Bulgaria va primi 25 de milioane de euro pentru dezafectarea reactoarelor de la Centrala nucleară de la Kozlodui

Bulgaria va primi 25 de milioane de euro, în anul 2015, pentru dezafectarea celor patru unităţi nucleare de la Centrala nucleară de la Kozlodui. Banii vor fi acordaţi din Fondul Internaţional Kozlodui. Adunarea donatorilor Fondului Internaţional Kozlodui, care s-a desfăşurat la Londra, a aprobat realizarea plăţii. La lucrările formului au participat reprezentanţii statelor donatoare, ai Comisiei Europene, ai Băncii Europene pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie şi beneficiarii ajutorului nerambursabil. Din partea Bulgariei au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Energiei, ai Întreprinderii de Stat „Deşeuri Radioactive”, ai Centralei nucleare Kozlodui. În cadrul reuniunii, a fost subliniat progresul proiectelor sprijinite prin Fondul Internaţional Kozlodui. Întreprinderea de Stat „Deşeuri Radioactive” a prezentat progresele înregistrate în activitatea legată de punerea în aplicare a Programului privind dezafectarea şi construirea unui depozit naţional pentru deşeuri slab şi mediu radioactive. Experţii bulgari au prezentat şi au argumentat proiecte, care necesită finanţare pentru următoarea perioadă de şase luni, o decizie în acest sens fiind aşteptată în vara anului 2015. În ajunul reuniunii, Întreprinderea de Stat „Deşeuri Radioactive” a primit o notificare oficială din partea Agenţiei pentru Reglementare Nucleară privind încheierea procedurii de eliberare a licenţei pentru scoaterea din exploatare a unităţilor 1 şi 2 ale Centralei nucleare de la Kozlodui. Astfel, în cadrul reuniunii de la Londra, donatorii au primit încă o dovadă că partea bulgară, ca beneficiar al ajutorului nerambursabil, îşi respectă în mod corect angajamentele şi îşi argumentează proiectele care au nevoie de finanţare.

www.bnr.bg – 24 noiembrie