Interviu cu comisarul desemnat pentru politici regionale, Corina Creţu

Corespondentul Radio România, Cerasela Rădulescu, a realizat un scurt interviu cu Corina Creţu, comisarul desemnat pentru politici regionale, după audierile urmate de avizul favorabil al Comisiei REGI din Parlamentul European.

Reporter: Care ar fi priorităţile noului comisar de politici regionale, cum vedeţi mandatul dumneavoastră?

Corina Creţu: În primul rând, îmi propun ca, în perioada următoare, să identificăm cele mai bune soluţii, pentru a vedea cum politica regională şi de coeziune să contribuie la planul de creştere şi de creare de locuri de muncă al preşedintelui Jüncker, planul pe care noi, ca şi comisari europeni, îl vom însuşi şi bineînţeles că politica regională, cu un sfert din bugetul Uniunii Europene, va avea de adus o contribuţie importantă la acest plan. Eu cred că avem un regulament nou, care este foarte important şi care ne va permite să ne axăm pe domenii de creştere economică şi care creează locuri de muncă, vorbesc de cercetare, inovare, sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii. Avem o serie de instrumente financiare create de Banca Europeană de Investiţii şi va fi, sigur, datoria mea să vorbesc cu toate statele membre în a găsi programe operaţionale, care vor genera, la rândul lor, locuri de muncă. Iar în privinţa acelor ţări, cele 5 despre care s-a vorbit în Comisie, care nu au absorbit 50% din ceea ce aveau de absorbit pentru perioada 2007-2013, cred că vom face un grup de lucru pentru a le ajuta să utilizeze cât mai bine această perioadă care a mai rămas, de cheltuire a banilor până la finalul anului 2015.

Reporter: Aţi pledat astăzi foarte mult pentru solidaritate între statele membre?

Corina Creţu: Cred că este un principiu foarte important, care stă şi la baza politicii de coeziune şi eu cred că atât ţările mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate pot să-şi dea seama că investind în regiuni, investind în economia reală, investind în oameni şi ajutându-i să-şi îndeplinească propriul lor potenţial, potenţialul maxim, de fapt, investim în întreaga Uniune Europeană, pentru că, practic, ceea ce va duce la prosperitatea Europei va duce dezvoltarea fiecărei regiuni în parte. Deci trebuie să le ajutăm pe cele care sunt cel mai puţin dezvoltate să se dezvolte şi să crească, iar cele care au atins un anumit nivel de prosperitate, să-şi menţină nivelul de prosperitate, pentru că vreau să precizez că de fondurile politicii de coeziune beneficiază toate ţările, numai că, sigur, proporţia cea mai importantă, 80%, se duce în regiunile cel mai puţin dezvoltate, adică cele în care produsul intern brut pe cap de locuitor este sub 75% din media europeană.

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 1 octombrie