Comisarul european Corina Crețu a lansat „Acordul de parteneriat” care permite României să acceseze 33 de miliarde de euro până în 2020

Aflată la București în prima sa vizită de la preluarea mandatului de comisar european pentru politică regională, dna Corina
Crețu a lansat astăzi, alături de ministrul fondurilor europene, dl Eugen Teodorovici, „Acordul de parteneriat” cu România
pentru perioada 2014 – 2020, prin intermediul căruia România poate accesa 33 de miliarde de euro.
În cadrul unei conferințe de presă organizate la Ministerul Fondurilor Europene, dna Comisar Crețu a declarat: „Fondurile
europene sunt instrumentul cu ajutorul căruia Uniunea Europeană le predă lecția solidarității statelor membre. Noi, românii,
trebuie să învățăm să ne dezvoltăm împreună, altfel nu ne vom dezvolta niciodată pe termen lung. Sunt convinsă că România
va porni cu dreptul în accesarea celor 33 de miliarde de euro care pot contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare și la
relansarea economiei românești.”
La rândul său, dl Teodorovici a adăugat: „Acordul de parteneriat este mai mult decât un simplu document care trasează o linie
a modului în care vor fi alocaţi banii europeni. Documentul este un instrument fundamental de investiții, care așează România
pe drumul corect în direcția atingerii obiectivelor de creștere economică, sustenabilitate şi dezvoltare durabilă, pentru
următorii ani. Mai mult decât atât, Acordul de parteneriat reflectă eforturile comune ale țării noastre și ale Uniunii Europene
depuse în vederea găsirii celei mai bune strategii de atingere a obiectivelor de reducere a decalajelor existente între regiuni,
creştere a gradului de ocupare, a promovării incluziunii sociale şi educaţiei performante. Următorul pas pe care trebuie să îl
facem este să ducem la bun sfârșit dialogul pe care autoritățile române îl au cu serviciile Comisiei pentru definitivarea
programelor operaționale, astfel încât majoritatea acestora să fie adoptată până la finalul acestui an.”
„Acordul de parteneriat” este documentul programatic care guvernează cheltuirea fondurilor europene de către România în
perioada de programare curentă 2014 – 2020. Pentru această perioadă, valoarea totală a fondurilor alocate pentru România
este de 33 de miliarde, din care aproximativ 23 miliarde de euro sunt destinate politicii de coeziune.
Sarcina principală pe care noul Acord de Parteneriat o trasează autorităților de management este să se asigure că banii
europeni sunt cheltuiţi răspunzând nevoilor cetăţenilor europeni. Pentru România, prioritățile detaliate în document sunt
următoarele:
1. Promovarea competitivităţii şi a dezvoltării locale
2. Crearea de locuri de muncă
3. Reducerea inegalităţilor prin programe de incluziune socială
4. Dezvoltarea infrastructurii
5. Creşterea eficienţei energetice şi protecţia mediului.
Mâine, 8 noiembrie 2014, comisarul Crețu va vizita proiectul ELI-NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics) de la
Institutul Naţional “Horia Hulubei”. La vizită vor participa ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare știinţifică şi
dezvoltare tehnologică Mihnea Costoiu şi ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici.
În timpul vizitei la București, comisarul Crețu a avut o serie de întâlniri oficiale cu viceprim-ministrul și ministrul dezvoltării
regionale, dl Liviu Dragnea, cu ministrul fondurilor europene, dl Eugen Teodorovici, și cu ministrul transporturilor, dl Ioan Rus.