Horia Mihail se desfăşoară în opt aşezări rurale din România
 • decembrie – Comentatorul sportiv al Radio România Actualităţi, Ilie Dobre, a intrat din nou în Cartea Recordurilor, după ce a stabilit un record mondial pentru cea mai lungă descriere radiofonică a unui gol

 

2013

 • ianuarie – Radio România Actualităţi este postul numărul unu, la nivel naţional, cu 13,4% cotă de piaţă şi peste 2 milioane de ascultători fideli, zilnic
 • 3 martie – Moment istoric pentru Orchestra Naţională Radio România şi pentru cooperarea culturală între România şi Republica Moldova: binecunoscuta orchestră a concertat pentru prima oară în istoria sa la Chişinău (Palatul Naţional), manifestarea înscriindu-se în seria de evenimente ce marchează împlinirea a 85 de ani de la înfiinţarea radioului public din România
 • 21 martie – La 20 de ani de la aderarea ţării noastre la francofonia instituţională (iniţial Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei, transformată, în 1998, în Organizaţia Internaţională a Francofoniei – OIF), la Sala Radio a avut loc Gala Francofoniei, concert-eveniment susţinut de Orchestra Naţională Radio şi Tiberiu Soare, dirijor principal alături de violonistul Gabriel Croitoru
 • mai – Radio România devine membru asociat al Uniunii Audiovizualului Asia – Pacific (ABU)
 • 12 mai – Înalta decoraţie Nihil Sine Deo a fost acordată Societăţii Române de Radiodifuziune, în cadrul unei ceremonii oficiale, la Palatul Elisabeta, în prezenţa membrilor Casei Regale
 • 1 iulie – La sediul radioului public a avut loc o întâlnire de lucru a dr. Javad Mottaghi, Secretar General al Uniunii Audiovizualului Asia – Pacific (ABU) cu Ovidiu Miculescu, preşedinte director general al SRR şi cu reprezentanţi ai conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune. Întânirea vine şi ca urmare a recentei afilieri a Radio România la această prestigioasă organizaţie, realizată în primăvara anului 2013
 • 27 iulie – În cadrul celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Balchik Classic Days, Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijorului ei principal, Tiberiu Soare, a dăruit publicului o superbă demonstraţie de virtuozitate artistică: “Concert integral Mozart”, cu participarea a doi dintre soliştii concertişti ai instituţiei: pianistul Horia Mihail şi violonistul Gabriel Croitoru
 • 8 – 14 septembrie – Radio România a realizat, împreună cu Radio Rai, serviciul public din Italia, un proiect editorial comun dedicat patrimoniului spiritual, istoric şi cultural al Bucovinei

  Decernare trofee Grand Prix Nova – Foto Alexandru Dolea
 • 30 septembrie – 5 octombrie – Festivalul Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova – Voicing The Future, organizat de Radio România, în parteneriat cu URTI, sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României şi sub patronajul Ministerului Culturii
 • 1 octombrie – 30 noiembrie 2013 – La aniversarea a 85 de ani de existenţă, Radio România dăruieşte ascultătorilor săi, sub genericul „Ascultă Vocea”, fragmente din înregistrări unicat sub forma unui insert cu vocea unei personalităţi din arhiva sonoră a Radioului
 • 13 şi 15 octombrie – Pianistul Horia Mihail a participat la Festivalul Internaţional de Muzică Clasică de la Ushuaia – Argentina (15 octombrie), unde a reprezentat România cu un recital ce a conţinut programul turneului naţional „Pianul călător” organizat de Radio România Cultural şi Asociaţia Culturală Accendo
 • 13 octombrie – Concert de gală la Sala Radio „Centenar Maria Tănase”, susţinut de Orchestra de Muzică Populară Radio, sub bagheta dirijorului Adrian Grigoraş, cu prilejul împlinirii, la 25 septembrie, a 100 de ani de la naşterea celebrei artiste
 • 16 octombrie – Cea de-a 25-a ediţie a festivităţii de acordare a premiilor URTI – Uniunea Internaţională de Radio şi Televiziune s-a desfăşurat la Paris. Preşedintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu, a înmânat medalia de bronz a concursului Grand Prix URTI preşedintelui radioului algerian, Chabane Lounakel, pentru programul L’Afrique des frontieres
 • 24 octombrie – Soprana Angela Gheorghiu a lansat un nou videoclip în România, cu unul dintre cele mai îndrăgite şlagăre româneşti: Copacul, piesă semnată de compozitorul Jolt Kerestely şi interpretată iniţial de Aurelian Andreescu. Înregistrarea muzicală a fost realizată la Sala Radio, alături de Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijorului său principal, Tiberiu Soare
 • 25 octombrie – La Berlin a avut loc a opta ediţie a summitului grupului de cultură al EBU – Uniunea Europeană de Radio, a cărui temă a fost „Roads to the Future – Căile către viitor”. Radio Oltea Şerban Pârâu, directoarea Centrului Cultural Media Radio România a fost votată pentru a face parte, în continuare, din conducerea acestui grup şi pentru perioada 2013-2015
 • 28-29 octombrie – Radio România este reprezentată de preşedintele director general, Ovidiu Miculescu, la cel de-a 50-a Adunare Generală a Asia – Pacific Broadcasting Union (ABU), care a avut loc la Hanoi, pentru prima dată de la aderarea SRR la organizaţie, în primăvara acestui an
 • 28 octombrie – 1 noiembrie – Sărbătorirea a 85 de ani de la înfiinţarea radioului public românesc prilejuieşte reîntâlnirea ascultătorilor Radio România Cultural cu unul dintre cei mai îndrăgiţi şi cunoscuţi oameni de radio, o personalitate a cărei voce a fost, ani de-a rândul, amprenta radioului public: Paul Grigoriu
 • 31 octombrie – Societatea Română de Radiodifuziune a semnat un nou acord de colaborare cu Radio-Televiziunea din Slovacia, la sediul Radio România. La eveniment au participat directori şi reprezentanţi ai Uniunii Europene de Radio Televiziune (UER) şi ai posturilor publice de radio şi televiziune din Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria şi Austria, care se află în aceste zile în vizită în Bucureşti, cu prilejul aniversării Radio România 85
Orchestra Nationala Radio. Foto: Alexandru Dolea
 • 31 octombrie – Concert eveniment care a marcat împlinirea a 85 de ani de radiofonie românească şi a tot atâţia ani de la înfiinţarea Orchestrei Naţionale Radio. Sub bagheta maestrului Cristian Mandeal, avându-i ca solişti pe violonistul Gabriel Croitoru, violoncelistul Răzvan Suma şi pianistul Horia Mihail, Orchestra Naţională Radio au oferit celor prezenţi un program pe măsura evenimentului. Invitaţia Radio România a fost onorată de Alteţa Sa Regală Principele Nicolae, ambasadori şi membri ai corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti, reprezentanţi ai Parlamentului şi ai Guvernului României şi manageri ai instituţiilor culturale de prestigiu din Capitală, directori şi reprezentanţi ai Uniunii Europene de Radio Televiziune (UER) şi ai posturilor publice de radio şi televiziune din Slovacia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria şi Austria, aflaţi în aceste zile în vizită în Bucureşti, cu prilejul aniversării Radio România 85
 • 1 noiembrie – Radio România împlineşte 85 de ani
 • 1 noiembrie – Sala Grigore Gafencu a Ministerului Afacerilor Externe a găzduit conferinţa „Radio România – 85 de ani: o istorie în slujba politicii externe româneşti”. Prilejuită de sărbătorirea primei transmisii radio în România, în 1928, şi a 150 de ani de diplomaţie românească, conferinţa a fost deschisă de Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe şi de Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune.
 • 1 noiembrie – În contextul parteneriatului special dintre Armată şi radioul public, cu ocazia aniversării celor 85 de ani de la înfiinţarea Radio România, Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, a primit emblema de onoare din partea Statului Major al Forţelor Terestre. Delegaţia Statului Major al Forţelor Terestre care a vizitat la Radio România a fost condusă de General de brigadă Mihai Ciungu, Şeful Instrucţiei şi Doctrinei în Statul Major al Forţelor Terestre
 • 1 – 2 noiembrie – În săptămâna aniversării a 85 de ani de la prima emisie în eter, Radio România a organizat o întâlniri speciale cu una dintre marile voci ale muzicii româneşti, a cărei carieră este strâns legată de radioul public: Margareta Pâslaru. Artista a lansat în Foaierul Central al Sălii Radio, albumul „Margareta 70”, produs de Fundaţia Radio România. Drepturile de autor ale albumului au fost cedate în beneficiul Băncii de Alimente a Crucii Roşii Române
 • 4 noiembrie – Sala Mitiţă Constantinescu a Băncii Naţionale a României a găzduit ceremonia aniversară 85 de ani de existenţă a Radioului Românesc, ceremonie în cadrul căreia a fost prezentată o casetă aniversară ce cuprinde: medalia 85 de ani Societatea Română de Radiodifuziune, emisiunea de mărci poştale Fonoteca de aur a României şi albumul Universul Radio România, cu CD-ul aniversar Fonoteca de aur.
 • Paul Grigoriu

  15 noiembrie – Radio România a organizat, în foaierul Sălii Radio, lansarea celui mai nou volum semnat de omul de radio Paul Grigoriu – „G de la Gugiumeni. Falsă monografie”, apărut în seria de Ediţii sonore îngrijite de Editura Casa Radio

 • 20 – 24 noiembrie – Ediţia 2013 a Târgului Internaţional GAUDEAMUS – Carte de Învăţătură 2013 a avut loc la Pavilionul Central Romexpo şi s-a desfăşurat sub semnul a două numere “rotunde”: 85 – ani care au trecut de la prima transmisiune a Radio România şi 20 de ediţii la care ajunge Târgul Internaţional GAUDEAMUS în acest an. Invitate de onoare ale ediţiei: Ţările Nordice – Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda şi Islanda. Manifestarea figurează în Catalogul Târgurilor de Carte de la Frankfurt
 • 23 noiembrie – Volumul „Radio-Istorii 1928-1945 – Mărturii de istorie orală din Arhivele Radio România”, însoţit de un CD audio, realizat de Grupul de istorie orală al Agenţiei de presă RADOR, a fost lansat la Târgul Internaţional Gaudeamus
 • 1 decembrie – Cu ocazia împlinirii a doi ani de când a început să emită Radio Chişinău, a avut loc un impresionant Concert Aniversar, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, care a completat suita evenimentelor organizate în cinstea Zilei Naţionale a României
 • 11 decembrie – CNA a acordat postului Radio România Actualităţi premiul de excelenţă pentru Programe de promovare a integrării minorităţilor şi a altor categorii sociale. Între criteriile care au stat la baza acordării premiilor se numără servirea interesului public, audienţa şi respectarea legislaţiei
 • 23 decembrie – Soprana Angela Gheorghiu a susţinut un concert festiv de Crăciun, prilej ca soprana să încânte publicul cu o parte dintre colindele înregistrate pe albumul „O, ce veste minunată!”, înregistrat alături de Orchestra Naţională Radio şi dirijorul Tiberiu Soare
 • 30 decembrie – Papa Francisc, care a marcat profund, într-un timp extrem de scurt, scena internaţională, a fost desemnat “Omul Anului 2013 la Radio România Internaţional”

2014

 • 18 ianuarie – Radio România a fost invitată să participe la audienţa privată acordată de Papa Francisc postului de radio şi televiziune RAI, cu prilejul aniversării a 90 de ani de radiodifuziune şi a 60 de ani de televiziune italiană
 • 24 februarie – La Café Cărtureşti Verona, Radio România şi Editura Casa Radio au organizat o celebrare a Mariei Tănase prilejuită de lansarea albumului „Maria Tănase. Cântece populare 1953-1961”, ce conţine 40 de interpretări istorice păstrate în Arhivele Radio România
 • 26 februarie – 2 martie – A XIII-a ediţie a Târgului GAUDEAMUS Craiova a avut loc în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”
 • 6 martie – Pianistul Horia Mihail, solist concertist al Orchestrelor şi Corurilor Radio România, a susţinut, la invitaţia Filarmonicii din Sofia, un concert, sub conducerea dirijorului Stanislav Ushev, director muzical şi dirijor principal al Orchestrei simfonice Schumen din Bulgaria
 • 15 martie – Studioul Radio România Cluj a lansat, cu prilejul împlinirii a şase decenii de existenţă, proiectul Radio Cluj 60: un maraton de programe şi evenimente transmise on air – testimoniale, 60 de voci selectate din Fonotecă, ediţii speciale, on line – bloguri tematice, concursuri şi off air – lansări de carte şi CD-uri, spectacole şi concerte
 • 22 martie – A avut loc, la Sala Radio, Gala Premiilor Muzicale Radio România, ediţia a XII-a. Cel mai râvnit premiu, „Artistul anului”, a fost adjudecat de cântăreaţa Loredana
Loredana la Radio3net
 • 24 martie – La Teatrul Odeon a avut loc cea de-a XIV-a ediţie a Galei Premiilor Radio România Cultural. În cadrul galei au fost acordate premii la zece secţiuni, precum şi trei premii speciale: Premiul de Excelenţă – decernat actorului Victor Rebengiuc, Premiul Lux Mundi – sopranei Angela Gheorghiu şi Premiul In memoriam Iosif Sava – acordat violonistului Răzvan Stoica
 • 7 – 11 aprilie – Radio România a organizat proiectul „Şcoala Altfel”, în cadrul căruia grupuri de elevi însoţiţi de profesorii lor, din şcoli bucureştene şi din ţară, au vizitat punctele de interes ale Societăţii Române de Radiodifuziune
 • 9 – 13 aprilie – Târgul GAUDEAMUS Cluj-Napoca, ediţia a XV-a, a avut loc în incinta unui pavilion expoziţional mobil amplasat în Piaţa Unirii
 • 11 – 13 aprilie – A avut loc la Tunis cea de-a 20-a Adunare Generală a Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM). Cu această ocazie s-au desfaşurat şi Adunarea Comisiei Radio şi Adunarea Comitetului Director al COPEAM. Societatea Română de Radiodifuziune a fost realeasă, prin vot, cu o majoritate semnificativă, ca membru al Comitetului Director COPEAM
 • 28 aprilie – Trei dintre producţiile de teatru radiofonic ale Societăţii Române de Radiodifuziune au fost nominalizate la cea de-a XXII-a ediţie a Galei Premiilor UNITER care a avut loc la Palatul Culturii din Târgu-Mureş. „Două nuvele de Mihail Bulgakov: Ştergarul cu cocoş şi Beregata de oţel”, dramatizarea radiofonică şi regia artistică Diana Mihailopol, a fost declarată câştigătoarea premiului pentru Teatru Radiofonic al UNITER
 • 7 – 11 mai – Radio România şi Primăria Municipiului Oradea au organizat prima ediţie a Târgului Gaudeamus Oradea, în incinta unui pavilion expoziţional amplasat în parcul 1 Decembrie
 • 9 mai – În ajunul datei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România – a avut loc, la Sala Radio, un concert – Simfonia a IX-a, marea capodoperă a lui Beethoven, interpretat de Orchestra Naţională Radio, cu participarea Corului Academic Radio, dirijor Dan Mihai Goia. Concertul s-a desfăşurat în prezenţa Alteţelor Lor Regale Principesa Maria şi Principele Nicolae
 • 15 mai – În Aula Bibliotecii Naţionale a României a avut loc Gala Industriei de Carte din România „Bun de Tipar”, aflată la a III-a ediţie, pentru al doilea an consecutiv, Editurii Casa Radio fiindu-i decernat premiul „Cea mai bună carte netipărită: Audiobook” – pentru „Aşteptând ceasul amintirilor” de Dinu Pillat
 • 19 mai – Jurnalista Radio România Iuliana Anghel a primit cea mai înaltă decoraţie acordată de statul italian unui străin, Ordinul Steaua Italiei în rang de Cavaler, acordat de preşedintele Italiei la propunerea Ministerului de Externe de la Roma.
 • 22 mai – Agenţia de presă RADOR a organizat, în foaierul central al Sălii Radio, un eveniment inedit – maratonul de lectură „Scrisori din război”, susţinut de 60 de elevi de la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, Şcoala Centrală şi Liceul Militar Breaza, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial
 • 16 – 21 iunie – Festivalul Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, organizat de Radio România sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României. În concurs au intrat 44 de spectacole radiofonice din 21 de ţări din întreaga lume
 • 23 iunie – Spectacolul Teatrului Naţional Radiofonic Metamorfoza, scenariu original de Ion Andrei Puican, inspirat după nuvela omonimă de Franz Kafka, a primit, la Manhattan Penthouse în New York, medalia de argint la categoria Best Drama Special, la 2014 World’s Best Radio Programs – New York Festivals – cel mai amplu festival de profil prin numărul de producţii participante din întreaga lume
 • 14 – 18 august – Cea de a şasea ediţie a Târgului Gaudeamus în format estival, găzduită de litoralul Mării Negre, în premieră în Constanţa, a însemnat circa 9.000 de vizitatori, 22 de expozanţi, 10 evenimente editoriale, peste 1.300 de volume fiind fost donate de către vizitatori în cadrul proiectului „Cărţile se întorc acasă”
 • 8 – 10 septembrie – Preşedintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu, a reprezentat Radio România la Kuala Lumpur (capitala Malaeziei) la un summit dedicat mediei pentru copii – World Summit on Media for Children, organizat de Uniunea Audiovizualului din Asia-Pacific (Asia-Pacific Broadcasting Union). Cu acest prilej, Orchestra Naţională Radio, dirijată de Tiberiu Soare a susţinut, pe 9 şi 10 septembrie, două concerte în sala Filarmonicii din Kuala Lumpur, găzduită de legendarele turnuri Petronas
 • 8 septembrie – Radio România Actualităţi, principalul post al Societăţii Române de Radiodifuziune, este din nou lider de audienţă, cu o cotă de piaţă de 14,2% la nivel naţional, conform datelor de audienţă publicate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) – Valul de vară 2014. Radio România deţine, la nivel naţional, o cotă de piaţă de 30% iar programele posturilor Radio România sunt ascultate zilnic de peste 4,5 milioane persoane, reprezentând aproximativ o treime din totalul ascultătorilor de radio din România
 • 17 – 28 septembrie – A avut loc Târgul Gaudeamus Carte Şcolară, ediţia a XII-a, într-un pavilion expoziţional amplasat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, eveniment organizat de Radio România în cadrul Programului Lectura 2014. În cadrul târgului, a continuat campania de donaţii „Cărţile se întorc acasă”

 • 20 – 27 septembrie – Radio România a produs şi organizat ediţia a II-a a singurului festival internaţional al orchestrelor radio din Europa – RadiRo. La Bucureşti au concertat orchestrele simfonice radio europene din Franţa, Finlanda, Praga, Stuttgart şi România, sub baghetele unor renumiţi dirijori, iar pe scenă au urcat figuri marcante ale muzicii clasice.
 • 20 septembrie – Radio Cluj a inaugurat o bibliotecă de carte românească, în oraşul spaniol Villarobledo, acolo unde trăiesc peste 1.000 de români, în urma unei campanii lansate cu prilejul Târgului Gaudeamus Radio România, ediţia din Cluj-Napoca, în urma căreia au fost strânse aproximativ 1.600 de volume
 • 23 septembrie – Albumul „Romance”, al mezzosopranei Ruxandra Donose, apărut la Editura Casa Radio, a fost lansat, la librăria Cărtureşti, în prezenţa artistei, a dirijorului Tiberiu Soare şi a muzicologului Grigore Constantinescu. Albumul, a fost realizat în acompaniamentul Orchestrei Naţionale Radio, a dirijorului Tiberiu Soare şi a Corului Academic Radio pregătit de Dan Mihai Goia.
 • 27 septembrie – 15 octombrie – Violonistul Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail au susţinut treia ediţie a turneului naţional „Vioara lui George Enescu”, organizat de Centrul Cultural Media al Radio România împreună cu Asociaţia Culturală Accendo
 • 1 octombrie – A debutat IX-a ediţie a proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, realizat de Radio România Muzical, care se desfăşoară în spaţii neconvenţionale – hiper-marketuri, mall-uri, librării, muzee. Din acest an „Ascultă 5 minute de muzică clasică” a devenit şi program naţional în şcolile româneşti, prin semnarea unui protocol între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Radio România
 • 3 octombrie – Editura Casa Radio a lansat, în foaierul Sălii de concerte Radio România, „Moment poetic” în interpretarea lui Florian Pittiş – un audiobook realizat în colaborare cu Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive, apărut în colecţia „Fonoteca de Aur”, seria „Spectacolul poeziei”
 • 6 octombrie – Teatrul Naţional Radiofonic îl omagiază pe actorul, regizorul, poetul, dascălul şi, nu în ultimul rând, teoreticianul artei teatrale radiofonice Mircea Albulescu, sărbătorit la împlinirea vârstei de 80 de ani, la clubul de la hotelul Ramada Majestic
 • 10 octombrie – Supranumită „Carmen a secolului XX”, Viorica Cortez, una dintre cele mai aplaudate voci lirice feminine din toate timpurile, a participat, la Sala Radio, la o gală extraordinară aniversară „Viorica Cortez şi prietenii”, organizată de Radio România şi Asociaţia pentru Muzică, Artă şi Cultură, care a marcat împlinirea a 50 de ani de când artista a cucerit laurii Concursului Internaţional de Canto de la Toulouse, moment de început al unei frumoase cariere internaţionale
 • 15 octombrie – Agenţia de presă RADOR a Radio România şi-a lansat noul site, www.rador.ro, destinat tuturor acelora care doresc să se informeze, să se destindă, să studieze şi să se bucure
 • 24 octombrie – Radio România vernisează, în foaierul Sălii Radio, expoziţia „România în Afganistan – 12 ani de parteneriat strategic româno-american”, cu fotografii realizate de corespondenţii de război ai Radio România
 • 1 noiembrie – Radio România împlineşte 86 de ani de existenţă
 • 19 – 23 noiembrie – Ediţia a 21-a a Târgului Internaţional GAUDEAMUS Carte de Învăţătură, organizat de radio România, are loc în Pavilionul Central ROMEXPO

2015

 • 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale se sărbătoreşte on-air şi off-air de Radio România.

Centrul Cultural Media al Radio România celebrează Ziua Culturii Naţionale prin programe speciale, transmisii în direct, evenimente şi lansări dedicate special acestei zile care, legiferată în 2010 şi celebrată de instituţii, oameni de cultură sau simpli iubitori ai acesteia.

 • 19 ianuarie – Programele Radio România (Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Antena Satelor şi Reţeaua Studiourilor Regionale) sunt alese zilnic de aproape 5 milioane de ascultători, reprezentând 30,6% din totalul ascultătorilor din România, conform datelor de audienţă furnizate de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA), Valul de toamnă 2014. Radio România Actualităţi, principalul post al Radio România, este în continuare pe primul loc, înregistrând 14,5% cotă de piaţă la nivel naţional (14,9% cotă de piaţă la nivel urban şi 13,5% cotă de piaţă în municipiul Bucureşti).
 • 22 ianuarie – World Record Academy, prestigioasa organizaţie mondială care certifică recordurile mondiale, cu sediul la Miami, SUA, i-a acordat lui Ilie Dobre, celebrul comentator sportiv al Radio România Actualităţi, premiul Omul Anului în Media (2014) pentru cele cinci recorduri mondiale (patru în transmisiunea directă a unui gol în direct şi unul pentru cele mai multe cărţi publicate de un comentator sportiv radio), dar şi pentru eforturile sale în promovarea sportului, a ideilor morale, a fairplay-ului, toleranţei şi a valorilor sociale în sport
 • 5 februarie – Alteţa Sa Regală Principele Nicolae a vizitat Radio România. Cu ocazia vizitei la sediul radioului public, Alteţei Sale Regale i-au fost prezentate studioul şi redacţia Teatrului Radiofonic, cabina 31 de emisie, Camera Ştirilor, Centrul Cultural Media, precum şi agenţia de presă RADOR.

În finalul vizitei, Principele Nicolae a avut o întrevedere cu Ovidiu Miculescu, preşedinte director general al Radio România. Cu acest prilej, Alteţei Sale Regale i-a fost prezentat decretul de înfiinţare a Societății Române de Radiodifuziune, din anul 1928, semnat de Regele Ferdinand.

Corul Academic Radio
 • 18 februarie – Corul Academic Radio, un reper al vieţii culturale româneşti şi un apreciat ambasador al României peste hotare, împlineşte în acest an 75 de ani de existenţă, fiind cea mai longevivă formaţie vocal-simfonică din România. Cu acest prilej, ansamblul a susţinut un concert a cappella cu lucrări semnate de compozitori celebri ca Mendelssohn, Schumann, Ceaikovski, ş.a, în concepţia repertorială a lui Dan Mihai Goia, care de 15 ani este dirijorul Corului Academic Radio.
 • 2 martie – Remarcabila rezistenţă în timp a proiectului de audiţii radiofonice intitulat „Ne auzim la Majestic”, care împlineşte 10 ani a fost celebrată prin avanpremiera spectacolului radiofonic realizat pe baza textului „Acolo”, semnat de Doru Moţoc, regia artistică Mihai Lungeanu
 • 2 martie – Radio România Târgu-Mureş aniversează 57 de ani de la prima transmisiune în direct. Postul de radio este ascultat zilnic de peste 100.000 de persoane, având o cotă de piaţă şi o audienţă evaluate la 7%, cu o durată medie de ascultare zilnică de aproape 200 de minute
 • 15 martie – Studioul Radio România Cluj împlineşte 61 de ani de existenţă, moment aniversar care dă startul Caravanei Radio Cluj, care a străbătut, din două în două săptămâni, oraşele mici şi mijlocii, precum şi cele mai frumoase şi importante comune din mai multe judeţe
 • 22 martie – La Sala Radio a avut a XIII-a ediţie a Galei Premiilor Muzicale Radio România, fiind acordate 15 premii pe genuri şi categorii pentru cele mai bune performanţe ale anului trecut în muzica pop, folk, pop-dance şi pop-rock, artişti de top ai show bizz-ului românesc şi numeroase hituri ale anului 2014 figurând pe lista nominalizaţilor.
Pianul Calator
 • 22 martie – 20 mai – A avut loc a cincea ediţie a Turneului internaţional „Pianul călător”, susţinut de Horia Mihail şi organizat de Centrul Cultural Media al Radio România şi Asociaţia Culturală Accendo şi susţinut de Radio România.
 • 23 martie – Gala Premiilor Radio România Cultural, ediţia a XV-a, şi-a desemnat câştigătorii‚ la Teatrul Odeon. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Ministrului Culturii, Ionuţ Vulpescu
 • 25 martie – Tiberiu Soare, unul dintre cei mai importanţi muzicieni români ai momentului, dirijor principal al Orchestrelor şi Corurilor Radio a fost decorat cu Ordinul Coroana României în grad de Cavaler, distincţie acordată de Casa Regală a României, cu ocazia aniversării zilei de naştere a Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta.
Corul de Copii Radio pe scena Festivalului George Enescu. Foto: Alexandru Ciumpi Dolea
 • 26 martie – Corul de Copii Radio, veritabil Ambasador Cultural al Uniunii Europene, a realizat o prestaţie de mare valoare artistică ce a încântat publicul şi specialiştii deopotrivă, în deschiderea unuia dintre cele mai cunoscute evenimente muzicale internaţionale din Grecia, Festivalul Internaţional de Muzică Evmelia, ediţia a IV-a, din oraşul grecesc Volos
 • 3 aprilie – Fostul reporter, realizator, director adjunct şi director al Radio România, Paul Grogoriu, a trecut la cele veşnice în casa sa din comuna dâmboviţeană Buciumeni. Viaţa sa a fost legată timp de 40 de ani de existenţa radioului public naţional, devenind una din vocile importante în peisajul media românesc şi fiind considerat cea mai importantă voce a Radioului de după 1989.
 • 9 aprilie – Răzvan Suma, solist al Orchestrelor şi Corurilor Radio şi unul dintre cei mai apreciaţi violoncelişti români, a susţinut un recital extraordinar în Catedrala Lisabonei, cu prilejul inaugurării noului sediu al Institutului Cultural Român din capitala Portugaliei.
 • 25 aprilie – Cu prilejul împlinirii în acest an 70 de ani de existenţă, Corul de Copii Radio, un ambasador artistic al României peste hotare, a susţinut, la Sala Radio, un concert aniversar de excepţie: „70 de primăveri”
 • 29 aprilie – 3 mai – Radio România a iniţiat la New York organizarea unui recital ce deschide seria evenimentelor muzicale prilejuite de participarea la întâlnirile European Broadcasting Union (EBU) New York Meeting 2015, desfăşurate la New York. Astfel, la 30 aprilie a avut loc recitalul pianistului de origine română Matei Varga, organizat la iniţiativa Radio România de ICR New York, găzduit de The Concert Space din Manhattan şi inclus în calendarul evenimentelor EBU. La recitalul de la New York au asistat membri ai delegaţiilor participante la întâlnirea EBU, reprezentanţi ai posturilor publice de radio americane şi canadiene.
 • 5 mai – Radio România Timişoara a aniversat 60 de ani de la ieşirea în eter a primei emisiuni a Studioului Regional, primii crainici fiind Andrei Dângă şi Emilia Culea.
 • 8 mai – În preajma primului 10 mai redevenit sărbătoare naţională, Radio România a organizat un eveniment simbolic, în Foaierul Central al Sălii Radio: lansarea volumului „10 Mai. Casa Regală a României în cronici radiofonice (1930-1944), publicat de Editura Casa Radio, în colaborare cu Muzeul Brăilei Carol I.
 • 8 mai – În continuarea tradiţiei instaurate în ultimele trei stagiuni de Radio România la Sala Radio, Orchestra Naţională Radio a susţinut un eveniment de gală – Concertul Regal, programat în onoarea zilei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România. Evenimentul a fost onorat prin participarea Alteţei Sale Regale Principesa Maria.
 • 14 – 15 mai – Membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune s-au întrunit în şedinţă ordinară la Chişinău, unde s-a discutat despre consolidarea prezenţei Radio România în Republica Moldova prin Radio Chişinău, despre diversificarea programelor şi despre oportunităţile de dezvoltare ale acestui post de radio.

Membrii Consiliului de Administraţie au avut întrevederi cu oficialităţi din Republica Moldova, iar o delegaţie a Consiliului a fost primită de Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti.

 • 1 – 6 iunie – Cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova – Voicing The Future, organizat de Radio România, a avut loc la Grand Hotel Continental din Bucureşti, sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, Principesa Moştenitoare Margareta a României. Şi în acest an, festivitatea de decernare a premiilor a avut loc la Palatul Elisabeta, subliniind încă o dată puternica legătură istorică şi simbolică dintre Casa Regală şi Radio România.
 • 2 iunie – Radio România continuă proiectele de relaţii culturale cu China, unul dintre partenerii majori ai Uniunii Audiovizualului Asia – Pacific (ABU), la care radioul public este afiliat din 2013. La sediul Radiodifuziunii Române, au avut loc o serie de întâlniri de lucru şi schimburi profesionale cu o delegaţie formată din 24 de manageri culturali şi reprezentanţi ai unor importante instituţii muzicale, teatrale şi asociaţii artistice din China.
 • 16 iunie – Radio România, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, au organizat aniversarea 75 de ani de radiofonie militară, în Foaierul Central al Sălii Radio. Cu acest prilej, după ce a fost remarcat parteneriatul de succes început în 1940 între Radio România şi Armata României, Locţiitorul Şefului Statului Major General al Armatei i-a înmânat Preşedintelui Director General al Radio România emblema de onoare a Statului Major General, cea mai înaltă distincţie pe care o poate acorda Armata Română.
 • 30 iunie – 1 iulie – Radio România şi Asia-Pacific Broadcasting Union – Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific (ABU) a organizat, la Hotel Radisson Blu din Bucureşti, Reuniunea „Media 2020” cu tema „Bringing Media to the Future”. Este primul eveniment de acest gen organizat de ABU în Europa şi primul eveniment co-organizat de Radio România şi ABU, de la momentul la care corporaţia media din România a devenit membru al organizaţiei radiodifuzorilor din regiunea Asia – Pacific, în primăvara anului 2013.

Întâlnirea de la Bucureşti a prilejuit participanţilor oportunitatea de a dezbate modul în care radiodifuzorii, atât cei din Regiunea Asia-Pacific, cât şi cei din Europa sau alte regiuni ale lumii, se raportează la substanţialele transformări din industria media şi de a previziona care sunt cele mai importante provocări pe care le ridică domeniul audiovizual în viitor.

 • 1 iulie – La Palatul Elisabeta a avut loc, în prezenţa Alteţelor Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu, o seară dedicată Conferinţei Internaţionale Media 2020 – Bringing Media to the Future, organizată la Bucureşti de Radio România şi de Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific. Cu acest prilej a fost încheiat un protocol de colaborare între Casa Majestăţii Sale Regelui Mihai şi Societatea Română de Radiodifuziune ce prevede recunoaşterea reciprocă a legitimităţii, utilităţii şi notorietăţii, precum şi cooperarea între cele două instituţii.
 • 30 august – 21 septembrie – Radio România a fost singura instituţie media care a înregistrat şi transmis în direct cea mai mare parte a Festivalului Internaţional George Enescu, un adevărat regal de muzică clasică. Pe frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical şi online pewww.radioromaniacultural.ro şiwww.romania-muzical.ro, dar şi pe aplicaţiile mobile ale celor două posturi, au fost transmise în direct 36 de concerte, însumând 5.400 de minute în care ascultătorii Radio România Cultural şi Radio România Muzical au fost racordaţi în timp real la evenimente pe afişul cărora se află nume importante ca Zubin Mehta, Sir Roger Norrington, Christian Zacharias, Dan Drigore, Alexandru Tomescu. Piaţa Festivalului a fost deschisă, în 10 septembrie, de Orchestra Naţională Radio, printr-un concert extraordinar cu arii din opere celebre, solist fiind tenorul Ştefan Pop.
 • 8 – 12 septembrie – Filmul documentar „România în Afganistan” – marca Radio România Actualităţi, semnat de jurnaliştii Mario Balint şi Ilie Pintea şi avându-l ca producător pe Nicu Popescu, realizat de reporterii Radio România cu sprijinul Statului Major General despre cei 12 ani de prezenţă românească în teatrul de operaţii din Afganistan – a fost selectat pentru a participa în concurs la cea de-a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Film Istoric şi Militar din Polonia – Varşovia
 • 14 septembrie – La cea de a şaptesprezecea ediţie a Festivalului concurs „Plaiul meu natal”, destinat producţiilor de radio şi televiziune pentru minorităţile naţionale, de la Ujgorod, Ucraina, pe locul al doilea s-a clasat emisiunea „Ruga şvabilor din Deta”, realizată de Astrid Weisz de la redacţia emisiunilor în limba germană de la Radio România Timişoara.
 • 16 – 27 septembrie – Radio România, prin Centrul Cultural Media, a organizat Târgul Gaudeamus Carte Şcolară !, cel mai longeviv eveniment cu acest profil de pe piaţa de carte românească, ajuns în acest an la ediţia cu numărul 13, găzduit în premieră de Parcul Cişmigiu – intrarea din Bulevardul Regina Elisabeta, în vecinătatea Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr.
 • 28 septembrie – Societatea Română de Radiodifuziune a primit distincţia „Cel mai bun partener în susţinerea activităţii de prevenire a criminalităţii, în anul 2015”. Evenimentul a avut loc în cadrul ceremoniei de lansare a ,,Săptămânii prevenirii criminalităţii”, desfăşurate de Poliţia Română până pe 2 octombrie, la nivel naţional.
 • 12 octombrie – Radio România Actualităţi a câştigat premiul NATO pentru cea mai bună fotografie propusă de un jurnalist – corespondentul Ilie Pintea -, într-un concurs foto dedicat celui mai amplu exerciţiu desfăşurat de Alianţă în ultimii 13 ani: Trident Juncture. Ilie Pintea a participat la concurs cu o fotografie pe care a realizat-o în Afganistan, unde a fost trimis special Radio România.
 • 30 octombrie – Radio România organizează, cu ocazia împlinirii a 87 de ani de la prima emisiune, „Ziua Porţilor Deschise”. Oaspeţii noştri au ocazia să vadă de unde pleacă ştirile, să-i cunoască pe cei care le aduc în casă informaţii, reportaje, muzică, teatru, sport
 • 1 noiembrie – Radio România împlineşte 87 de ani
 • 18 noiembrie – World Record Academy (Academia Mondială a Recordurilor), cea mai prestigioasă organizaţie mondială, care certifică recordurile mondiale, a anunţat că celebrul comentator sportiv Ilie Dobre, de la Radio România Actualităţi, a stabilit al 6-lea record mondial, cu o performanţă senzaţională, 35 secunde 6 zecimi, fără respiraţie, în transmisiunea directă a unui gol în direct
 • 18 – 22 noiembrie – Ediţia a 22-a a Târgului Internaţional Gaudeamus, organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media, în Pavilionul Central al Complexului Expoziţional Romexpo, a avut realizări remarcabile: peste 300 de participanţi, peste 700 de evenimente, recordul de vizitatori înregistrat la această ediţie – 125.000 – şi sumele generoase pe care aceştia le-au cheltuit (circa 3.200.000 Euro, conform rezultatelor studiului de trafic realizat pe parcursul târgului). Toate aceste date confirmă faptul că Gaudeamus a fost şi în acest an „cel mai citit târg de carte”.
 • 27 noiembrie – Orchestra Naţională Radio a susţinut, la Sala Radio, un concert dedicat Zilei Naţionale a României, eveniment ce a reunit pe scenă patru artişti români sau născuţi în România, care se bucură de o frumoasă carieră atât în ţară, cât şi în străinătate: Nicolae Moldoveanu – care a dirijat mari orchestre, ca Filarmonica Regală din Liverpool, Orchestra Radio din Olanda sau orchestrele BBC, violonistul Rafael Butaru – concertmaestru al orchestrei Operei Naţionale Bucureşti şi al Orchestrei Române de Tineret, pianista Rebeca Omordia – care şi-a construit o frumoasă carieră concertistică mai ales în Marea Britanie şi violoncelistul Răzvan Suma, solist al Orchestrelor şi Corurilor Radio, cunoscut publicului din întreaga ţara graţie turneelor sale naţionale Vă place Bach?, Vă place Brahms? şi Vă place tango?
 • 29 noiembrie – Soprana Angela Gheorghiu a susţinut, la Ateneul Român, un concert caritabil pentru victimele din clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, în care a cântat atât lucrări celebre, precum ariile „Vissi d’arte” şi „O mio babbino caro”, de Giacomo Puccini, cât şi rugăciunea „Tatăl nostru” şi imnul naţional al României. Concertul susţinut de soprana Angela Gheorghiu a fost menit să strângă fonduri pentru tratamentul victimelor incendiului din clubul Colectiv, fiind realizat cu participarea Corului şi a Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „George Enescu” şi a dirijorului Tiberiu Soare, dirijor şef al Orchestrei Naţionale Radio
 • 5 – 10 decembrie – Radio România a fost, pentru al 17-lea an, singurul post de radio şi TV din România prezent la Săptămâna Nobel şi la ceremonia de decernare a prestigioaselor premii Nobel din capitala Suediei, Stockholm. Până pe 10 decembrie, data la care are loc acordarea premiilor Nobel şi la care este comemorat şi Alfred Nobel, inventatorul acestor distincţii, Radio România, prin corespondentul său la Stockholm, Corina Negrea, singurul jurnalist român acreditat la evenimentele Nobel, a transmis şi a înregistrat interviuri şi conferinţe cu laureaţii premiilor Nobel ai acestui an pentru Radio România Cultural şi Radio România Actualităţi
 • 12 decembrie – Preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea Corului de Copii Radio: „Îmi face o deosebită plăcere să vă felicit la împlinirea a 70 de ani de existenţă. Între instituţiile cu o vechime venerabilă, Corul de Copii este cel care nu-şi trădează niciodată vârsta, fiind mereu tânăr şi transmiţând întotdeauna energia membrilor săi şi bucuria de a cânta împreună. În acelaşi timp, noile generaţii beneficiază din plin de tradiţia şi experienţa care, în timp, au creat un profil unic în peisajul muzical al ţării noastre […] Corul de Copii Radio este astăzi cel mai important şi mai valoros ansamblu vocal pentru tinerii din România şi un ambasador cultural de prim rang în Europa şi în lume. Succesul înregistrat pe scene importante demonstrează nivelul înalt şi aprecierea de care se bucură corul peste tot unde răsună vocile membrilor săi.”
 • 18 decembrie – În ajunul sărbătorilor de iarnă, ca în fiecare an, pe afişul Sălii Radio a figurat un eveniment transformat într-o tradiţie a stagiunii şi într-un reper al scenei culturale bucureştene: Cele trei dive, gală extraordinară cu arii din opere celebre. Pentru al cincilea an consecutiv, alături de Orchestra Naţională Radio, au fost prezente trei artiste lirice care şi-au construit o spectaculoasă carieră în ţară, dar şi în străinătate. De această dată, cele trei mari voci au fost sopranele Teodora Gheorghiu şi Iulia Isaev şi mezzosoprana Liliana Mattei Ciucă, care au evoluat sub bagheta dirijorului de origine italiană David Crescenzi, invitat special al serii fiind şi tenorul Ştefan Pop. Evenimentul s-a bucurat de participarea Corului Academic Radio, pregătit de Dan Mihai Goia.
 • 22 decembrie – A avut loc, ca în fiecare an, o ceremonie religioasă şi depunere de coroane la Monumentul Eroilor Revoluţiei de lângă Societatea Română de Radiodifuziune, la împlinirea a 26 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989

2016

 • 13 ianuarie – Primul concert al anului 2016 la Sala Radio a stat sub semnul recunoştinţei. Orchestra de Cameră Radio a dedicat acest eveniment memoriei dirijorului Ludovic Bács. Pentru mai bine de cinci decenii, cariera artistică a muzicianului a fost strâns legată de ansamblurile muzicale Radio România şi mai ales de Orchestra de Cameră Radio. Evenimentul s-a derulat sub bagheta lui Marius Hristescu, Tiberiu Oprea, Radu Popa şi Bogdan Vodă, toţi fiind foşti studenţi ai maestrului Ludovic Bács. La realizarea concertului au colaborat soliştii Cosmin Bălean – duduk, Ioana Ionescu – pian, Verona Maier – pian, Filip Papa – violoncel şi soprana Mediana Vlad
 • 13 ianuarie – Discul care a strâns cea mai mare notă din cele mai multe voturi unice exprimate de public în cadrul campaniei „Votează discul de muzică clasică al anului 2015” derulată pe site-ul Radio România Muzical (http://www.romania-muzical.ro/voteaza-2015) este semnat de pianista română Raluca Ştirbăţ şi cuprinde integrala lucrărilor pentru pian solo de George Enescu. Albumul, alcătuit din trei cd-uri, a apărut la casa Hanssler Classic şi a fost lansat la nivel internaţional în octombrie 2015, iar la Bucureşti pe 3 decembrie 2015.

Discul a strâns un număr de 246 de voturi şi nota 4,93 din maximum 5. A fost difuzat la Radio România Muzical în 4 decembrie 2015 şi poate fi reascultat pe site-ul campaniei.

 • 16 ianuarie – La Gala de Premiere a campaniei „Noi susţinem Excelenţa! – Mihai Eminescu 2016”, iniţiativă a publicaţiei de limba română „Occidentul Românesc” din Spania, desfăşurată la sala festivă a primăriei binecunoscutei staţiuni litorale Benidorm, emeriţii prezentatori de radio de la Bucureşti, Puşa Roth şi Costin Tuchilă, ei înşişi oaspeţi de onoare, au rostit cuvântul de deschidere al manifestării, salutând oficialităţile de rang înalt, atât române cât şi spaniole.

Costin Tuchilă, realizator, Redacţia Teatru, a primit cu acest prilej, Premiul de Excelenţă pentru întreaga activitate culturală, iar Puşa Roth a primit Premiul de Excelenţă pentru colaborarea de excepţie cu Occidentul Românesc

 • 21 ianuarie – Radio România Constanţa şi-a deschis porţile, cu ocazia împlinirii a 26 de ani de la înfiinţare, oferind astfel ascultătorilor posibilitatea să afle de unde pleacă ştirile şi să-i cunoască pe cei care le aduc în casă informaţii, reportaje, muzică, sau sport
 • 6 februarie – Recenta apariţie a albumului aniversar „Sibelius 150. Interpretări alese din Arhiva Radio România”, în colecţia Maestro a Editurii Casa Radio a prilejuit o sesiune de autografe oferite de cei doi mari artişti români: violonistul Gabriel Croitoru şi dirijorul Horia Andreescu, a căror interpretare l-a omagiat pe compozitorul emblematic al Finlandei. Cei doi maeştri au acordat autografe pe albumul Sibelius 150 în foaierul Ateneului Român, la finalul concertului desfăşurat sub genericul „Stagiunea Regală”
 • 24 – 28 februarie – La Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, a avut loc cea de a XV-a ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus, care a cuprins aproximativ 100 de evenimente . Manifestarea a fost precedată, în premieră, de un lanţ uman format din circa 2.000 de persoane, care şi-au transmis o carte-simbol, pe traseul dintre sediul Radio Craiova şi Teatrul Naţional
 • 7 aprilie – Radio România este noul vicepreşedinte pentru Europa al Uniunii Internaţionale de Radio şi Televiziune. Acest organism reuneşte radiouri şi televiziuni publice din 51 de ţări din lume, precum Radio France, MTV din Ungaria, RTBF din Belgia, sau ERT din Grecia. În ultimii ani, Radio România a fost parte a proiectelor Uniunii, în special în domeniul schimburilor de programe, al coproducţiilor şi al schimburilor culturale
 • 10 aprilie – Radio România Cultural a aniversat 50 de ani de difuzare a emisiunii Revista Literară Radio, emisiune literară fanion a radioului public, iniţiată de scriitorul Vasile Voiculescu în 1929. Suspendată apoi vreme de peste trei decenii, emisiunea a fost reluată în 9 aprilie 1966 şi difuzată săptămânal.
 • 20 – 24 aprilie – Ediţia cu numărul 17 a Târgului Gaudeamus Cluj-Napoca, organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media şi Radio Cluj, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, s-a desfăşurat în Piaţa Unirii. Evenimentul a reuşit să egaleze şi chiar să depăşească unele dintre recordurile Caravanei Gaudeamus, confirmând nu doar interesul editorilor şi scriitorilor pentru întâlnirea cu publicul clujean, ci şi, dacă mai era nevoie, dragostea de carte a clujenilor. 90 de expozanţi, peste 600 mp de standuri, 135 de evenimente editoriale şi peste 27.000 de vizitatori sunt principalele repere care vorbesc despre succesul ediţiei din acest an.
 • 21 – 22 aprilie – Producătorii de teatru radiofonic din ţările membre ale Uniunii Europene de Radio (EBU) s-au întrunit la Praga, în cadrul atelierelor bienale care anul acesta au avut ca temă atragerea publicului tânăr către producţia radiofonică. La sfârşitul lucrărilor au avut loc alegerile pentru noua componenţă a grupului Radio Drama al EBU. Preşedintă a fost aleasă Alison Hindell – BBC (Marea Britanie ), iar vicepreşedinte Attila Vizauer – Radio România
 • 5 mai – 3 iunie – Societatea Română de Radiodifuziune a reflectat campania electorală în baza unei oferte editoriale care s-a aplicat unitar la posturile Radio România Actualităţi, Reţeaua Studiourilor Regionale şi la Radio România Antena Satelor. La Radio România Actualităţi au fost difuzate 3 buletine de ştiri electorale, zilnic, privind sistemul electoral şi activităţile de campanie ale candidaţilor. Au fost difuzate şi emisiuni de mesaje electorale în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi emisiune de dezbateri electorale între candidaţi
 • 6 mai – Concertul Regal, prezentat de Orchestra Naţională Radio în onoarea zilei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România. Seara de gală a fost onorată de prezenţa unor reprezentanţi ai Familiei Regale a României, ambasadori, membri ai corpului diplomatic şi personalităţi ale vieţii culturale. În contextul evenimentelor dedicate regalităţii în România, în deschiderea Concertului Regal, în foaierul Sălii Radio, a avut loc, pentru al treilea an consecutiv, o lansare de carte dedicată Familiei Regale a României.

Volumul Anul Regal, publicat sub îngrijirea profesorilor ieşeni Daniel Şandru şi Alexandru Muraru, la Editura Adenium reprezintă un jurnal al Jubileului de 150 de ani de la fondarea Casei Regale a României şi de la promulgarea Constituţiei din 1866.

 • 9 mai – Un pian, pus la dispoziţie de Radio România şi recondiţionat, a călătorit anul acesta spre Alba Iulia, unde a rămas în folosinţa comunităţii locale. Acţiunea a avut cu ocazia recitalului susţinut de pianistul Horia Mihail în cadrul turneului „Pianul Călător”, ediţia a VI-a, care a avut loc în perioada 24 martie – 21 mai 2016, în 19 localităţi din ţară şi la Chişinău.
 • 9 mai – Premiul pentru Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic la Gala Premiilor UNITER 2016 desfăşurată la Teatrul Regina Maria din Oradea a fost acordat spectacolului „Jucătorul de table“ de George Arion, dramatizarea radiofonică şi regia artistică Cezarina Udrescu (în imagine), producţie a Societăţii Române de Radiodifuziune
 • 19 mai – Cea mai ascultată emisiune matinală de radio din Capitală este cea a Radioului public, cu 167.000 de ascultători, care creşte faţă de primul trimestru din 2015 cu 14,4 mii ascultători. Şi la nivel urban, matinalul RRA se menţine pe primul loc cu 734.200 ascultători, în creştere cu 9.300, dar şi la nivelul ţării, unde se află tot în fruntea topului, cu 1.180.700 ascultători, în creştere cu 74,4 mii de ascultători.
 • 30 mai – 4 iunie – Radio România a organizat cea de a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, singurul festival de producţii sonore care îşi propune ca temă Inovaţia. Ediţia din acest an confirmă o tradiţie onorantă, aceea de a se situa sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României, Custodele Coroanei

La 4 iunie a avut loc Festivitatea de premiere a laureaţilor celei de-a patra ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, organizat de Radio România sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, Principesa Moştenitoare Margareta a României, Custodele Coroanei, la Palatul Elisabeta.

Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa Alteţei Sale Regale Principesa Maria, căreia i s-a alăturat Katharina Rathouska – Directorul Departamentului de Radio Drama şi Literatură al Radiodifuziunii Cehe, Preşedintele Juriului, Directorul Centrul Cultural Media al Radio România – Atila Vizauer, participanţii la festival şi reprezentanţi ai presei.

 • 2 iunie – World Record Academy, cea mai mare şi cea mai prestigioasă organizaţie mondială care certifică recordurile mondiale, cu sediul la Miami (Statele Unite ale Americii), l-a inclus în Cartea Recordurilor, pentru a 7-a oară, pe celebrul comentator sportiv al Radio România Actualităţi, Ilie Dobre. World Record Academy i-a acordat un nou record de mare prestigiu – Cel mai de succes comentator sportiv de radio din lume.
 • 7 – 8 iunie – A avut loc la Bucureşti, la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune, cea de-a V-a întâlnire a Subcomitetului de Radio şi Jurnalism din cadrul Uniunii Europene de Radio şi Televiziune – EBU (European Broadcasting Union). Prestigiul de care se bucură Radio România în cadrul EBU este încă odată validat prin organizarea acestei întâlniri la Bucureşti, fiind pentru prima dată când subcomitetul îşi desfăşoară lucrările într-o ţară care nu are un reprezentat oficial în acest grup.

Recentul eveniment EBU, alături de Conferinţa Media 2020 – organizată anual de către Radio România şi ABU (Uniunea Asia – Pacific de Radio şi Televiziune), alternativ în România şi într-o ţară asiatică, precum şi Conferinţa Anuala Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Radiourilor şi Televiziunilor Publice (PBI) ce urmează a avea loc la Bucureşti în 2017, confirmă Radio România drept reper în lumea serviciilor publice de radio din lume

 • 8 iunie – La invitaţia NHK, serviciul public de radio şi televiziune din Japonia, preşedintele director general al Radio România, Ovidiu Miculescu, s-a întâlnit cu preşedintele NHK, Katsuto Momii, discuţie în cadrul căreia s-au agreat variante de colaborare între cele două instituţii.

Întâlnirea a fost prima la acest nivel din istoria serviciilor publice de media din România şi Japonia, înfiinţate în 1928, respectiv 1925.

Reprezentanţii NHK au apreciat performanţele Radio România în contextul serviciilor publice din cadrul EBU (European Broadcasting Union) şi ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union), Japonia fiind cea care, prin intermediul lui Toshiyuki Sato, secretarul general al PBI (Public Broadcasting International – asociaţia mondială a radiourilor şi televiziunilor publice) a propus organizarea de către Radio România a Conferinţei anuale internaţionale a PBI din anul 2017 la Bucureşti. Propunerea Japoniei a fost aprobată de Comitetul Director al PBI de la Montreal şi acceptată de Radio România.

 • 10 iunie – Începând cu această zi, Studioul Regional Radio Constanţa şi-a început emisia şi pe frecvenţa 93 FM Tulcea, răspunzând astfel numeroaselor solicitări venite din partea miilor de ascultători din municipiul nord-dobrogean.

Din 10 iunie, toate subiectele de interes ale municipiului şi judeţului Tulcea, reflectate în programul Radio Constanţa, sunt recepţionate şi pe frecvenţa 93 FM, în program non stop, alături de frecvenţa 106,2 FM Sulina şi cea regională 1530 AM.

Totodată, programul estival Radio Vacanţa al Studioului Regional Radio Constanţa va putea fi ascultat zilnic, din 4 august, şi pe această frecvenţă

 • 4 iulie – Radio Vacanţa a început emisia putând fi ascultat pe plajele litoralului şi în Delta Dunării. Radio Vacanţa poate fi ascultat online pe radiovacanta.ro şi on air pe frecvenţele Radio Constanţa – 100,1 FM Constanţa şi Mangalia, 90,8 FM Eforie, 93 FM Tulcea şi 106,2 FM Sulina.

În plus, copiii sunt în siguranţă pentru că Radio Vacanţa distribuie, pe întregul litoral şi la Sulina, 20.000 de brăţări de vacanţă şi hărţi de informare turistică.

 • 8 august – Radio România Reşiţa a împlinit 20 de ani de emisie neîntreruptă pentru că „un om informat este un om puternic”. Povestea începe în toamna anului 1995, când la iniţiativa unor tineri entuziaşti a luat fiinţă ceea ce astăzi este numărul 1 în Banat. A urmat o perioadă de muncă şi emoţii, coordonată de Doru Dinu Glăvan, până când s-a auzit în eter prima voce, în luna iunie a anului 1996 şi radioul a fost statuat ca post public local. Acela a fost punctul de plecare pentru a ceea ce avea să devină „Sunetul Banatului Montan”. Pe atunci frecvenţa era 102,5 MHz, după care în decembrie 2000 a fost schimbată în 105,6 MHz. La începutul anului 2004 Societatea Română de Radiodifuziune a hotărât acordarea titlului de post public regional. Radio România Reşiţa a devenit în cei 20 de ani un post cu notorietate. Aproximativ 200.000 de persoane aleg zilnic frecvenţa 105,6 Mhz.
 • 11 – 15 august – Caravana Gaudeamus revine la malul mării într-un nou amplasament mai generos şi mai accesibil: Piaţeta Perla din Mamaia. Târgul Gaudeamus Litoral 2016, organizat de Radio România prin Centrul Cultural Media şi Radio Constanţa, s-a desfăşurat în incinta unui pavilion expoziţional mobil. Noul amplasament a confirmat atât aşteptările organizatorilor, cât şi pe cele ale expozanţilor, peste 10.000 de vizitatori – turişti şi constănţeni deopotrivă – trecând pragul târgului la această ediţie. Afluenţa de public s-a reflectat şi în volumul vânzărilor înregistrate de participanţi care a depăşit considerabil nivelul ediţiei de anul trecut. Evenimentul a reunit 29 de expozanţi, a cuprins peste 100 evenimente conexe, iar circa 700 de volume au fost donate de către vizitatori în cadrul proiectului „Cărţile se întorc acasă”
 • 25 august – Un documentar video al Radio România a fost selectat de juriul Festivalului Internaţional al Filmului Istoric şi Militar din Polonia pentru participarea în competiţia desfăşurată la Varşovia, ce va desemna, la mijlocul lunii septembrie, cele mai bune producţii care au subiecte militare. Festivalul se află la cea de-a şaptea ediţie, iar Radio România a fost selectat pentru a doua oară în concurs, alături de case de producţie şi televiziuni din întreaga lume. Documentarul Bătălia de la Nassiriyah a fost produs de Radio România Actualităţi în 2013, atunci când s-au împlinit zece ani de la prima luptă în care a fost angajată Armata Română după cel de-al doilea război mondial. Documentarul, care îl are ca producător pe Nicu Popescu, a fost realizat de Ilie Pintea şi Mario Balint, după o idee de Radu Dobriţoiu, corespondent de război al Radio România, care a relatat despre această bătălie chiar de la faţa locului, din Irak, unde însoţea trupele române
 • 27 august – RADOR a început să difuzeze serialul de istorie orală „1916. Note de război” care a înfăţişat experienţe individuale, întâmplări şi trăiri din Primul Război Mondial povestite la microfon sau consemnate în jurnale şi scrisori inedite, păstrate în arhive, consultant fiind profesorul Corneliu Andonie, doctor în istorie, muzeograf la Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand
 • 31 august – Secretarul general Radio România Internaţional Eugen Cojocariu a primit Medalia de onoare ”Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România”, prin decizia Comitetului Director al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România (FCER).

Distincţia a fost înmânată de către Dr. Aurel Vainer, Preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, membru al Camerei Deputaţilor a Parlamentului României, în cadrul reuniunii Comitetului Director al FCER.  Medalia a fost acordată pentru „programele deosebite realizate, adevărate punţi de legătură între evreii originari din România şi ţara natală”, ca şi pentru „prietenia şi devotamentul faţă de comunităţile evreieşti din România”

 • 14 – 16 septembrie – A avut loc la Montreal, Canada, conferinţa PBI Montreal 2016, sub titlul The Next Future: Connecting the Digital Generation to Public Broadcasting, care a reunit reprezentanţi ai radiourilor şi televiziunilor publice de pe toate continentele. Scopul principal al întâlnirii l-a constituit una dintre cele mai importante şi actuale probleme cu care se confruntă astăzi difuzorii publici de radio şi de televiziune: atragerea publicului tânăr către radioul şi televiziunea publică, în era digitală.

La finalul conferinţei de la Montreal, preşedintele CBC/Radio Canada, Hubert T. Lacroix a predat ştafeta preşedintelui Radio România – Ovidiu Miculescu, pentru organizarea ediţiei de anul viitor a conferinţei PBI la Bucureşti. Preşedinţii celor mai puternice servicii publice de media de pe cinci continente vor decide viitorul industriei de radio şi televiziune în 2017 la Bucureşti.

 • 15 – 25 septembrie – A avut loc ediţia a 14-a a Târgului Gaudeamus Carte Şcolară, în Piaţa Universităţii. Organizat în fiecare toamnă în preajma debutului de an şcolar, de către Radio România (prin Centrul Cultural Media), evenimentul a fost gazda ideală pentru toţi cei care şi-au încheiat în aceste zile pregătirile pentru acest moment, fie ei elevi, părinţi sau cadre didactice.

Bilanţul statistic al acestei ediţii include: circa 20.000 de vizitatori, peste 50 de expozanţi (reuniţi în 21 de standuri), peste 2.200 de volume donate de către vizitatori în cadrul proiectului Cărţile se întorc acasă.

 • 16 septembrie – Din această zi, la 25 de ani de la difuzarea primei sale emisiuni, Radio România Antena Satelor întoarce o importantă pagină din istoria sa: va emite, pentru prima dată, în condiţiile de calitate ale frecvenţelor fm. Antena Satelor se va auzi clar şi puternic, va fi o voce şi o prezenţă în casele oamenilor din Zalău (pe frecvenţa 106,9 MHz) şi Sulina (103,2 Mhz).

De asemenea, recepţia postului se face în continuare şi pe unde medii (531, 603, 630, 1314 KHz), pe frecvenţa de unde lungi 153 KHz şi pe internet, la adresa www.antenasatelor.ro

 • 20 septembrie – Excelenţa sa, dl. Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite în România, a fost în vizită la Radio România unde s-a întâlnit cu preşedintele director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu. Discuţiile au avut ca temă dezvoltarea relaţiilor în plan cultural şi educaţional între SUA şi ţara noastră, urmărindu-se identificarea de oportunităţi de colaborare între creatorii de cultură şi media din Statele Unite şi Radio România.
 • 23 septembrie – 1 octombrie – Radio România a organizat la Sala Radio, ediţia a treia a Festivalului Internaţional al Orchestrelor Radio – RadiRo, singurul eveniment muzical din Europa dedicat în exclusivitate ansamblurilor simfonice radio.

Cel mai important loc de întâlnire al celor mai apreciate orchestre radio din întreaga lume – potrivit Directorului de onoare al actualei ediţii, dirijorul Kristjan Järvi, Festivalul RadiRo a transformat Bucureştiul într-o veritabilă capitală a muzicii clasice! 6 orchestre radio de excelentă reputaţie internaţională din Europa şi Asia, 22 de dirijori şi solişti de primă clasă ai scenei muzicale au concertat la Sala Radio din Bucureşti, într-un maraton muzical de 9 concerte în 9 zile de festival.

Concertele programate pe durata festivalului au fost transmise live prin satelit cu sprijinul partenerilor din Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU) şi din Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific (ABU). Televiziunea Română a transmis în direct pe TVR2 concertul de deschidere şi a înregistrat şi transmis ulterior toate concertele din agenda festivalului.

 • 14 octombrie – La sediul Societăţii Române de Radiodifuziune a avut loc şedinţa Comitetului Director al Conferinţei Permanente a Audiovizualului Mediteranean (COPEAM).

În calitatea sa de membru permanent al Comitetului Director, din 2008, Radio România a găzduit şi organizat şedinţa de la Bucureşti, având un rol important în deciziile strategice luate cu această ocazie. La întâlnire au fost prezenţi membri din Italia, Franţa, Croaţia, Turcia, Spania etc.

Principalele puncte de discuţie sunt analiza situaţiei financiare, trasarea principalelor puncte pentru organizarea celei de-a 24-a Conferinţe Anuale a COPEAM precum şi viitoare evenimente şi proiecte susţinute de parteneri

 • 17 octombrie – Comisia pentru buget a Senatului a întocmit raport de admitere cu amendamente propunerii legislative a PSD privind eliminarea a 102 taxe nefiscale de la 1 ianuarie 2017, inclusiv a taxei radio-tv, în valoare de circa 11 euro/an. În aceeaşi zi, Senatul a adoptat, în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea legislativă a PSD privind eliminarea a 102 taxe nefiscale de la 1 ianuarie 2017, cu 89 de voturi pentru 17 împotrivă şi o abţinere. Proiectul merge la Camera Deputaţilor care este Cameră decizională în acest caz

– La 25 octombrie, în timpul dezbaterilor din Camera Deputaţilor, iniţiatorul documentului preşedintele PSD, deputatul Liviu Dragnea, a cerut eliminarea taxei radio-tv din proiect, deşi co doar o zi în urmă, în Comisia de buget, finanţe, deputaţii hotărăseră rămânerea în vigoare a taxei.

Liviu Dragnea a subliniat că eliminarea taxei radio-tv nu înseamnă că cele două instituţii publice vor fi sub control politic, ci vor avea un parcurs predictibil. Liviu Dragnea a prezentat şi o soluţie care să compenseze renunţarea la această taxă.

Proiectul de lege a fost votat în unanimitate de plenul Camerei Deputaţilor

 • 20 octombrie – Teatrul Naţional Radiofonic a organizat audiţia spectacolului „Alegerea” – piesă de teatru într-un act scrisă la Versoix în anul 1960 de Majestăţile lor Regele Mihai I şi Regina Ana. Evenimentul a avut loc în prezenţa Alteţei Sale Regale Pricipesa Maria a României, la Centrul de Presă al Societăţii Române de Radiodifuziune, din foaierul Sălii Radio.

Spectacolul se înscrie în programul evenimentelor dedicate aniversării zilei de naştere a Majestăţii Sale Regele Mihai, pe 25 octombrie 2016, zi în care s-a difuzat, în premieră, la Radio România Actualităţi.

 • 28 octombrie – Concertul de Ziua Radioului este deja un element tradiţional al stagiunii de la Sala Radio, acesta fiind programat în vinerea cea mai apropiată de data de 1 noiembrie, când în urmă cu 88 de ani era înfiinţat radioul public în România. Primul concert al orchestrei ce avea să devină mai târziu Orchestra Naţională Radio avea loc tot în noiembrie 1928, sub bagheta lui Mihail Jora. De data aceasta, Concertul dedicat zilei Radio România de Orchestra Naţională Radio a avut loc sub bagheta dirijorului Radu Popa, solistă fiind Dana Borşan în Concertul nr. 2 în la major pentru pian şi orchestră. Lucrările simfonice ce încadrează acest opus solistic sunt în deschidere fragmente din suita Mihai Viteazul de Tiberiu Olah şi în partea a doua Variaţiunile Enigma, op. 36 de Edward Elgar.
 • 31 octombrie – La împlinirea a 88 de ani de la primul semnal, Radio România a organizat Ziua Porţilor Deschise
 • 1 noiembrie – Radio România împlineşte 88 de ani de la primul semnal emis în eter
 • 4 noiembrie – Emisiunea în limba germană de la Radio Timişoara aniversează 60 de ani de la prima difuzare. La ceas aniversar, colegii de la Timişoara au organizat, în după-amiaza acestei zile, un spectacol festiv cu artişti germani din România şi Ungaria în sala festivă a Liceului Nikolaus Lenau, iar Radio Timişoara a difuzat o ediţie aniversară a emisiunii dedicate minorităţii germane din Vestul României, pe frecvenţa de 630 kHz Unde Medii
 • 18 decembrie – În concertul tradiţional „Începem a colinda”, organizat de Radio România, cete tradiţionale din Alba, Arad, Gorj, Maramureş, Mehedinţi, Sibiu, Suceava, Teleorman, au adus în faţa publicului bucureştean Sfintele Colinde, datinile şi obiceiurile de Crăciun şi An Nou, aşa cum se păstrează în vatra satului. Într-un număr impresionant, peste 200 de persoane din cetele de colindători – copii, tineri şi bătrâni, cu recuzita adecvată (colaci, mere, nuci, cârnaţi, ţuică) – au dăruit spectatorilor de la Sala Radio datinile păstrate în satele noastre din moşi strămoşi

2017

 • 15 ianuarie – Cu prilejul Zilei Culturii Naționale și ca parte a evenimentelor de celebrare, în 2017, a Centenarului Dinu Lipatti, Sala Radio a găzduit concertul aniversar „Lipatti 100”, organizat de Institutul Cultural Român și Radio România. Concertul a fost susținut de Orchestra Natională Radio, sub bagheta dirijorului Cristian Oroșanu, alături de soprana Teodora Gheorghiu și de pianiștii Sergiu Tuhuţiu și Matei Rogoz.
 • 14 februarie – Vizita la Radio România a delegaţiei Administraţiei de Stat de Presă, Publicaţii, Radio, Film şi Televiziune din China, condusă de adjunctul ministrului chinez pentru mass media, Tian Jin. El s-a aflat la Bucureşti împreună cu mai mulţi responsabili din Administraţia chineză de stat pentru presă, radio, film şi televiziune, pentru a identifica noi direcţii de colaborare. A avut discuţii pe această temă şi la Societatea Română de Radiodifuziune, iar schimburile de programe, dar şi de reporteri ar urma să se amplifice în perioada următoare.
 • 1 martie – Nicu Alifantis a adus un mărțișor muzical inedit la Sala Radio, într-un concert – spectacol alături de Orchestra de Cameră Radio și de Corul Academic Radio. Nicu Alifantis a susţinut ultimul său proiect muzical, Simphonicu, care propune o irezistibilă și rafinată întâlnire între folk și muzica simfonică. A fost un experiment foarte apreciat de melomani, care a prins sunet într-o formulă extinsă: pe lângă echipa binecunoscută formată din Nicu Alifantis (voce, chitare acustice, rezophonic, ukulele, washboard), Virgil Popescu (dirijor, bass acustic, vocal), Răzvan Mirică (chitare acustice, doublesix, nashville tuning, vocal) și Mihai Neniță (vioară & amp, vioară cu goarnă – vioara Stroh), pe scenă au urcat și Orchestra de Cameră Radio și Corul Academic Radio, pregătit de dirijorul Ciprian Țuțu, într-un program care a cuprins piese semnate de Nicu Alifantis
 • 16 martie – În acest an, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existenţă, Radio România Muzical, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni, a organizat un prim eveniment dedicat acestei aniversări, recitalul susținut de violonistul Alexandru Tomescu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați muzicieni români ai momentului, interpretul discului de muzică clasică al anului 2016. Albumul Bach to basics semnat de Alexandru Tomescu a obținut în cadrul unui proiect organizat de Radio România Muzical, prin vot popular, titlul de “Disc de muzică clasică al anului 2016”. Alexandru Tomescu a interpretat, în Sala Cerchez a Muzeului Național Cotroceni, lucrări pentru vioară solo de Bach, repertoriul inclus și pe “Discul de muzică clasică al anului 2016”, iar la finalul recitalului, violonistul a oferit autografe.
 • 20 martie – Secţia Franceză de la Radio România Internaţional a primit Premiul Francofoniei, acordat de Grupul Ambasadelor, Delegaţiilor şi Instituţiilor Francofone din România. Premiul le-a fost acordat colegilor noştri, cu ocazia Zilei Internaţionale a Francofoniei, pentru contribuţii deosebite la promovarea limbii franceze şi a valorilor francofoniei în România. La festivitatea desfăşurată la Teatrul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, cu ocazia Serii Francofoniei, au mai fost premiaţi actorul Ion Caramitru şi coregraful Gigi Căciuleanu
 • 20 martie – În sala Teatrului Odeon, Radio România Cultural a premiat excelenţa în cultură, în cadrul celei de-a XVII-a ediţii a Galei Premiilor Radio România Cultural.

Au fost acordate premii pe secţiuni – Poezie, Proză, Teatru, Film, Arte plastice, Ştiinţe, Muzică, Educaţie şi Proiecte culturale şi festivaluri.

Au fost acordate şi trei premii speciale: Premiul de Excelenţă i-a fost decernat actorului Ion Caramitru, Premiul Lux Mundi i-a revenit producătoarei Ada Solomon, iar Premiul In memoriam Iosif Sava i-a fost acordat acordat pianistei Alexandra Dariescu.

 • 23 martie – Tot cu ocazia aniversării de 20 ani, Radio România Muzical a organizat, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni, un recital susținut de pianista Luiza Borac. Recitalul a fost dedicat Centenarului Dinu Lipatti, în 19 martie împlinindu-se 100 ani de la nașterea acestui pianist-simbol pentru cultura românească.
 • 30 martie – Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române a oferit jurnaliştilor Remus Rădulescu şi Cristian Curte Diploma şi medalia omagială „Sfântul Ierarh Ivireanul”, în semn de „preţuire şi recunoştinţă pentru merite deosebite în păstrarea credinţei ortodoxe şi promovarea culturii creştine.”

Remus Rădulescu este realizatorul emisiunii Lumina credinţei, difuzată la RRA în fiecare duminică la 9.05, iar Cristian Curte realizează Biserica şi societatea, în fiecare miercuri la 21.30

Alături de cei doi jurnalişti ai Radio România, a fost premiat şi George Grigoriu, realizatorul emisiunii „Realitatea spirituală” de la Realitatea TV.

 • 30 – 31 martie – A avut loc seminarul Serving Communities organizat de Uniunea Europeană de Radio-EBU și Radio România, prin intermediul Reţelei Studiourilor Regionale, la Bucureşti, la Sala Radio.

Reprezentanți din 14 ţări europene au dezbătut, în cadrul evenimentului, subiecte legate de cercetarea audienței, impactul rețelelor de socializare, dezvoltarea emisiunilor pentru comunităţile etnice, digitalizarea și adaptarea programelor la cerințele publicului vizat de posturile regionale

 • 10 – 12 aprilie – În pregătirea celei de-a XXVI-a Conferinţe Anuale a PBI (Public Broadcasters International), care va avea loc în zilele de 12 şi 13 septembrie 2017, loc la Bucureşti, s-a întrunit la Bucureşti, Comitetul Director al PBI. Întâlnirea, prezidată de Ovidiu Miculescu, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, a avut ca scop stabilirea principalelor direcţii de acţiune, a graficelor de lucru şi a temelor de dezbatere din cadrul celei de-a XXVI-a conferinţe anuale PBI
 • 24 aprilie – Câștigătorii celei de-a XV-a ediții a Premiilor Muzicale Radio România (PMRR) au fost desemnați, în cadrul unui concert-spectacol la Sala Radio, trei dintre cele 15 trofee acordate intrând în posesia Andrei (pentru categoriile cea mai bună piesă feminină, vocea anului și piesa anului)

 .• 26 aprilie – Plenul Parlamentului a decis respingerea rapoartelor de activitate ale Societății Române de Radiodifuziune (SRR) pe anii 2015 și 2016. Plenul Camerei Deputaților și Senatului l-a validat pe Georgică Severin pentru funcția de președinte-director general interimar al Societății Române de Radiodifuziune cu 214 voturi „pentru”, 58 „împotrivă” și o abținere.

 • 12 mai – Orchestra Naţională Radio a sărbătorit Ziua Regalităţii printr-un concert special, sub bagheta dirijorului britanic William Kunhardt, cu participarea violonistului Eugen Sârbu, singurul muzician român menţionat, alături de George Enescu, în celebra publicaţie Oxford Dictionary of Music.

Concertul este o continuare a tradiţiei instaurate în ultimele stagiuni la Sala Radio, de celebrare a zilei regalităţii în România, şi a fost onorat de participarea Alteței Sale Regale Principesa Maria. I-au stat alături directorul Centrului Cultural Media al Radio România, Attila Vizauer, ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm, consilierul Ministrului Apărării Naționale, general (r) Ștefan Dănilă

 • 24 mai – José Arturo Trejo Nava, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite Mexicane la Bucureşti, a efectuat o vizită la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune şi a avut o întrevedere cu Georgică Severin, Director General Interimar, şi cu alţi reprezentanţi ai conducerii postului public de radio din România.

Ambasada Mexicului în România a informat că a intrat în vigoare acordul de parteneriat în domeniul radio dintre Ministerul Culturii din Mexic, prin intermediul Radio Educacion, și Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), semnat la data de 16 decembrie 2016.

Acordul marchează continuarea unei lungi și fructuoase colaborări între Ambasadă și Radio România începută în urmă cu 20 de ani și concretizată de-a lungul timpului în proiecte precum: Codexuri mexicane – Cărți vechi din învățătură (2006), spectacolul radiofonic Facerea Lumii – Popol Vuh (2007), spectacolul coregrafic realizat de Sonia Amelio (2008), fotoreportajul Puebla – 150 ani mai târziu. Pe urmele lui George Bibescu (2012)

 • 26 mai – Georgică Severin – Director General Interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, a avut întrevedere cu Olga Bordeianu, Preşedinte Teleradio-Moldova, la sediul companiei din Chişinău.

În cadrul întrevederii s-au discutat probleme cu care se confruntă audiovizualul din cele două ţări, identificându-se noi direcţii de colaborare viitoare între cele două instituţii

 • 28 mai – Sediul central al Rador a fost plin de bucurie, emoţie şi culoare. Copiii campioni ale căror poveşti au fost prezentate pe www.rador.ro în cadrul proiectului din luna mai „Poveşti cu şi despre copii campioni”, au participat la o inedită gală de premiere. Astfel, Natalia Costache (9 ani), campioană la dans sportiv, Maria Fileru (10 ani) şi Radu Fabian Dobre (10 ani), multipli campioni la şah, fraţii Emma Ingrid (9 ani) şi Daniel Giuroiu (10 ani), campioni naţionali şi europeni la karate şi, respectiv, înot, Sasha Radosav (11 ani), violonist, pianist şi compozitor, ca şi Annamaria Lutsch (10 ani), poetă şi gimnastă, au primit trofee, diplome şi premii pentru sportivitate, talent şi performanţă.
 • 29 mai – 3 iunie – Radio România a organizat cea de a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, dedicat inovaţiei în creaţia radiofonică.

Secţia competiţională a festivalului Grand Prix Nova a aliniat 45 de producţii din 26 de ţări în şase zile de audiţii la Mashall Garden Hotel. Festivitatea de decernare a premiilor a avut loc în cadrul elegant al Palatului Elisabeta, vineri, 2 iunie

 • 9 iunie – La Palatul Elisabeta, Alteța Sa Regală Principesa Maria a României a onorat profesorii din București și din Județul Ilfov care au câștigat premiile locale la această ediție a programului național de educație de mediu Patrula de Reciclare. Evenimentul a reunit profesorii premiați, reprezentanții Asociației RoRec, ai partenerilor și suporterilor programului. Alteța Sa Regală Principesa Maria a înmânat diplomele profesorilor coordonatori ai echipelor premiate, numindu-i ”ambasadori ai cauzelor nobile și formatori ai generațiilor viitoare care ne fac să devenim un popor mai responsabil și să trăim într-o țară mai curată.”

Cu acest prilej, Radio România Regional a devenit ambasador al programului de național de mediu Patrula de Reciclare

 • 13 iunie – Alina Velea, expert relaţii externe la Direcţia Relaţii Internaţionale a Societăţii Române de Radiodifuziune şi membru al Grupului de Muzică Euroradio – EBU, a fost realeasă preşedinte al grupului Euroradio Notturno pentru următorii doi ani, în cadrul reuniunii care a avut loc la Roma. Reprezentanta Radio România va coordona activităţile grupului de lucru alcătuit din jurnalişti ai radiourilor publice europene care preiau programul nocturn produs de BBC Radio 3 pe baza înregistrărilor furnizate de membrii asociaţiei media
 • 4 iulie – Liliana Ţuroiu, Preşedintele Institutului Cultural Român şi Georgică Severin, Directorul general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune au semnat, la sediul ICR, un Protocol de colaboare între Institutul Cultural Român şi Radio România.

Protocolul are ca obiectiv reflectarea principalelor evenimente organizate de ICR în străinătate şi o prezenţă mai susţinută în programele Radio România a artiştilor care reprezintă cultura noastră peste hotare.

 • 6 iulie – Celebrul comentator sportiv Ilie Dobre, de la Radio România Actualităţi, a intrat pentru a 9-a oară în Cartea Recordurilor, stabilind un nou record mondial la strigatul de gol, fără respiraţie, în studio, timp de 52,3 secunde. Performanţa sa este datată 7 martie 2017 şi a fost atinsă în studioul Radio România, la Bucureşti
 • 14 iulie – Cel mai important festival de muzică clasică din lume, BBC Proms, ajuns în 2017 la a 123-a ediţie, s-a desfăşurat între 14 iulie şi 9 septembrie, în Marea Britanie, iar 9 dintre concertele din cadrul acestui celebru eveniment au putut fi ascultate în direct la Radio România Muzical, alte 24 de concerte înregistrate fiind difuzate ulterior în programele Radio România Muzical
 • 17 iulie – La sediul SRR, Georgică Severin – Director general interimar al SRR şi Bogdan Bârlă – reprezentantul Biroul de Informare al Parlamentului European în România au semnat acordul de colaborare dintre Radio România şi Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE).
 • 17 iulie – În spiritul misiunii sale publice, Radio România a început o campanie de informare a părinţilor despre necesitatea vaccinării copiilor. Timp de două săptămâni, la Radio România Actualităţi, Antena Satelor, Radio România Cultural şi Radio România Regional, ascultătorii au putut afla date despre imunizare şi impactul acesteia asupra sănătăţii
 • 12 – 16 august – Ediţia aniversară cu numărul 100 a Târgului de Carte Gaudeamus a avut loc în Piaţeta Perla din Mamaia. Evenimentul, componentă a Caravanei GAUDEAMUS, a fost organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media Radio România şi Radio Constanţa. Printr-o fericită coincidență, în această vară s-au împlinit și 50 de ani de la inaugurarea Radio Vacanța, postul de radio emblemă pentru Litoralul românesc timp de zeci de ani. Dubla aniversare a fost marcată printr-o serie de concerte susținute în premieră la Gaudeamus Litoral de orchestrele Radio România, pe scena amenajată în Piațeta Perla. Au fost trei seri, trei orchestre – Orchestra Naţională Radio, Big Bandul Radio şi Orchestra de Muzică Populară Radio -, mai multe genuri muzicale și un mix cultural (carte și muzică) atractiv și accesibil, prezentat la cele mai înalte standarde
 • 2 septembrie – Ediția 2017 a Festivalului Internațional George Enescu (2-24 septembrie) s-a deschis oficial printr-o conferință de presă care a avut loc la Sala Palatului. La eveniment au participat: Sergiu Nistor, consilier Președinția României, Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii, Georgică Severin, Președinte Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Mircea Neacșa, Director al canalului de Televiziune TVR 3, Vladimir Jurowski, Director Artistic al Festivalului Enescu, Carmen Lidia Vidu, regizoare, precum și o parte din distribuția Oedipe – baritonul Paul Gay, Felicity Palmer, mezzosoprană, Ruxandra Donose, mezzosoprană, Mihai Constantinescu, Directorul Executiv al Festivalului Enescu și Steven Van Groningen, CEO Raiffeisen Bank.
Corul de copii Radio

– la 2 septembrie – Corul de Copii Radio condus de Voicu Popescu, s-a aflat pe scena Sălii Palatului, în cadrul concertului inaugural al ediţiei cu numărul 23 a Festivalului Internaţional „George Enescu” – George Enescu Festival. Opera „Oedipe” de George Enescu a fost interpretată de Orchestra Filarmonicii din Londra dirijată de Vladimir Jurowski, Corul Filarmonicii „George Enescu” pregătit de Iosif Ion Prunner şi soliştii: baritonul Paul Gay (interpretul rolului titular), mezzosoprana Ruxandra Donose, bas-baritonii Willard White şi Christopher Purves

– la 13 septembrie – Orchestra Naţională Radio şi Corul Academic Radio au concertat la Sala Palatului, sub bagheta dirijorului Lawrence Foster, în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu – George Enescu Festival. Pe afiş – opera „Mathis pictorul” de Paul Hindemith, în versiune de concert. Solişti: baritonul Lester Lynch, tenorul Torsten Kerl, contralta Stella Grigorian şi tenorul Norbert Ernst

 • 8 septembrie – În cel mai recent val de măsurare a audienţelor radio – valul de vară din 2017 – Radio România Actualităţi îşi menţine poziţia de lider de piaţă, înregistrând şi de această dată cea mai mare valoare a indicatorului Market Share din România la nivel naţional, urban şi în Bucureşti: 12,7% la nivel naţional, 13,1% în mediul urban şi de 14,6% în Bucureşti.

Cota de piaţă a programelor Radio România (Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Antena Satelor şi Reţeaua Studiourilor Regionale) poziţionează Societatea Română de Radiodifuziune pe locul I în toate cele patru medii de rezidenţă comunicate de Asociaţia pentru Radio Audienţă. Astfel, SRR are cea mai mare cotă de piaţă atât la nivel naţional (29,3%), cât şi la nivel urban (23,5%), rural (39,1%) şi în Bucureşti (19,8%)

 • 11 septembrie – La hotel Palace – Sinaia, în prezenţa Ministrului Culturii și Identității Naționale, Lucian Romaşcanu, a avut loc Conferinţa Media 2020 cu tema Cooperarea dintre Europa şi Asia în faţa noilor provocări în domeniul media, organizată de Radio România şi de Uniunea Audiovizualului Asia-Pacific (ABU).

Experţi din întreaga lume au vorbit despre modul în care radiodifuzorii de pe toate continentele se raportează la transformările din industria media. Dezbaterile din prima parte a zilei s-au concentrat pe tendinţele majore în dezvoltarea mass media din Europa, Asia şi America. Specialişti ai mass media au dezbătut modul în care progresele tehnologice influenţează conţinutul mesajului fără a fi afectată acurateţea informaţiilor, discutându-se de asemenea despre modul în care a fost tratată în media problema refugiaţilor

 • 12 – 13 septembrie – La Casino Sinaia, a avut loc cea de-a 26-a Conferinţă PBI 2017 (Public Broadcasters International), întâlnire a difuzorilor publici din întreaga lume organizată de Radio România, în prezenţa Ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu. Conferinţa a fost deschisă de Directorul General Interimar al Radio România, Georgică Severin.

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a subliniat faptul că „Radiodifuzorii publici joacă un rol socio-economic fundamental şi unic. În Europa ei sunt vehiculul prin care sunt afirmate valorile noastre, sunt promovate interesele noastre economice şi este afirmată diversitatea noastră culturală.”

Lucrările au continuat cu abordarea unor teme de interes pentru acest moment al dezvolării mass media publice: Redefinirea valorilor media publice în secolul 21, Schimbări în sistemele financiare şi apărarea difuzorilor publici, Populismul la timpul ştirilor false, Radioul în era new media, Mândri să servim comunităţile. Personalităţi din întreaga lume, prezente la Sinaia au vorbit despre modul în care radiodifuzorii de pe toate continentele se raportează la transformările din industria media.

 • 18 septembrie – Începând cu această zi, 13 jurnalişti de la Radio Chişinău participă la un stagiu de pregătire la Radio România. Structura programului: câte 2 jurnalişti/stagiu, maxim 15 zile pe lună pentru fiecare stagiu. Cele două colege de la Radio Chişinău care s-au alăturat, din această săptămână, echipei Radio România sunt Victoria Cuşmir, realizator Matinal şi Vernoica Iabanji, Camera ştirilor/site. Acestea au participat la şedinţele de sumar, au experimentat modul de lucru al jurnaliştilor de la Radio România Actualităţi şi Bucureşti FM, au realizat materiale jurnalistice diverse şi au beneficiat de experienţa jurnaliştilor de la Radio 3Net în ceea ce priveşte realizarea materialelor online, selecţia subiectelor postate pe site şi creşterea vizibilităţii paginilor online
 • 27 septembrie – Plenul reunit al Parlamentului României a validat noul Consiliu de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune cu 310 voturi pentru şi 11 împotrivă. Georgică Severin a fost ales Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune
 • 3 octombrie – A fost semnat un protocol de colaborare între Ministerul Tineretului şi Sportului, Televiziunea Română, Radio România şi agenţia Agerpres, în care au fost stabilite condiţiile generale de lucru pentru susţinerea sportului românesc, precum şi promovarea strategiilor Ministerului în domeniu
 • 17 octombrie – O delegaţie de la Radioteleviziunea cubaneză (Instituto Cubano de Radio y Televisión – ICRT) s-a aflat la Bucureşti la invitaţia Radio România. Yusimy Barbara Gonzalez Herrera – Director de Programe la Radio Cubana şi Maria Esther Reyes Corria – Director de Program la Radio Taino s-au întâlnit cu Georgică Severin, Preşedinte Director General. Ambele părţi şi-au manifestat aprecierea pentru modul în care decurge implementarea prevederilor acordului de colaborare semnat între cele două instituţii, în septembrie 2015. Pe parcursul vizitei la Radio România, delegaţia ICRT a vizitat Radio România Internaţional, Radio România Cultural, Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive precum şi Camera Ştirilor şi Agenţia RADOR
 • 24 octombrie – București FM a primit Trofeul de Excelență, la cea de-a XXIV-a ediție a Topului firmelor din Bucureşti, manifestare organizată de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental, pentru promovarea adevăratelor personalități din România în emisiunea ”Întâlniri Capitale”. Premiul i-a fost înmânat managerului Flavia Voinea, de către președintele Camerei de Comerț a Municipiului București, Sorin Dimitriu, și fostul președinte al țării, Emil Constantinescu. Cu acelaşi prilej, Radio România Actualităţi a primit un premiu de excelenţă pentru promovarea anteprenoriatului românesc.
 • 27 octombrie – Dirijorul Ilarion Ionescu-Galaţi a aniversat 80 de ani de activitate, printr-un concert extraordinar alături de Orchestra Naţională Radio, la Sala Radio. Ilarion-Ionescu Galaţi a debutat, la Sala Radio, în urmă cu 64 de ani, în 1953, când a susţinut primul său concert de vioară împreună cu Orchestra Simfonică Radio
 • 29 octombrie – Radio România Internaţional (RRI), din cadrul Radio România, serviciul public, a lansat o emisiune experimentală, săptămânală, în limba ebraică, adresată evreilor originari din România şi descendenţilor acestora, dar şi tuturor vorbitorilor de limba ebraică interesaţi de România.
 • 30 octombrie – Radio România Actualităţi şi Radio România Cultural au difuzat spectacolul „64”, inspirat din drama de la Clubul Colectiv, la împlinirea a doi ani de la tragedie. Scenariul radiofonic şi regia artistică sunt semnate de Ilinca Stihi – artist multi-premiat în ţară şi străinătate.
 • 31 octombrie – La Palatul Parlamentului a avut loc Recital de excepţie al Orchestrei de Muzică Populară Radio, dedicat împlinirii a 89 de ani de la prima emisie a postului public de radio
 • 31 octombrie – Cu ocazia Zilei radioului Naţional, Radio România Reşiţa, a organizat, în Sala Lira a Liceului de Artă „Sabin Pautza” din municipiul de pe Bârzava, un „Spectacol aniversar Radio România 89″, coordonat de compozitorul, dirijorul şi profesorul universitar Sabin Păutza.
 • 1 noiembrie – La 1 noiembrie 1928, cu 89 de ani în urmă, la ora 17:00, se difuza în eter prima emisiune a Societăţii de Difuziune Radiotelefonică din România, cu anunţul: „Alo, alo, aici Radio Bucureşti!”.
 • 1 noiembrie – De Ziua Radioului, Big Band-ul Radio a susţinut un recital la Aeroportul Internaţional Otopeni “Henri Coandă”, terminalul nou
 • 1 noiembrie – Cu ocazia împlinirii a 89 de ani de la primul semnal emis în eter, Radio România a organizat Ziua Porţilor Deschise
Ziua portilor deschise la Radio Romania
 • 3 noiembrie – Sărbătoarea Zilei Radioului a continuat, la Sala Radio, cu un concert special al Orchestrei Naţionale Radio dedicat aniversării a 89 de ani de la înfiinţarea radioului public. Momentul este cu atât mai semnificativ cu cât coincide cu aniversarea a tot atâţia ani de la primul concert, sub bagheta dirijorului Mihail Jora, al Orchestrei Simfonice Radio, cea care avea să devină peste ani Orchestra Naţională Radio.
 • 3 noiembrie – Piesa de teatru radiofonic a Radio România, “Exploziv” de Elise Wilk în regia lui Mihnea Chelaru, în care colegul nostru de la Bucureşti FM, Răzvan Ursuleanu, interpretează un rol principal, a câștigat marele premiu la Asia-Pacific Broadcasting Union 2017, la secțiunea Drama. Trofeul și diploma au fost înmânate Președintelui Director General Radio România, Georgică Severin de către Președintele ABU, Ko Dae Young.
 • 8 noiembrie – Orchestra de Cameră Radio şi Corul Academic Radio au concertat cu casa închisă, în premieră alături de duo-ul 2 Vibes Symphony, la Sala Radio. La pupitrul dirijoral s-a aflat dirijorul Constantin Adrian Grigore, iar Corul Academic Radio a fost condus de Ciprian Ţuţu.

În total, 100 de muzicieni au urcat pe scenă, într-un spectacol-poveste care, pe lângă partea muzicală, a pregătit şi un show de lumini şi de video mapping pe orga din Sala Radio, elemente vizuale rar întâlnite în spectacolele simfonice din România.

 • 10 noiembrie – Orchestra Naţională Radio a propus un concert-eveniment dedicat dialogului cultural între România şi Polonia, care a avut-o ca invitată pe violonista de origine poloneză Marta Kowalczyk, în prezent concertmaestru al Orchestrei Simfonice din Basel, Elveţia. La pupitrul dirijoral s-a aflat dirijorul german Gerd Schaller. Organizat în colaborare cu Institutul Polonez din Bucureşti, concertul a fost programat în preziua aniversării a 99 de ani de la cucerirea independenţei de către Polonia şi a celebrat, în acelaşi timp, 80 de ani de la înfiinţarea primului Institut de Cultură Poloneză la Bucureşti şi de la stabilirea relaţiilor culturale româno-poloneze.
 • 22 – 26 noiembrie – Târgul Internaţional Gaudeamus, eveniment reper al peisajului cultural românesc de aproape un sfert de secol a avut loc în Pavilionul Central al Complexului Expoziţional Romexpo. Invitatul de onoare al ediţiei a fost Uniunea Europeană, prin intermediul Reprezentanţei Comisiei Europene, iar preşedintele de onoare al Târgului a fost îndrăgitul scriitor şi om de radio Matei Vişniec.
 • 26 noiembrie – Radio România, prin toate posturile sale naţionale şi regionale, a transmis în direct concertul-eveniment care marchează debutul manifestărilor prilejuite de Centenarul Marii Uniri din 1918, eveniment organizat de Guvernul României, prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, la Teatrul Naţional Ion Luca Caragiale din Bucureşti.
 • 1 decembrie – Orchestra Națională Radio a susţinut un concert dedicat Zilei Naţionale a României, dirijor Vladimir Vlad Conta, solist Viniciu Moroianu. În pauza concertului, în foaierul Sălii Radio, a fost lansat albumul „Dinu Lipatti – Compozitor”, cel mai recent disc realizat de Editura Casa Radio, un omagiu adus marelui muzician român de la a cărui naştere s-au împlinit 100 de ani în martie 2017.
 • 1 decembrie – Militarii români aflaţi în Afganistan, la baza militară de la Kandahar, au participat, de Ziua Naţională a României, la vernisarea expoziţiei de fotografie organizată de Radio România Actualităţi, primul eveniment de felul acesta care are loc în baza militară.

E vorba de 50 de fotografii realizate în ultimii ani în Afgansitan, de către corespondentul RRA Ilie Pintea, şi grupate sub titlul „Chipuri ale războiului”

 • 6 decembrie – Documentarul Când corupţia ucide, semnat de Dan Vasiliu, realizatorul matinalului Espresso de la Radio România Cultural, a obţinut Marele Premiu al Documentarului de Radio, acordat de Uniunea Internaţională de Radio şi Televiziune (URTI).
 • 8 decembrie – În memoria Regelui Mihai I al României, Orchestra Naţională Radio a modificat programul concertului care a avut loc la Sala Radio. Sub bagheta dirijorului Matthias Manasi, programul serii a inclus, în prima parte, Poemul op. 25 pentru vioară şi orchestră, de E. Chausson, Romanţa op. 50 în fa major pentru vioară şi orchestră, de L. van Beethoven şi Meditaţie din opera Thaïs de Jules Massenet. Solistul invitat al primei părţi a fost violonistul Alexandru Tomescu.

În partea a doua a concertului, Orchestra Naţională Radio, alături de Corul Academic Radio, condus de Ciprian Ţuţu, a interpretat Recviemul în re minor, op. 48 de G. Fauré, cu participarea sopranei Veronica Anuşca şi a baritonului Ştefan Ignat.

 • 15 decembrie – Orchestra Naţională Radio şi Corul Academic Radio au onorat memoria Majestăţii Sale, Regele Mihai I al României, la Sala Radio. Orchestra şi corul au interpretat lucrarea Un Recviem German, op. 45, de Johannes Brahms. La pupitrul dirijoral s-a aflat dirijorul Cristian Mandeal, iar soliştii invitaţi ai serii au fost soprana Cristina Grigoraş şi baritonul Balla Sándor. Corul Academic Radio a fost pregătit de Ciprian Ţuţu.
 • 17 decembrie – Orchestra de Cameră Radio şi Corul de Copii Radio au adus magia colindelor la Sala Radio, într-un concert de Crăciun pentru copii. Inspirat deopotrivă de atmosfera Crăciunului şi de copilărie, programul i-a cucerit pe cei mai mici spectatori. La pupitrul dirijoral s-a aflat Cristian Oroşanu, iar Corul de Copii Radio a fost pregătit de Voicu Popescu.

2018

 • 17 ianuarie – Radio România Muzical şi Forumul Cultural Austriac au organizat, la Muzeul Naţional Cotroceni, concertul-eveniment Musical bridges – punţi între trecut şi prezent, punţi între culturi, un concert aflat sub semnul Centenarului României. Pianista Raluca Ştirbăţ şi violoncelistul austriac Rudolf Leopold au interpretat, în premieră, o sonată de Constantin Silvestri a cărei partitură a fost considerată dispărută: Sonata op. 22 nr. 1 pentru violoncel (fagot) şi pian
 • 23 ianuarie – Comentatorul sportiv Ilie Dobre, de la Radio România Actualităţi, a fost inclus în Hall of Fame (Galeria Gloriilor) de World Record Academy (Academia Recordurilor Mondiale), cea mai mare şi mai prestigioasă organizaţie din lume care certifică recordurile mondiale, cu sediul la Miami (SUA). Ilie Dobre este primul român care a stabilit 10 recorduri mondiale omologate de World Record Academy, care i-a acordat şi premiul Omul Anului in Media (2014), pentru promovarea, în media, a sportului, a valorilor morale, a fair-play-ului şi a valorilor sociale în sport.
Carmen Gavrila
 • 30 ianuarie – Corespondentul Radio România pentru afaceri externe şi afaceri europene, Carmen Gavrilă a fost desemnată câştigătoare a concursului Reporter şi Blogger European, ediţia 2017, secţiunea radio. Premiul a fost acordat pentru 5 ediţii ale emisiunilor Accente Europene şi Europa încotro realizate de Carmen Gavrilă pe tema viitorului Uniunii Europene.
 • 1 februarie – Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei şi ASR Principele Radu au vizitat Societatea Română de Radiodifuziune. Georgică Severin, Preşedinte Director General al SRR, le-a prezentat oaspeţilor actul de înfiinţare a Societăţii Române de Radiodifuziune, semnat în 1928 de Regele Ferdinand precum şi proiectele postului public în contextul marcării Centenarului Marii Uniri. Printre subiectele abordate s-au aflat şi cele referitoare la posibile proiecte comune. Majestatea Sa Margareta a anunţat că va organiza la Castelul Peleş o recepţie dedicată Radioului Public, la aniversarea a 90 de ani de radiofonie românească.
Redactorii de la „Istorie Orala”, V. Calin, M. Conovici, V. Tone, O. Silivestru, la interviuri prin tara
 • 1 februarie – S-au împlinit 25 de ani (1993) de când la Radioul public a luat fiinţă secţia de istorie orală. Iniţiativa a aparţinut cunoscutului jurnalist Eugen Preda, fost Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, care era preocupat de istoria orală ca metodă de cercetare în domeniul istoriei recente. Aceste mărturii complementare şi ilustrative din fapte care compun istoria noastră, trăite şi povestite în mod direct, pot fi ascultate pe posturile companiei noastre şi citite pe site-ul Agenţiei de presă Rador-Radio România la rubrica Istorie orală
 • 6 februarie – Georgică Severin, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune şi Doina Gradea, Director General Interimar al Societăţii Române de Televiziune au semnat un acord cadru de colaborare prin care cele două părţi îşi recunosc bilateral şi neechivoc rolul important pe care îl joacă în societate, prin promovarea valorilor naţionale, prin punerea la dispoziţia publicului a unor programe originale din punct de vedere cultural şi accesibile din punct de vedere comunicaţional.
 • 15 februarie – E.S. José Guillermo Ordorica Robles, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite Mexicane în România, s-a aflat în vizită la Radio România, unde a avut o întrevedere cu Georgică Severin, Preşedinte Director General, şi cu alţi reprezentanţi ai conducerii postului public de radio. În cadrul întâlnirii, au avut loc discuţii privind relaţiile bilaterale în domeniul radiodifuziunii şi relansarea acestora în baza Acordului de Colaborare încheiat între Societatea Română de Radiodifuziune şi Ministerul Culturii al Statelor Unite Mexicane, prin Radio Educación.
 • 20 februarie – A avut loc, inaugurarea noului studio de emisie Radio România Muzical, unicul post de radio românesc dedicat exclusiv muzicii clasice şi de jazz. Emisia Radio România Muzical se realizează acum dintr-o cabină modernizată și retehnologizată – cabina 23 a Radio România
 • 28 februarie – 4 martie – Târgul Gaudeamus Craiova 2018, organizat de Radio România prin echipa Gaudeamus şi Radio România Oltenia Craiova, a inaugurat şi în acest an seria celor mai îndrăgite târguri de carte organizate în ţara noastră, reunite în Programul Lectura. Peste 10.000 de vizitatori au venit la întâlnirea cu cel mai important eveniment dedicat cărţii, din această zonă a ţării şi au ajuns la Târgul Gaudeamus Craiova.
 • 1 – 31 martie – Ascultă 5 minute de muzică clasică în spaţii neconvenţionale – hipermarketuri, mall-uri, librării, muzee, are loc graţie unui proiect Radio România Muzical, unicul post românesc dedicat exclusiv muzicii clasice şi de jazz. Proiectul aduce în fiecare zi înregistrarea unei lucrări foarte cunoscute, în spaţii aglomerate şi neobişnuite pentru audiţia muzicii clasice, deschizând astfel, către publicul larg, universul acestui tip de artă sonoră, etalon al valorii şi tradiţiei.
 • 2 martie – Radio România Târgu Mureş a aniversat 60 de ani de la prima emisie. An de an, postul a crescut, remarcându-se prin obiectivitate, echilibru, echidistanţă şi profesionalism, dar şi prin prietenia şi respectul faţă de public. Cu ocazia aniversării au avut loc o serie de evenimente extraordinare.
 • 15 martie – Societatea Română de Radiodifuziune a primit Premiul pentru excelenţă în gestionarea drepturilor de autor şi pentru educarea ascultătorilor. Trofeul a fost acordat la prima ediţie a Galei drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, organizată de Legal Magazin.
 • 15 martie – Radio România Cluj a sărbătorit 64 de ani de la prima emisie. Momentul aniversar a fost marcat la sediul Radio Cluj prin inaugurarea unei expoziţii de pictură dedicată oraşului de pe Someş, realizată împreună cu Asociaţia Artiştilor Plastici Cluj. De asemenea, în Casa Radio Cluj au fost invitaţi câţiva dintre prietenii postului, o seamă de personalităţi culturale, nume cunoscute din lumea sportului şi a muzicii.
 • 16 martie – Maestrul Valentin Gheorghiu a revenit la Sala Radio, într-un concert de excepție alături de pianista Roxana Gheorghiu și de Orchestra Națională Radio. La pupitrul dirijoral s-a aflat dirijorul Philip Mann, un nume în plină afirmare pe scena muzicală internațională.
 • 19 martie – În eleganta sală a Teatrului Odeon, Radio România a premiat excelenţa în cultură, în cadrul celei de-a XVIII-a ediţii a Galei Premiilor Radio România Cultural. Au fost acordate şi trei premii speciale: Premiul Centenar a ajuns la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Premiul Excelenţa în Cultură a mers la Filarmonica George Enescu iar Premiul Radio România 90 i-a fost acordat acordat actriţei Tamara Buciuceanu-Botez.
 • 22 martie – Pe scena Ateneului Român, a avut loc un concert extraordinar dedicat maestrului Dan Grigore la aniversarea a 60 de ani de la debut. Concertul a fost urmat de o sesiune de autografe pe discul „Maestro!”, apărut la Editura Casa Radio
 • 27 martie – Radio România a lansat, chiar în ziua în care se împlinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, proiectul „Moştenitorii României”, un titlu pe cât de copleşitor, pe atât de generos. Sub acest titlu, în acest an, Radio România va pune la un loc, va difuza şi comunica cele mai bune proiecte editoriale dedicate Centenarului Marii Uniri. Principalele proiecte ale tuturor posturilor Radio România, naţionale, internaţionale şi regionale, dar şi cele ale Agenţiei de Presă Rador, vor fi subsumate aceluiaşi demers. Fiecare material difuzat va fi identificat prin formula Moştenitorii României, un proiect Radio România.
 • 27 martie – Radio România Cultural a celebrat Centenarul Unirii Basarabiei cu România, printr-un program special conceput pentru această zi. Pe parcursul a două ore, istoricul şi jurnalistul cultural Dan Manolache, împreună cu invitaţii săi, au vorbit nu doar despre momentul unirii şi împrejurările în care s-a produs, un moment special fiind duplexul Bucureşti – Chişinău. Ascultătorii au aflat de la Radio Chişinău cum este marcat Centenarul Unirii în Republica Moldova, elemente definitorii ale actului Unirii de la 1918, dar şi detalii despre starea de spirit a locuitorilor de astăzi.
 • 28 martie – Proiectul Itinerar Centenar pentru jurnaliştii români din comunităţile istorice a ajuns la Radio România. Cei 30 de jurnalişti de origine română din comunităţile istorice româneşti din afara graniţelor ţării au fost invitaţii postului public, participând la un workshop în cadrul instituţiei.
Gala Premiilor Muzicale Radio Romania
 • 16 aprilie – La Sala Radio a avut loc cea de-a XVI-a ediţie a Galei Premiilor Muzicale Radio România, eveniment cu adevărat memorabil. Au fost acordate 16 trofee pentru cele mai bune performanţe înregistrate anul trecut în muzica pop, folk, pop-dance şi pop-rock, 25 de artişti de top ai show bizz-ului românesc şi 24 de piese şi albume figurând pe lista nominalizaţilor. Cel de-al 17-lea trofeu a însoţit Premiul de excelenţă, acordat în acest an artistei Dida Drăgan.
 • 18 – 22 aprilie – În plin an aniversar, Radio România a organizat cea mai mare sărbătoare a cărţii din Transilvania: Târgul Gaudeamus Cluj-Napoca, ediţia a 19-a, în incinta unui pavilion mobil amplasat în Piaţa Unirii. În premieră, cu prilejul Târgului Gaudeamus Cluj-Napoca, vizitatorii au avut acces direct la o colecţie de volume având ca temă evenimentele istorice care au culminat cu Marea Unire, prezentată într-un spaţiu dedicat Centenarului.
 • 23 aprilie – Radio România a avut din nou oaspeţi de la Chişinău. A fost vorba despre vizita de studiu a studenţilor anului 2017-2018 ai Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism din Chişinău, aceştia fiind întâmpinaţi de Maria Ţoghină, membru al CA şi realizator, care le-a prezentat modul de lucru al jurnaliştilor de la Radio România. Vizita la radioul public este parte a unui program de două zile, în cadrul căruia studenţii Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism se întâlnesc cu reprezentanţi mass-media din Bucureşti.
 • 26 aprilie – Ileana Ţăroi, jurnalistă francofonă şi coordonatoarea Secţiei Franceze a Radio România Internaţional, a fost decorată cu Ordre National du Mérite în grad de Cavaler, în cadrul unei ceremonii derulate la ambasada Franţei la Bucureşti. Această înaltă decoraţie a statului francez i-a fost înmânată de către Excelenţa Sa Michèle Ramis, ambasadoarea Franţei în România, ca recunoaştere a activităţii sale.
 • 8 mai – În cadrul Galei premiilor UNITER, desfăşurată la Alba Iulia, Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic a fost obţinut de piesa „Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin”, o biografie poetică dedicată împlinirii a 2000 de ani de la moartea poetului Publius Ovidius Naso, scenariul fiind semnat de Emil Boroghină după Tristele şi Ponticele, scenariul radiofonic și regia artistică Gavriil Pinte, producție a Societății Române de Radiodifuziune
 • 9 – 13 mai – A avut loc ediţia cu numărul 5 a Târgului Gaudeamus Oradea, găzduită de Piaţa Unirii. Evenimentul, derulat sub semnul Centenarului României, a fost organizat de Radio România, una dintre cele mai longevive instituţii mass-media din România, care în acest an împlineşte 90 de ani, în colaborare cu Primăria Oradea şi Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune.
 • 11 mai – În prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei, la Sala Radio din București a avut loc concertul regal al anului, susținut de Orchestra Națională Radio. Sub bagheta dirijorului Ricardo Casero, concertul a debutat cu Imnul regal, compus de Eduard Hübsch, în varianta orchestrală a lui George Enescu. Acesta a fost urmat de Simfonia concertantă în mi bemol major pentru vioară și violă de Mozart, având ca solişti pe Erik Schumann, la vioară, şi pe Răzvan Popovici, la violă. În partea a doua a serii a fost interpretată Simfonia fantastică de Hector Berlioz, punctul de atracţie al serii. Concertul regal este un eveniment anual pregătit de Societatea Națională de Radiodifuziune, cu ocazia sărbătorii naționale de 10 Mai.
 • 12 mai – A avut loc în Spania, la Palma, Conferinţa anuală a Co.Pe.A.M. (Conferinţa Permanentă a Audiovizualului Mediteranean), cu tema Heritage and Media: Preserving the Future Through Our Past: An Opportunity for Growth and Democracy?, respectiv Adunarea Generală a Co.Pe.A.M. În cadrul adunării generale au fost votaţi noii membri ai Comitetului Director al Co.Pe.A.M., Radio România fiind votată în unanimitate pentru încă un mandat în conducerea acestrui organism.
 • 13 mai – Cu ocazia sărbătoririi a 70 de ani de la declararea independenţei statului Israel, Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu Asociaţia ziariştilor şi a oamenilor de cultură de limbă română şi Editura Saga a organizat un eveniment de excepţie, dedicat acestui moment aniversar. Colegul nostru Dragoş Ciocîrlan a primit diploma de onoare pentru activitatea jurnalistică în calitate de corespondent în Israel
 • 24 mai – Radio România, Teatrul Naţional Radiofonic a obţinut Marele Premiu la secţiunea drama a Festivalului Prix Marulic, 2018, Croaţia, la secţiunea dramă, cu spectacolul “Exploziv” de Elise Wilk, adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihnea Chelaru. Festivalul este organizat de HRT – Radio Croaţia în colaborare cu European Broadcasting Union (EBU), cu o tradiţie de 11 ani.
 • 3 – 10 iunie – Radio România Cultural, Radio România Muzical şi Radio România Regional sunt coproducătorii turneului extraordinar „Flautul Fermecat 2018”, care marchează 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, prilej cu care flautistul Ion Bogdan Ştefănescu împreună cu chitaristul Costin Soare a pregătit un repertoriu special, sub tema „Twenty Shades of Music”. Repertoriul a inclus piese de Celso Machado, Bela Bartok, Astor Piazzolla, Miroslav Tadic, la care s-au adaugat piese pentru chitară de Ariel Ramirez şi Jorge Morel, care au fost interpretate de Costin Soare.
 • 4 – 9 iunie – Radio România a organizat cea de a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, dedicat inovaţiei în creaţia radiofonică, singurul festival de producţii sonore care caută și recompensează inovaţia în mediul auditiv de comunicare. Ediţia din acest an a continuat o tradiţie onorantă, aceea de a se afla sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române.
 • 12 iunie – Redacţia Teatru a Societăţii Române de Radiodifuziune şi Radio România Actualităţi pregătesc un proiect inedit: un sitcom în 11 episoade care va aborda începuturile radioului românesc şi ale teatrului radiofonic va fi difuzat din toamnă săptămânal, la RRA, în contextul în care anul acesta se împlinesc 90 de ani de la înfiinţarea postului public de radio. Regizoarea Ilinca Stihi a vorbit în premieră, în emisiunea „Serviciul de noapte” despre acest proiect unic pe piaţa radiofonică din România.
 • 13 – 17 iunie – Cea de-a zecea ediţie a Târgului Gaudeamus Timişoara – după cinci ani de pauză, organizat de Radio România, s-a desfăşurat în incinta unui pavilion expoziţional mobil amplasat în Piaţa Libertăţii din Timişoara. Pe lângă oferta de carte, a fost organizat standul Centenar România şi a fost inaugurat laboratorul imaginar, prima instalaţie interactivă pentru măsurarea undelor cerebrale şi transformarea acestora în proiecţii vizuale
 • 18 iunie – În fruntea listei laureaţilor Best Radio Programs a New York Festivals 2018, la categoria Drama Best Special, se află Exploziv de Elise Wilk, în regia lui Mihnea Chelaru, producţia de teatru radiofonic a Radio România, câştigătoarea medaliei de aur.
 • 22 iunie – 8 iulie – Corul de Copii Radio – ansamblul Radio România care de 73 de ani este o adevărată „pepinieră” de talente muzicale și care își poartă renumele în turnee naționale și internaționale – a fost aplaudat, ca invitat special, în trei festivaluri organizate în țară, la Oradea, Timișoara și Iași. Sub bagheta dirijorului Voicu Popescu, Corul de Copii Radio a prezentat un program variat, care s-a bucurat de un mare succes de public, iar repertoriul a cuprins creații românești pregătite în contextul Centenarului Marii Uniri, dar și piese extrem de cunoscute din musical-uri celebre ca Mary Poppins, Sunetul Muzicii sau Veronica.
 • 2 iulie – E.S. Doamna Michèle Ramis, Ambasador al Republicii Franceze în România, a efectuat o vizită la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune, la invitaţia Preşedintelui Director General, Georgică Severin. În cadrul întâlnirii cu Preşedintele Director General şi alţi reprezentanţi ai conducerii au avut loc discuţii privind posibilitatea relansării relaţiilor bilaterale în domeniul radiodifuziunii, prin semnarea unui nou acord de colaborare cu Radio France, în contextul aniversării a 90 de ani de existenţă a postului public de radio din ţara noastră şi a începutului Sezonului cultural România – Franţa.
 • 12 iulie – Ce ne aşteaptă din punctul de vedere al evoluţiei digitale, pe măsură ce ne apropiem de anul 2020? Media digitala se dezvoltă aşa cum s-a estimat până în momentul de faţă? Ce strategii s-au dovedit a fi de succes şi care au eşuat? Acestea sunt temele celei de-a patra ediţii a conferinţei Media 2020, organizată de Radio România şi Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) la Astana, capitala Kazahstanului. Ediţia din acest an a fost găzduită de Kazmedia – postul public de radio şi televiziune din republica aflată în centrul Asiei.
 • 16 iulie – Dr. Hassan Falha – Director General în Ministerul Informaţiilor din Liban şi Mohamed Ibrahim – Directorul Radio Liban, au efectuat o vizită la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune, la invitaţia Preşedintelui Director General, Georgică Severin. În cadrul întâlnirii cu Preşedintele Director General şi cu alţi reprezentanţi ai conducerii au avut loc discuţii privind colaborarea radiofonică dintre cele două ţări, atât cea directă cât şi în cadrul organizaţiei COPEAM – the Permanent Conference of the Mediterranean Audiovisual Operators. De asemenea, au fost iniţiate demersurile pentru semnarea unui acord bilateral între Radio România şi Radio Liban.
 • Gaudeamus Litoral

  11 – 15 august – La Mamaia a avut loc ediţia cu numărul 10 a Târgului GAUDEAMUS Litoral, organizat de Radio România Constanţa, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa. În ultima zi a târgului, a avut loc un spectacol extraordinar al Orchestrei de Muzică Populară Radio, dirijată de maestrul Adrian Grigoraş, alături de nume binecunoscute ale repertoriului folcloric. Spectacolul s-a desfăşurat sub egida Centenarului Marii Uniri şi a 90 de ani de Radio România.

 • 26 august – Radio Vacanţa a primit premiul Galei Turismului de pe Litoralul Românesc 2018, la categoria “radio”, pentru longevitate în promovarea turismului românesc.
 • 29 august – 2 septembrie – Braşovul a găzduit, un al doilea eveniment cultural de prim rang, după „Cerbul de Aur”: prima ediţie a Târgului de carte Gaudeamus, organizat de Radio România. Târgul de carte Gaudeamus Braşov, a avut loc în Piaţa „Sfântului Ioan” din Centrul Vechi al oraşului
Big Band-ul Radio la Cerbul de Aur
 • 29 august – 2 septembrie – Ediția aniversară a Festivalului Cerbul de Aur, a avut loc, pe o scenă impresionantă, iar prima zi a fost dedicată artiştilor români care au intrat în istoria Cerbului de Aur, ei fiind acompaniaţi de Big Band-ul Radio, dirijat de maestrul Ionel Tudor. Radio România a fost coproducător artistic al festivalului organizat de TVR. La 50 de ani de la prima ediție a Cerbului de Aur, Big Band-ul Radio România a fost din nou pe scena Festivalului, alături de interpreți. În anul 1968, Orchestra de estradă a Radioteleviziunii, condusă de Sile Dinicu, acompania primii artiști care participau la Cerbul de Aur. Jumătate de veac mai târziu, la ediția cu numărul 18 a evenimentului, artiștii care au intrat în concursul internațional de interpretare au fost acompaniați de Big Band-ul Radio România și Orchestra Operei din Brașov, sub bagheta dirijorilor Ionel Tudor și Andrei Tudor.
 • 1 – 23 septembrie – Concursul internațional George Enescu a putut fi ascultat în direct la Radio România Muzical. Concertul de deschidere din 1 septembrie de la Ateneul Român, cele trei finale cu orchestră, precum și cele 6 recitaluri susținute de membri ai juriilor și laureați ai edițiilor precedente au fost transmise live de Radio România Muzical, care continuă astfel colaborarea cu o tradiție de 60 ani care există între concursul George Enescu și corporația publică Radio România.
 • 23 septembrie – „Ei sunt viitorul” a spus cântăreţul şi compozitorul britanic Rod Stewart în finalul concertului de la Bucureşti când, pe scenă, alături de el a urcat Corul de Copii Radio, pentru a interpreta împreună melodia Sailing. Concertul a făcut parte din seria de evenimente dedicate Zilelor Bucureştiului, prin care s-au marcat 559 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei dar şi împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire.
 • 6 octombrie – Stagiunea Muzicală Radio 2018 – 2019 s-a deschis prin concertul Orchestrei Naţionale Radio, solist fiind violonistul Alexandru Tomescu, sub bagheta dirijorului Nicolae Moldoveanu. Concertul a fost urmat de o sesiune de autografe a violonistului Alexandru Tomescu, organizată de Editura Casa Radio
 • 29 octombrie – Radio România a deschis seria evenimentelor ce marchează aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea postului public de radio cu festivitatea de dezvelire a plachetei Studioul Paul Grigoriu. Studioul 31, principalul studio de emisie al Radio România Actualităţi va purta începând din această zi, numele legendarului om de radio Paul Grigoriu.
 • 30 octombrie – Ministrul apărării naţionale Mihai Fifor a conferit Emblema de Merit Partener pentru Apărare clasa I postului Radio România Actualităţi în semn de apreciere pentru sprijinul constant oferit în promovarea imaginii Armatei României. Înalta distincţie a fost conferită cu prilejul aniversării a 90 de ani de la înfiinţarea postului public de radio.

Pentru sprijinul oferit Armatei României, colegilor noştri Ruxandra Săraru şi Radu Dobriţoiu le-a fost conferită Emblema de Onoare a Armatei României.

Acordarea acestor distincţii a avut loc în cadrul ceremoniei organizate cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea Direcţiei de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, eveniment desfăşurat la Cercul Militar Naţional din Capitală

 • 1 noiembrie – Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a Societăţii Române de Radiodifuziune. Astfel, cu ocazia aniversării a 90 de ani de la fondarea Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru contribuţia importantă avută la promovarea şi susţinerea valorilor culturale, morale şi civilizaţionale româneşti, Preşedintele României a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F Promovarea culturii, Societăţii Române de Radiodifuziune.
 • 1 noiembrie – În holul de la etajul IX, corpul B, Agenţia de presă Rador a deschia oficial spaţiul expoziţional Rador Vintage. Rador, una dintre cele mai tinere redacţii ale instituţiei, are propria ei istorie remarcabilă, ilustrată de câteva piese ale tehnicii folosite de agenţie în decursul timpului, începând din 1990: un magnetofon de lucru cu platane orizontale STM, un vechi fax, un computer din prima generaţie, reportofoane, un dactilofon, aparate de înregistrare şi altele. Spaţiul expoziţional amplasat la intrarea în agenţie va fi un punct de interes, oferind vizitatorilor şi angajaţilor care trec zilnic prin faţa lui imaginea vie a evoluţiei tehnicii folosite pentru furnizarea informaţiilor. Evenimentul a avut loc cu ocazia împlinirii a 90 de ani de xistenţă ai Radio România
 • 1 noiembrie – La 90 de ani de existenţă ai Radio România, pe frecvenţa Radio România Actualităţi a fost difuzat primul episod al primului sitcom radiofonic românesc despre naşterea radioului, “UNDEva în 28!”. Următoarele 10 episoade au fost difuzate în fiecare sâmbătă şi duminică.
 • 1 noiembrie – Orchestra de Muzică Populară Radio, condusă de maestrul Adrian Grigoraş, a susţinut un recital special, în cadrul Aeroportului Internaţional “Henri Coandă”, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la prima emisie a postului public de radio.
 • 1 noiembrie – În cadrul unei ceremonii speciale, desfăşurată la Sala Radio, Societatea Română de Radiodifuziune a fost decorată cu Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea postului public de radio.

Aceeaşi Emblemă de Onoare a Statului Major al Apărării a fost acordată lui Georgică Severin, Preşedinte Director General al Radio România şi colegilor noştri Maria Ţoghină, Ruxandra Săraru, Dan Preda, Nicu Popescu, Florin Bruşten şi Ilie Pintea. Distincţiile au fost înmânate de General de flotilă aeriană Vasile Toader, locţiitor al şefului Statului Major al Apărării

 • 1 noiembrie – La împlinirea a 90 de ani de când reflectăm fără întrerupere cele mai importante evenimente din România şi din întreaga lume, la Sala Radio, cea mai mare sală de concerte simfonice din România, a avut loc o serie de evenimente dedicate celor 90 de ani aniversaţi de Radio România şi de Orchestra Naţională Radio.

După ce, în foaierul central al Sălii Radio a avut loc festivitatea de lansare a emisiunii de mărci poştale aniversare Societatea Română de Radiodifuziune, 90 de ani de existenţă, emisiune filatelică realizată de Radio România în parteneriat cu Romfilatelia, de la ora 19:00, sub bagheta apreciatului dirijor Cristian Mandeal, alături de Orchestra Naţională Radio au evoluat încă două dintre cele şase formaţii muzicale ale instituţiei: Corul Academic Radio (dirijor Ciprian Ţuţu) şi Corul de Copii Radio (dirijor Răzvan Rădos). Invitatul special al serii a fost celebrul violonist român Liviu Prunaru, concert-maestru al Royal Concertgebouw Amsterdam.

În pauza concertului, Editura Casa Radio a lansat albumul Radio România 90. Înregistrări din Fonoteca Muzicală Radio România.

 • 2 noiembrie – Radio România a organizat Ziua seniorilor care au lucrat în cadrul instituţiei. Cu această ocazie au fost decernate diplome, la împlinirea a 90 de ani de radiodifuziune românască
 • 4 noiembrie – Sub semnul aniversar al celor 90 de ani sărbătoriţi de Radio România în 1 noiembrie, 90 de ani de la prima emisie a radioului public în 1928, Orchestra de Muzică Populară Radio, unul dintre cele 6 ansambluri muzicale ale instituţiei, a prezentat concertul intitulat „90 de ani de radiofolclor”, la Sala Radio, sub bagheta dirijorului Adrian Grigoraş.
 • 6 noiembrie – Societatea Română de Radiodifuziune şi Academia Română au semnat un protocol de colaborare mediatică şi culturală. Acad. Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, şi Georgică Severin, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, au semnat protocolul de colaborare.

Principiile acestui protocol sunt: sprijinirea liberei circulaţii a ideilor în ştiinţa şi cultura românească, promovarea valorilor democratice şi etice, prezentarea publicului din România şi din străinătate a marilor personalităţi ştiinţifice şi culturale ale Academiei Române, difuzarea datelor ştiinţifice de interes public legate de cercetările Academiei Române, promovarea manifestărilor ştiinţifice şi culturale naţionale şi internaţionale.

 • 14 – 18 noiembrie – A avut loc ediţia aniversară, a 25-a, a Târgului Internaţional Gaudeamus, eveniment organizat de Radio România. Evenimentele prilejuite de Centenarul Marii Uniri şi de aniversarea a 90 de ani de Radio România, cele peste 900 de lansări, prezentări de carte şi dezbateri, susţinute de cei mai cunoscuţi scriitori români ai momentului, au făcut din ediţia numărul 25 a celui mai îndrăgit târg de carte din România centrul de atracţie al vieţii culturale a Capitalei timp de cinci zile.
 • 18 – 25 noiembrie – A avut loc ediţia a IV-a a Festivalului RadiRo, unicul festival din lume dedicat orchestrelor radio, eveniment organizat şi produs de Radio România, un eveniment tonic, emoționant și cu adevărat personal pentru public. Festivalul a cuprins două secțiuni: concerte simfonice – derulate la Sala Radio și, în premieră la această ediție, concerte de jazz – prezentate la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României.

Prin această ediție a festivalului Radio România a marchat și cele două evenimente importante ale acestui an – aniversarea împlinirii a 90 de ani de existență a postului public de radio (1 noiembrie 1928) și aniversarea Centenarului României (1 decembrie 1918).

 • 29 noiembrie – La Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti a avut loc lansarea proiectului Scriitori români interbelici şi Marea Unire, proiect cultural finanţat de Guvernul României prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Radio România oferă ascultătorilor săi şase premiere radiofonice, construite într-un limbaj sonor modern, care vor celebra spiritul românesc şi identitatea naţională. Spectacolele pornesc de la texte semnate de autori români din perioada interbelică, opere literare de autentică valoare artistică şi istorică, ale căror subiecte reflectă participarea României la Primul Război Mondial şi importanţa Marii Uniri de la 1918.

Teatrul Naţional Radiofonic şi-a propus realizarea unor versiuni radiofonice şi difuzarea la Radio România a acestor opere create în preajma Marii Uniri şi dedicate acestui eveniment, prilej ce va aduce în conştiinţa publicului de azi emoţia împlinirii năzuinţelor contemporanilor Marii Uniri.

 • 29 noiembrie – În Anul european al patrimoniului cultural, marcat şi de un dublu context festiv naţional: 90 de ani de radiofonie şi 100 de ani de statalitate modernă, Radio România, prin Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive, pune la dispoziţie, începând de astăzi, istoria sonoră a României pe noua platformă multimedia www.radio-arhive.ro.

www.radio-arhive.ro reuneşte colecţiile de documente scrise şi sonore ce alcătuiesc arhiva naţională radiofonică, o cale prin care se întoarce către public un tezaur naţional creat în 9 decenii de funcţionare neîntreruptă în spaţiul public a Radio România.

 • 29 noiembrie – În cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Ambasada Statului Israel în România, E.S. doamna Ambasador Tamar Samash a acordat domnului Georgică Severin, preşedintele Societăţii Române de Radiodifuziune, diploma pentru recunoaşterea importantei contribuţii adusă relaţiilor culturale bilaterale între Israel şi România, prin crearea programului în limba ebraică ce a aniversat deja un an de succes la Radio România Internaţional. Distincţia a fost acordată în contextul aniversării a 70 de ani de prietenie între cele două naţiuni.
 • 30 noiembrie – Sala Radio a fost gazda unui concert extraordinar dedicat Centenarului României. Sub bagheta apreciatului dirijor Horia Andreescu, Orchestra Naţională Radio a interpretat un program 100% românesc, selecţionat special pentru evenimentul centenar. Evenimentul s-a derulat cu participarea Corului Academic Radio (dirijor: Ciprian Ţuţu).

În pauza concertului, Editura Casa Radio a marchat aniversarea Centenarului Marii Uniri prin lansarea a două albume muzicale:

– România Centenar – CD ce cuprinde înregistrări din Fonoteca Radio România, o selecţie reprezentativă pentru acest concept editorial, marca Radio România Muzical;

– Cântecele Unirii – album de cântece patriotice româneşti înregistrate recent de Corul Academic Radio (dirijor: Ciprian Ţuţu), printre care Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!, Pe-al nostru steag e scris Unire sau Treceţi, batalioane române, Carpaţii!

 • 1 decembrie – Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Radio România Muzical dedică Centenarului României finalizarea unui nou proiect, site-ul www.clasic.radio, construit pe un domeniu gestionat de EBU – Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune şi dedicat interpreţilor şi compozitorilor români.
 • 4 decembrie – La sediul Radio France, a fost semnat un nou acord bilateral între Societatea Română de Radiodifuziune şi Radio France. Acordul, încheiat pe o perioadă de 4 ani, prevede schimburi de programe, realizarea de coproducţii precum şi schimburi de experienţă.

La ceremonie au fost prezenţi E.S. Luca Niculescu, ambasadorul României la Paris, Sibyle Veil, preşedinte director general Radio France, Georgică Severin, preşedinte director general al Societăţii Române de Radiodifuziune şi comisarii sezonului cultural Franţa-România 2019, Jean Jacques Garnier şi Andrei Ţărnea. Semnarea acordului vine într-un moment foarte important în relaţiile culturale dintre cele două state – imediat după inaugurarea sezonului cultural Franţa-România 2019, a cărui desfăşurare coincide cu Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene dar şi în anul celebrării a două Centenare: cel al Marii Uniri, implicit al României moderne, respectiv centenarul sfârşitului primului Război Mondial.

2019

 

 • 17 ianuarie – În sala de spectacole a Centrului Naţional de Artă Tinerimea Română, s-a desfăşurat Gala de premiere Radio Fiction Desk – 2018, moment final al proiectului iniţiat de Radio România prin Teatrul Naţional Radiofonic, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
 • 30 ianuarie – Fiindcă în 2019 se împlinesc trei decenii de la Revoluţia română din decembrie 1989, sub egida emisiunii „Născut în România”, sâmbăta şi duminica, de la ora 16:00, Radio România Cultural a oferit, pe parcursul anului, opiniile unor artişti, intelectuali şi personalităţi publice, pe teme generate de existenţa naţiunii în aceşti 30 de ani de libertate.
 • 17 februarie – Îndrăgostiţii de toate vârstele au fost invitaţi la Sala Radio la tradiţionalul concert de Dragobete, oferit în fiecare an în luna februarie de Orchestra de Muzică Populară Radio. Sub bagheta dirijorului Adrian Grigoraş concertul prezentat de Orchestra de Muzică Populară Radio sub titlul Dragobetele sărută fetele a fost susţinut de tineri artişti şi cupluri deja cunoscute ale scenei folclorice româneşti
 • 18 februarie – Printre câştigătorii ediţiei 2018 – 2019 ai Burselor JTI pentru jurnalişti, 10 ziarişti aleşi să efectueze o vizită de lucru de o săptămână la instituţii europene, la diverse organisme sau organizaţii din Bruxelles şi la sediul NATO, este şi colegul nostru Ilie Pintea, jurnalist la Radio România Actualităţi
 • 20 februarie – Ambasadorul Statului Israel în România, David Saranga, a vizitat Societatea Română de Radiodifuziune. Cu această ocazie a acordat un interviu pentru Radio România Cultural şi s-a întâlnit cu Preşedintele Director General Georgică Severin.

În cadrul discuţiilor, Excelenţa Sa a apreciat programele în limba ebraică ale postului Radio România Internaţional, a remarcat calitatea deosebită a teatrului radiofonic şi a propus o cooperare a radiourilor publice din România şi Israel în domeniul schimburilor culturale

 • 26 februarie – EBU a făcut publică o statistică referitoare la schimburile muzicale derulate în cadrul acestei organizaţii care reuneşte radiodifuziunile publice europene, cu membri asociaţi din America, Asia şi Australia. Raportul arată că Radio România, prin Radio România Muzical, a transmis pe parcursul anului 2018, în direct, cele mai multe dintre concerte sau spectacole de operă, dintre membrii EBU, respectiv, un număr de 85 de evenimente în direct. A doua în această statistică este Radiodifuziunea Italiană cu 66 de concerte în direct, pe locul următor plasându-se Radiodifuziunea Daneză, cu 59 de concerte în direct.
 • 27 februarie – 3 martie – Seria celor mai îndrăgite târguri de carte din ţara noastră – Gaudeamus Radio România, a debutat şi în acest an, conform tradiţiei, la Craiova. Prima etapă a Caravanei Gaudeamus Radio România 2019, a avut loc în spaţiul care a găzduit toate cele 17 ediţii precedente, foaierul Teatrului Naţional Marin Sorescu, şi s-a derulat sub semnul Anului cărţii în România. Ediţia craioveană a Caravanei Gaudeamus Radio România inaugurează în fiecare an, de Mărţişor, sezonul naţional al târgurilor de carte şi este organizată de Radio România, prin echipa Gaudeamus şi Radio România Oltenia Craiova
 • 1 martie – Cel mai nou post de radio al Societăţii Române de Radiodifuziune a început să emită, la Braşov, pe frecvenţa 93,3 FM. Radio România Braşov FM se adresează ascultătorilor dornici de informaţie echidistantă şi concisă, muzică bună, divertisment de calitate, cultură şi sport.

Sub sloganul „Mereu la înălţime”, studioul din inima ţării vine ca o completare firească şi necesară a reţelei studiourilor teritoriale Radio România

 • 1 – 31 martie – A avut loc o nouă ediţie a proiectului „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, în spații neconvenționale din întreaga țară. Din octombrie 2010, în fiecare zi a lunilor martie și octombrie, Radio România Muzical propune înregistrări cu celebre lucrări din muzica cultă în spații neconvenționale – hipermarketuri, mall-uri, librării, muzee, sedii de firme
 • 7 martie – Corul Academic Radio – cea mai longevivă formaţie vocal-simfonică din România, care împlinește în acest an 79 de ani de la înființare – a propus publicului un concert special de muzică franceză, intitulat sugestiv ”Hymne au Soleil” (Imn închinat soarelui): Concertul programat la Sala Radio, a fost prezentat cu prilejul Sezonului România-Franța 2019, ce coincide cu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, dar și cu celebrarea a două Centenare: cel al Marii Uniri, implicit al României moderne, respectiv centenarul sfârșitului primului Război Mondial
 • 7 martie – La sediul Radio RAI din Roma, a fost semnat de către Georgică Severin, Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune şi Fabrizio Salini, Director General RAI, primul acord bilateral între cele două instituţii. Acordul prevede schimbul şi achiziţia de radioprograme, cooperarea în formarea profesională, participarea la festivaluri, expoziţii şi manifestări culturale
 • 15 martie – Continuând tradiția anilor precedenți, Radio România Oltenia Craiova a organizat, în parteneriat cu Direcția Silvică Dolj, o campanie de împădurire, dând startul acțiunilor din cadrul evenimentului silvic „Luna Pădurii”. Acțiunea a avut loc în comuna doljeană Perișor, unde au fost plantați 4.000 de puieți forestieri
 • 18 martie – Gala Premiilor Radio România Cultural, ediţia a XIX-a, şi-a desemnat căştigătorii‚ la Teatrul Odeon

Câştigătorii premiilor speciale au fost: pianistul Valentin Gheorghiu, care a obţinut Premiul de Excelenţă, scriitoarea Ana Blandiana, care a primit premiul 30 de ani de Libertate, pianista Alina Pavalache distinsă cu premiul Sezonul Cultural România-Franţa, artista Lia Perjovschi, distinsă cu premiul România Europeană

 • 18 martie – A avut loc la Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti a doua ediţie a Galei drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, organizată de Editura Universul Juridic, editură care se adresează prin publicaţiile sale, reviste şi colecţii de carte, profesioniştilor din domeniul juridic din România. Premiul la categoria Mass media a fost acordat postului Radio România Muzical, pentru contribuţia la promovarea tinerelor talente
 • 24 martie – De ziua Radio România Muzical, violonistul Alexandru Tomescu şi Corul de Copii Radio România au cântat la ParkLake Shopping Center din Bucureşti, iar în Librăriile Humanitas şi pe carturesti.ro au fost Zilele muzicii clasice
 • 27 martie – Alina Velea, expert relaţii externe la Direcţia Relaţii Internaţionale a Societăţii Române de Radiodifuziune şi membru al Grupului de muzică EBU, a fost realeasă preşedinte al Grupului Euroradio Notturno pentru următorii doi ani, în cadrul reuniunii care a avut loc la Varşovia
 • 5 aprilie – Violonistul de talie internaţională Remus Azoiţei – un muzician al superlativelor, a fost invitat pe scena Sălii Radio, în concertul susţinut de Orchestra Naţională Radio. Remus Azoiţei cântă pe o vioară de patrimoniu universal Gagliano, creată în 1740, şi a înregistrat în premieră mondială integrala lucrărilor pentru vioară şi pian de Enescu (alături de pianistul Eduard Stan) pentru casa de discuri Hanssler (Germania)
 • 10 aprilie – Radio România Antena Satelor a primit primăvara cu un studio nou, emisiuni proaspete şi muzică mai plină de viaţă. La evenimentul de inaugurare, porţile Antenei Satelor au fost deschise pentru oaspeţii cei mai de seamă, ascultătorii săi. Timp de 4 ore aceştia au avut ocazia să fie parte a programelor, să vadă cum se realizează emisiunile, să–şi cunoască îndeaproape prezentatorii preferaţi şi să transmită dedicaţii muzicale celor dragi
 • 10 – 12 aprilie – Dan Şanta, directorul de Relaţii Internaţionale al Societăţii Române de Radiodifuziune a fost ales membru al Comitetului Radio EBU în cadrul celei de-a 25 reuniuni Radio EBU ce s-a desfăşurat la Sofia. La evenimentul găzduit de Radioul Naţional din Bulgaria au participat Graham Ellis (BBC) – reales preşedinte al Comitetului Radio EBU, Graham Dixon – EBU Head of Radio, Georgică Severin – preşedinte director general Radio România, alţi preşedinţi şi reprezentanţi de top ai radiourilor naţionale din ţările membre EBU
 • 11 aprilie – 13 mai – Turneul Pianul călător – incursiune în clasicismul vienez – a ajuns la ediţia cu numărul 9, aşa cum era poate greu de prevăzut atunci când a început totul, în 2011, pornind de la o poveste găsită în cărţile de istoria muzicii, cea a turneului lui Franz Liszt din 1846-1847 prin ceea ce avea să devină mai târziu România.

Ediţia de anul acesta a fost rezervată clasicismului vienez. Un popas meditativ, odihnitor, asupra unor repere ale repertoriului pianistic Haydn, Mozart şi Beethoven, cu trei sonate pentru pian reprezentative. Turneul a cuprins 15 recitaluri susţinute de pianistul Horia Mihail în întreaga ţară, inclusiv pe cele cinci piane călătoare existente în acest moment în cinci oraşe din diferite regiuni ale ţării

 • 13 aprilie – În cadrul adunării generale a Asociaţiei Presei Sportive din România au fost acordate premiile asociaţiei pentru activitatea din anul 2018. Reprezentanţilor Radio România le-au fost acordate două din cele 12 premii.

Premiul Radio, Premiul Ion Ghiţulescu 2018, a revenit lui Gabriel Liviu Balica (Radio România Craiova), iar premiul pentru carte sportivă, Premiul Ioan Chirilă 2018, i-a fost oferit lui Adrian Fetecău (Radio România Actualităţi) pentru volumul Tenisul, sportul inventat de diavol. Premiile sunt doar o ultimă recunoaştere a profesionalismului redactorilor sportivi ai Radio România.

Cu aceeaşi ocazie Dumitru Graur a fost reales preşedinte al APSR pentru următorii 4 ani, iar Cătălin Cârnu (Radio România Actualităţi) a fost reales membru al consiliului APSR

 • 17 – 21 aprilie – A avut loc ediţia clujeană cu numărul 20 a Târgului Gaudeamus Radio România. Evenimentul care a deschis, în anul 2000, seria de târguri de carte pe care postul public de radiodifuziune le organizează în cele mai importante centre culturale din ţară sub numele de Caravana Gaudeamus Radio România, şi-a confirmat şi la această ediţie reputaţia: peste 80 de participanţi, 80 de evenimente editoriale, o suprafaţă de peste 800 mp de standuri şi circa 27.500 de vizitatori au transformat Cluj-Napoca, timp de cinci zile, în capitala cărţii din România.
 • 18 aprilie – Sala Radio a fost gazda unui concert-eveniment: Tribute to a Legend: Frank Sinatra, un concert prezentat de Big Band-ul Radio şi invitatul său special din Italia, solistul vocal Walter Ricci. Printre melodiile celebre cântate de Sinatra care au fost ascultate la Sala Radio s-au numărat: Dancing in the Dark, Cheek to Cheek, Let’s Fall in Love, Moon Dance şi, desigur, My Way şi Strangers in the Night
 • 22 aprilie – Colega noastră de la Radio Iaşi, Raluca Daria Diaconiuc, a obținut premiul „Cu onestitate despre sărăcie”, la cea de-a II-a ediție a proiectului Journalism-prize goes international 2018-2019, a cărui ceremonie de premiere a avut loc la București.

Premiul i-a fost oferit la categoria „Educarea și mobilizarea publicului”, pentru interviul radio intitulat „Casă nouă pentru cei 5 copii din Crucea”

Orchestra de camera Radio
 • 24 aprilie – Orchestra de Cameră Radio – ansamblul Radio România preocupat în mod special de lansarea şi susţinerea tinerelor talente, a concertat alături de laureaţii concursului Drumul spre celebritate, ediţia a IX-a. Lansarea celor trei câştigători pe scena Sălii Radio reprezintă o parte esenţială a premiului obţinut de tinerii muzicieni, competiţia derulată anual la Palatele Brâncoveneşti de la Mogoşoaia fiind definită ca „singura competiţie muzicală din România care deschide porţile scenelor importante”
 • 8 mai – Bucureşti FM a dat startul celui mai inedit concurs destinat trupelor de cover. 10 trupe se luptă pentru supremaţie în fiecare miercuri, la Bucureşti Mall Vitan, de la ora 19:00. Călin Goia şi Cornel Ilie le punctează prestaţia, decizia finală aparţinând publicului! Fanii şi ascultătorii BFM (98.3) pot intra pe Instagram-ul Bucuresti Fm pentru a vota trupa favorită pe care o şi pot susţine live în Bucureşti Mall
 • 8 – 12 mai – Cea de a şasea ediţie orădeană a Caravanei Gaudeamus Radio România a avut loc în prezenţa unui public numeros. Oferta atractivă de la standurile celor peste 60 de participanţi, care a inclus cele mai recente apariţii editoriale, jocuri educative şi muzică, preţurile accesibile, vremea frumoasă şi, nu în ultimul rând, notorietatea evenimentului, i-au adus pe orădeni în inima oraşului, în Piaţa Unirii, la o adevărată sărbătoare a cărţii. Peste 19.000 de vizitatori, o anvergură record a evenimentului – 550 mp, 50 de standuri, şi atmosfera inconfundabilă, au transformat Oradea, timp de cinci zile, într-o veritabilă cetate a cărţii
 • 9 mai – Radio România, prin Teatrului Naţional Radiofonic, a obţinut Marele Trofeu la Festivalul Prix Marulic, Croaţia, 2019, la secţiunea Short Forms, cu spectacolul “Călătoria lui Orfeu”, scenariu sonor de Mădălin Cristescu, regia Attila Vizauer. Regia de studio: Janina Dicu. Inginer de sunet: Mădălin Cristescu. Muzica originală: Codrin Lazăr. Redactor: Oana Cristea Grigorescu.
 • 10 mai – Pianista Luiza Borac a fost protagonista unui concert pe scena Sălii Radio. Alături de Orchestra Națională Radio, sub bagheta lui Rossen Gergov, solista a prezentat partea întâi a Concertului pentru pian și orchestră de George Enescu. Această primă parte a fost scrisă de compozitor la Paris, în 1897. Programul serii a fost completat de Concertul pentru pian și orchestră de Edvard Grieg și Simfonia a VII-a în re minor de Antonín Dvořák
 • regizorul artistic Vasile Manta

  13 mai – În cadrul celei de-a XXVII-a ediţii a Galei Premiilor UNITER, care s-a desfăşurat la Teatrul Naţional Cluj-Napoca, Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic al anului 2018 a fost acordat producţiei Societăţii Române de Radiodifuziune Lupoaica de Giovanni Verga, adaptarea radiofonică Domnica Ţundrea, regia artistică Vasile Manta

 • 17 mai – În jurul datei de 10 mai – sărbătoare a regalităţii în România, Sala Radio găzduieşte anual un concert regal, care se bucură de prezenţa unor membri ai Casei Regale. Evenimentul din acest l-a adus în faţa publicului pe tânărul violonist Vlad Stănculeasa, concertmaestru al Orchestrei Simfonice din Barcelona, aplaudat pe scene de concert din Europa, Asia şi America de Sud. Alături de Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijorului Christian Schumann (Germania), Vlad Stănculeasa a interpretat unul dintre cele mai cunoscute concerte de vioară compuse vreodată: Max Bruch – Concertul nr. 1 pentru vioară şi orchestră
 • 2 – 7 iunie – Radio România a organizat cea de a VII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, dedicat inovaţiei în creaţia radiofonică

Festivalul Grand Prix Nova a aliniat la startul acestei ediţii 41 de producţii de teatru radiofonic, din 19 ţări, selectate pentru a concura la una dintre cele trei secţiuni de concurs: drama (maximum 60 minute), forma scurtă (maximum 10 minute) şi binaural (audiţia 3D în căşti).

La 7 iunie, în spaţiul elegant alFoaierului Tapiseriei (la etajul Sălii Mari a Teatrului Naţional Bucureşti), a avut loc festivitatea de premiere a laureaţilor celei de-a VII-a ediţii aFestivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, organizat deRadio România.

 • 12 iunie – „Modul de relatare echilibrat în ceea ce priveşte activitatea guvernamentală al postului public Radio România Actualităţi, al postului radio Europa FM şi al brand-urilor online HotNews, Adevărul şi Ziarul Financiar, le-a ajutat să-şi păstreze cotele de audienţă”, menţionează ultimul Digital News Report – cel mai mare studiu multianual, internaţional, pentru publicul digital de ştiri – , lansat de echipa de cercetare a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti.

Colegii noştri de la Radio Chişinău au fost, la rândul lor, apreciaţi pentru felul neutru şi echidistant în care au relatat votul majorităţii parlamentare, în prima lectură, pentru revenirea la sistemul electoral proporţional în Republica Moldova, la fel ca până la scrutinul din 24 februarie.

 • 19 iunie – După o stagiune bogată şi diversă la Sala Radio, în care a dăruit publicului o suită de evenimente speciale, Orchestra de Cameră Radio şi-a încheiat stagiunea 2018-2019, cu un concert sub bagheta apreciatului dirijor român Cristian Mandeal – care se bucură de peste 45 de ani de activitate, în care a dirijat sute de concerte în 35 de ţări de pe 4 continente
 • 1 iulie – Începând din această zi, poveştile verii s-au auzit la Radio Vacanţa! Programul estival a fost disponibil on air, pe litoral şi în Delta Dunării, dar şi online, pe radiovacanta.ro.

Cel mai îndrăgit program estival s-a auzit pe frecvenţele Radio Constanţa (100,1 FM Constanţa şi Mangalia, 90,8 FM Eforie, 93 FM Tulcea şi 106,2 FM Sulina), până pe 8 septembrie, între orele 10:00 – 19:00. Sub sloganul E vara ta, e Radio Vacanţa!, în fiecare zi, au fost nouă ore de program energizant şi jovial, transmise în direct de pe litoral, din Vila numărul 1, Mamaia.

 • 8 iulie – Teatrul Naţional Radiofonic şi Ramada Bucharest Majestic Hotel – au organizat la Ramada Bucharest Majestic Hotel, Sala Academiei – audiţia cu public, în avanpremieră, a spectacolului – document, Ileana – Principesă de România: Călătorie pentru Maica Alexandra. Scenariu de Edith Negulici și Liana Ceterchi. Adaptarea radiofonică: Ion-Costin Manoliu. Regia artistică: Liana Ceterchi. O producţie a Teatrului Naţional Radiofonic, prezentată în cadrul proiectului Biografii, memorii
 • 1 – 5 august – Cea de a unsprezecea ediţie a Târgului Gaudeamus Radio România, organizată pe Litoral, eveniment organizat de Radio România, prin echipa Gaudeamus şi Radio România Constanţa, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa, a avut loc sub semnul Anului Cărţii în România. Mii de titluri, printre care şi cele mai recente apariţii editoriale în limba română, cadouri inedite şi muzică, propuse de cei peste 30 de participanţi, au atras în aceste zile circa 8.000 de vizitatori în pavilionul amplasat în Piaţeta Perla din Mamaia
 • 22 – 25 august – Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a revenit la Braşov. Big Band-ul Radio, cea mai cunoscută şi longevivă orchestră profesionistă din România, împreună cu 30 de membri ai Orchestrei Operei din Braşov, au format orchestra Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019. Sub bagheta dirijorilor Ionel Tudor şi Andrei Tudor cei 50 de instrumentişti i-au acompaniat pe finaliştii ediţiei şi pe artiştii care au susţinut momente speciale pe scena Cerbului
 • 31 august – 22 septembrie – Din 1958, încă de la prima ediţie, neîntrerupt până astăzi, Radio România este alături de Festivalul Enescu, în calitate de coproducător.

Ediţia a 24-a a Festivalului Enescu a fost reflectată pe larg în programele Radio România Muzical şi Radio România Cultural, iar ştiri şi reportaje au fost difuzate şi de Radio România Actualităţi şi în reţeaua studiourilor regionale Radio România.

Festivalul George Enescu AFP PHOTO DANIEL MIHAILESCU / AFP PHOTO /

Artiştii Radio România au fost prezenţi, ca în fiecare ediţie, în concertele Festivalului George Enescu.

– Cei mai tineri dintre muzicieni, membrii Corului de Copii Radio, pregătiţi de dirijorul Răzvan Rădos, au evoluat în concertul din 4 septembrie de la Sala Mare a Palatului, alături de Orchestra Radiodifuziunii din Berlin, dirijor Vladimir Jurowski.

– Pe 15 septembrie, pe scena Sălii Palatului, au urcat Corul Academic Radio pregătit de Ciprian Ţuţu, şi Orchestra Naţională Radio, pentru a interpreta opera în concert Peter Grimes de Benjamin Britten.

– Aceleaşi ansambluri, Corul Academic Radio şi Orchestra Naţională Radio, au interpretat, pe 22 septembrie, la Sala Radio, lucrări de Krysztof Penderecki, conduşi chiar de compozitor.

–  Radio România Muzical a transmis în direct toate concertele pentru care artiştii şi-au exprimat acordul în acest sens. Majoritatea concertelor derulate la Bucureşti, aproape 70 dintre ele, au putut fi ascultate în direct la Radio România Muzical, evenimentele derulate la Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, Sala Radio şi la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Concertele de la Sala Palatului şi Ateneul Român au fost ascultate şi la Radio România Cultural.

– Corul Academic Radio a avut încă două evoluţii în cadrul festivalului Enescu: pe 3 septembrie, alături de Orchestra Simfonică din Londra, dirijor Gianandrea Noseda şi pe 19 septembrie alături de Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg, dirijată de Christian Badea.

– Pe 22 septembrie, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României a avut loc un concert ce i-a avut în distribuţie pe membrii Orchestrei de Cameră Radio, care au evoluat alături de VocalConsort Berlin într-un program cu lucrări de Sven Helbig

Sala Radio a găzduit seria Muzica secolului XXI: ansambluri celebre au interpretat lucrări, cele mai multe, în primă audiţie românească, cu participarea extraordinară a compozitorilor acestor opusuri, mulţi dintre ei, de asemenea, pentru prima dată la Bucureşti. În total, 12 concerte cu muzică contemporană, găzduite de Sala Radio, devenită un pol al creaţiei contemporane de cel mai înalt nivel internaţional.

Violonistul Alexandru Tomescu, solist concertist al Orchestrelor Radio, a propus două concerte în cadrul seriei Tribut lui George Enescu derulate sub semnul festivalului Enescu în lume, mai precis, în Canada. Concertele au fost programate pe 21 septembrie la Montreal şi pe 22 septembrie la Toronto

 • 4 – 8 septembrie – Cea de a doua ediţie a Târgului Gaudeamus Radio România din Braşov, organizat de Radio România prin echipa Gaudeamus şi Radio România Braşov FM, cu sprijinul Primăriei Municipiului Braşov, a avut loc în Piaţa Sfatului. Peste 40 de participanţi care au ocupat un pavilion cu o suprafaţă dublă faţă de ediţia precedentă şi aproape 13.000 de vizitatori au făcut din Târgul Gaudeamus Braşov, timp de cinci zile, unul dintre punctele de atracţie din centrul oraşului, atât pentru braşoveni, cât şi pentru cei aflaţi în vizită
Gabriel Croitoru – Turneul „Vioara lui Enescu”
 • 18 septembrie – 5 octombrie – Turneul Vioara lui Enescu a revenit în această toamnă pe scenele din România. Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a cânta pe vioara Guarneri del Gesu supranumită Catedrala, pe care a cântat George Enescu (instrument din patrimoniul Muzeului Naţional George Enescu), şi pianistul Horia Mihail au cântat în mai multe oraşe din ţară, programul recitalurilor cuprinzând trei sonate emblematice pentru repertoriul pentru vioară şi pian de Claude Debussy, Richard Strauss şi César Franck
 • 19 – 20 septembrie – Teatrul Naţional Radiofonic a prezentat în avanpremieră, două spectacole-document dedicate sopranei Anastasia Dicescu – „Bucuria muzicii” şi „Aria destinului”. Scenariul radiofonic: Magda Duţu şi Manuella Popescu. Regia artistică: Petru Hadârcă. Spectacolele au fost ascultate la Chişinău, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naţionale Româneşti, ediţia a V-a, secţiunea dedicată Teatrului Naţional Radiofonic – Radio România
 • 23 septembrie – Colega noastră, Adina Dragomir, redactor şef la Radio România Cultural, a fost desemnată să prezideze Juriul Internaţional Radio 2019 pentru desemnarea câştigătorului Marelui Premiu de Radio acordat de Uniunea Internaţională de Radio şi Televiziune (URTI)
 • 28 – 29 septembrie – Editura Casa Radio – prezentă la Bucureşti ComicsFest 2019 cu expoziţia retrospectivă Radio-Prichindel–BD, a fost premiată cu premiul Bandă desenată pentru copii, pentru colecţia Radio-Prichindel
 • 30 septembrie – Radio România Cultural a lansat, începând cu această dată, în anul în care românii sărbătoresc 30 de ani de libertate, două ample proiecte editoriale care se constituie într-o adevărată istorie sonoră a celor 50 de ani de comunism. Concretizată în pagini de memorialistică, această istorie dă glas unora dintre cei mai importanţi actori ai scenei româneşti, plus unor mărturii sonore venite parcă direct din iadul comunist, mărturii cu vocile celor ce au pătimit în închisori
 • 2-6 octombrie – Cea de a șaptea etapă a Caravanei Gaudeamus Radio România din acest an a avut lo în Piața Unirii din Iași. Evenimentul, organizat în premieră în această parte a țării, a avut loc în incinta unui pavilion expozițional amplasat în inima orașului și a atras peste 6.500 de vizitatori. Partenerii Radio România, inițiatorul și organizatorul târgului, au fost Primăria Municipiului Iași și Festivalul de Literatură și Traducere Iași
 • 3 octombrie – Radio România a organizat cea de-a cincea ediţie a Conferinţei Media 2020, în parteneriat cu Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU). Evenimentul a avut loc la Hotel Capşa din Capitală, şi a reunit peste 40 de reprezentanţi ai celor mai importante organizaţii de media publică din Europa şi Asia-Pacific. Dr. Javad Mottaghi, Secretar General al ABU, Graham Ellis, Director BBC Radio, Preşedinte al Comisiei Radio a EBU şi Preşedinte Prix Italia, Dr. Yan Bo, Director adjunct CCTV, China, Claudio Cappon, Secretar General al Co.Pe.AM – Conferinţa Permanentă a Audiovizualului Mediteranean, Giacomo Ghisani, Director adjunct Radio Vaticana, sunt doar câţiva dintre liderii media prezenţi la Bucureşti

Devenită deja o tradiţie în dialogul media între Europa şi arealul Asia-Pacific, Conferinţa Media 2020, organizată din 2015 la iniţiativa Radio România, în parteneriat cu Asia-Pacific Broadcasting Union, s-a impus ca una dintre cele mai deschise şi constructive platforme de dialog în Europa şi Asia în plan mediatic. Conferinţa se desfăşoară anual, alternativ în România şi într-o ţară membră ABU din arealul Asia-Pacific. Încă de la prima ediţie, scopul evenimentului a fost acela de a familiariza difuzorii media publici cu strategii concrete menite să răspundă provocărilor noii ere digitale – anul 2020 a fost fixat ca reper, iar ediţia cu numărul 5 din acest an are ca temă Crossing Borders in the Digital World.

În cadrul Conferinței Media 2020, Graham Ellis, Controller of Production BBC Radio & Music şi Georgică Severin, Președinte Director General Radio România, au semnat un acord de colaborare între cele două instituții publice de media. Acordul urmează celorlalte două semnate cu Radio France şi RAI, şi face parte din strategia de colaborare a Radio România cu cele mai prestigioase instituţii media publice din Europa

Postul Radio Basarabia
 • 8 octombrie – Oameni de cultură, jurnaliști și diplomați au participat, la Chișinău, la o conferință dedicată împlinirii a 80 de ani de la inaugurarea primului post de radio la Chișinău – Radio Basarabia. Participanții la conferință au menționat că Radio Basarabia a jucat un rol important în păstrarea și cultivarea spiritului românesc și a limbii române în stânga Prutului, obiective preluate de către Radio Chișinău care a fost relansat în 2011
 • 11 octombrie – După o participare importantă în cadrul Festivalului Internațional ”George Enescu”, Orchestrele și Corurile Radio România și-au redeschis noua stagiune la Sala Radio, cea mai mare sală de concerte simfonice din România, dotată cu cea mai mare orgă din sud-estul Europei. Dirijorul german Christian Reif, aplaudat recent la pupitrul Orchestrei Simfonice de Tineret din San Francisco, pianistul român Matei Varga, laureat al Concursului Internațional ”George Enescu” și două lucrări celebre ale căror povești au marcat istoria muzicii – unicul concert de pian semnat de Schumann și suita Tablouri dintr-o expoziție de Musorgski-Ravel – au definit concertul inaugural al noii stagiuni. Evenimentul a fost prezentat de Orchestra Națională Radio

În realizarea acestui material au fost folosite şi materiale din Arhiva SRR precum şi fotografii realizate de colegul Alexandru Dolea