Condiții de funcționare pe timpul stării de alertă pentru muzee și galerii de artă, biblioteci, librării, pentru domeniul producției de film și audiovizual, activități în aer liber și drive in

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, și Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, au semnat Ordinul comun privind măsurile care trebuie luate pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță sanitară a activităților desfășurate în muzee și galerii de artă, biblioteci, librării, în domeniul producției de film și audiovizual, activități în aer liber și drive in. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial Parta I, Nr.460/29.V.2020

Măsurile se aplică în perioada stării de alertă, în condițiile ridicării graduale a restricțiilor, coroborat cu necesitatea asigurării desfășurării în condiții de siguranță sanitară a activității instituțiilor de cultură și operatorilor economici cu obiect de activitate în domeniul cultural. Instituțiile publice și operatorii economici care derulează activități în sectorul cultural creativ  vor duce la îndeplinire prevederile ordinului.