Conferinţă naţională „Antibioticele, între uz şi abuz”

antiConferinţa naţională interdisciplinară dedicată în întregime utilizării corecte a antibioticelor

Compania de comunicare medicală Houston NPA organizează, la Bucureşti, conferinţa naţională interdisciplinară dedicată în întregime utilizării corecte a antibioticelor  “Antibioticele, între uz şi abuz”. Partener oficia este: Societatea Română de Microbiologie. Coordonatorul ştiinţific al evenimentului este conf. dr. Gabriel Popescu, medic primar boli- infecţioase, autor al “Ghidului Angelescu de Terapie Antimicrobiană”.

Pentru prima dată în România medici din diferite specialităţi se reunesc pentru a dezbate problema folosirii adecvate a antibioticelor disponibile astfel încât şi generaţiile următoare să se poată bucura de beneficiile unei clase de medicamente a căror utilizare în ultimii 75 de ani a permis scăderea semnificativă a mortalităţii prin infecţii şi creşterea mediei de vârsta a populaţiei in tările dezvoltate! Cadrele medicale, autorităţile, publicul general … trebuie să se informeze permanent şi să acţioneze responsabil în această direcţie…”, a declarat  conf. dr. Gabriel Adrian Popescu, coordonator ştiinţific al evenimentului

Printre lectorii care au confirmat participarea se numără: conf. dr. Alexandru Rafila, conf. dr. Egidia Miftode, conf. dr. Mihaela Lupşe, Șef Lucr. dr. Irina Dumitru, Şef Lucr. dr. Edith Szekely, dr. Andreea Moldovan.

Pe 3-4 octombrie 2014 sunt aşteptaţi la Bucureşti aproximativ 250 de participanţi, cadre medicale din specialităţile: boli infecţioase, urologie, pneumologie, pediatrie, microbiologie, epidemiologie, medicină de laborator, medicină de familie, chirurgie, ORL, ATI, ginecologie, ortopedie etc, precum farmacişti şi asistenţi. Programul este structurat pe trei sesiuni ştiinţifice:

1. Managementul infecţiilor bacteriene în practica ambulatorie: infectii respiratorii, infectii urinare, infectii pediatrice frecvente.

2. Infecţii nosocomiale cu germeni multirezistenţi la antibiotice şi infecţii determinate de Clostridium difficile.

3. Buna practică a terapiei şi profilaxiei cu antibiotice.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura pe durata a două zile,după următorul program: vineri, 3 octombrie, orele 13:00 – 20:00 şi sambătă, 4 octombrie, orele 9:00 – 15:00.

Eforturile companiei de comunicare Houston de a genera contexte de informare a comunităţii medicale asupra utilizării corecte a antibioticelor sunt deja cunoscute. Începând cu editarea şi lansarea în 2012 a “Ghidului de Terapie Antimicrobiană” (autori: conf. dr. Otilia-Elisabeta Benea, şef lucr. dr. Cristina Popescu şi conf. dr. Gabriel-Adrian Popescu), apoi organizarea unui simpozion pentru medicii cu specialităţile ORL şi pediatrie în martie 2013 desfăşurat sub deviza “Să ne protejăm antibioticele”, continuând în octombrie 2013 cu un proiect dedicat urologilor şi nefrologilor despre “Antibioterapia: provocări în prezent şi soluţii pentru viitor” până la cel mai recent proiect (mai-iunie 2014), care are în vederea informarea medicilor de familie pe tema “Alegerea corectă în tratamentul infecţiilor urinare: Între rezistenţa bacteriană şi riscul de dismicrobisme”.

Toate aceste evenimente au fost realizate cu sprijinul companiior farmaceutice, care au înţeles responsabilitatea şi rolul pe care îl joacă în informarea corectă a cadrelor medicale, astfel încât populaţia să beneficieze de rezultate eficiente din partea antibioticelor.

Surse: www.houston.ro,  site eveniment: www.antibioterapia.ro

Ada Ionescu