Magyar Nemzet: statul ungar doreşte să achiziţioneze o cotă-parte din societatea Rail Cargo Hungaria

Condiţiile sunt favorabile pentru un acord între Guvernul ungar şi grupul austriac Rail Cargo Group în vederea răscumpărării parţiale a societăţii Rail Cargo Hungaria – relatează ediţia de marţi a cotidianului „Magyar Nemzet”. Guvernul ungar şi societatea de transport de mărfuri a companiei feroviare de stat a Austriei, Rail Cargo Group (RCG), poartă negocieri cu privire la achiziţionarea unei cote-părţi din filiala ungară a societăţii, Rail Cargo Hungaria (RCH), a comunicat Imre Kovács, membru în comitetul director RCG şi preşedinte al RCH, cotidianului budapestan. Acordul dorit poate fi realizat pe baza unor interese reciproce: pe de o parte, Guvernul ungar depune eforturi de câtva timp pentru a recupera poziţii de proprietar în societăţi de importanţă strategică privatizate înainte de 2010. Pe de altă parte, RCH are interesul de a se putea sprijini pe susţinerea guvernului în condiţiile în care îşi asumă, printre altele, anumite sarcini de interes public. Redobândirea de către statul ungar a unei părţi din companie a făcut obiectul negocierilor cu partea austriacă deja din anii următori privatizării firmei MÁV Cargo, în 2008. Într-o anumită perioadă, cele două părţi au ajuns foarte aproape de încheierea unui acord. Negocierile au continuat până astăzi, cu pauze de durate variate. În opinia lui Imre Kovács, dacă guvernul decide cumpărarea unei cote-părţi, atunci va participa în una din cele mai importante societăţi a grupului feroviar de transport de mărfuri care se situează pe locul 2 în Europa, fiind în acelaşi timp un actor determinant al exportului feroviar al Ungariei. Societatea desfăşoară 80% din activitatea sa pe plan internaţional, este un participant esenţial al transportului de mărfuri în relaţia cu ţările est-europene datorită transportului combinat, iar aşa-numitul transport cu vagon unic oferă firmelor ungare singura garanţie pentru a-şi putea transporta produsele pe pieţele vest-europene în mod economic şi ecologic. RCH dispune azi de 45 locomotive moderne şi de un personal calificat, iar în ultimii ani flota de vagoane a fost şi ea renovată. Societatea de transport de mărfuri feroviar austriac s-a consolidat datorită încorporării firmei şi pieţei ungare, devenind un participant important şi pe plan internaţional, cu o reţea de transport inevitabil în transporturile de mărfuri pe relaţia Germania-Turcia – a precizat membrul ungar al comitetului director al RCG. Importanţa crescută a acestui grup este demonstrată şi de faptul că unele mari societăţi de transport internaţional sunt interesate de colaborarea cu ea ca investitori. Ocean Rail Logistics S.A., membru al grupului COSCO Shipping Group, unul din cei mai mari transportatori maritimi din lume, a cumpărat în noiembrie 2019 o cotă-parte, de 15%, din Rail Cargo Terminal – BILK Zrt., centrul logistic al societăţii. Un alt aspect favorabil al bunei colaborări – a spus Imre Kovács – este faptul că Europa şi Guvernul ungar acordă o importanţă deosebită dezvoltării durabile şi protecţiei climatului, iar Pactul Verde oferă o oportunitate excepţională pentru a creşte participarea transporturilor feroviare de mărfuri, mai ecologice, faţă de transportul rutier cu puternic efect poluant./lendrefy/sdm2

(MTI – 26 februarie)