Parlamentul European a adoptat noi reguli privind condițiile de lucru pentru șoferi

Parlamentul European a adoptat noi reguli privind condițiile de lucru pentru șoferi. Acestea vor permite îmbunătățirea activității acestora, referindu-se, printre altele, la detașare, perioadele de conducere și de pauză. Regulile revizuite asigură o mai bună combatere a practicilor ilegale și creează un cadru juridic clar, care va evita abordări naționale diferite și asigură remunerarea echitabilă a șoferilor. Noua legislație va intra în vigoare săptămânile care urmează, după ce va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Reporter: Carmen Gavrilă – Companiile vor trebui să își organizeze programele astfel încât șoferii angajați în transportul transfrontalier de mărfuri să se poată întoarce acasă la fiecare trei sau patru săptămâni, în funcție de calendarul de lucru. Noile reguli spun clar și că perioada de odihnă obligatorie de la sfârșitul săptămânii nu poate să fie petrecută în cabina camionului, iar dacă perioada de odihnă nu e petrecută acasă, companiile trebuie să plătească cheltuielile de cazare ale șoferilor. De asemenea, tahografele vehiculelor vor fi folosite pentru a înregistra trecerea unei frontiere, ajutând, astfel, la combaterea fraudei. Pentru ca transportul temporar de bunuri de către transportatori nerezidenţi într-un stat membru să nu devină sistematic, va exista, de asemenea, o perioadă de așteptare de patru zile, înainte de a se putea efectua noi operațiuni de astfel de transport în aceeași țară, cu același vehicul. Pentru a combate utilizarea companiilor de tip ‘cutie poștală’, întreprinderile de transport rutier de marfă trebuie să poată demonstra că desfășoară un număr semnificativ din activitățile lor în statul membru în care sunt înregistrate. Noile reguli impun camioanelor să se întoarcă la centrul operațional al firmei la fiecare opt săptămâni./lbadiu

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 9 iulie