Institutul Cultural Român de la Varşovia celebrează aniversarea a 75 de ani de la Refugiul Polonez în România

Lansări ale volumului Refugiaţii polonezi în România 1939-1945.

Documente din Arhivele Naţionale ale României

Expoziția  de fotografie Patru oraşe: Chişinău-Liov-Bucureşti-Cracovia.

Fotografii din arhiva arh. Tadeusz Gaydamowicz

În zilele de 24 și 25 noiembrie, Institutul Cultural Român de la Varșovia a pregătito suită de evenimente menite să marcheze împlinirea a 75 de ani de la Marele Refugiu Polonez în România. Evenimentele, care se vor desfășura la Varșovia șiLublin, fac parte din programul special conceput şi derulat de ICR Varșovia pe totparcursul anului 2014 pentru aniversarea a trei sferturi de secol de la importantaacțiune de solidaritate inițiată în anul 1939.

În urma declanşării celui de-al Doilea Război Mondial, Marele Refugiu Polonez înRomânia este, în ciuda contextului tragic, unul dintre episoadele cele mai buneale relaţiilor româno-polone. În urmă cu 75 de ani, în toamna anului 1939, mii depolonezi, militari şi civili, treceau frontiera de stat dintre România şi Polonia, peatunci comună, pentru a se salva de la umilinţă şi moarte. Statul român, dar şicetăţenii obişnuiţi, le-au oferit celor aproximativ 50.000 de refugiaţi, timp de maimulţi ani, până la terminarea războiului şi chiar şi după aceea, cămine temporareîn mai multe localităţi din România şi o viaţă în multe privinţe normală. Mai mult,o parte semnificativă a tezaurului polonez a fost conservată în băncile româneşti,fiind  restituită  integral  autorităţilor  poloneze  la  terminarea  ostilităţilor.Generozitatea noastră nu a fost lipsită de riscuri, cu atât mai mult cu cât Româniaa fost o perioadă aliata militară a Germaniei.

În  data  de  24  noiembrie,  la  Casa  Polonezillor  de  Pretutindeni  din  Varşovia,Institutul Cultural Român  organizează prezentarea volumului  Refugiaţii poloneziîn România 1939-1945. Documente din Arhivele Naţionale ale României (publicatde Institutul Memoriei Naţionale din Polonia, în colaborare cu Arhivele Naţionaledin Bucureşti), cu participarea din România a prof. Dorin Dobrincu de la Institutulde Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi, co-autor al volumului. Acest prim eveniment vafi  urmat  de  vernisajul  expoziţiei  de  fotografie  Patru  oraşe:  Chişinău-Liov-Bucureşti-Cracovia.  Fotografii  din arhiva arh.  Tadeusz Gaydamowicz.  Expoziţia,pregătită în colaborare cu Casa Polonezilor de Pretutindeni de la Cracovia, estededicată  arhitectului  Tadeusz  Gaydamowicz,  unul  dintre  cei  mai  de  seamăreprezentanţi ai comunităţii polonezilor refugiaţi în România. Manifestările varşoviene vor fi urmate, în data de 25 noiembrie, de o a doualansare a volumului  Refugiaţii polonezi în România 1939-1945.  Documente dinArhivele  Naţionale  ale  României,  care  va  avea  loc  la  Institutul  de  Istorie  al Universităţii  „Marie  Curie-Skłodowska”  din  Lublin,  de  asemenea,  în  prezenţaistoricului român.

La manifestări sunt invitați istorici și specialiști în tematica prezentată, membri aicomunității românești din Polonia, dar și foști refugiați polonezi în România.