Un mesaj al lui Ion I.C. Brătianu către români, enunṭat cu 91 de ani în urmă

Un mesaj al lui Ion I.C. Brătianu către români, enunṭat cu 91 de ani în urmă: „Fără cultură, o democraṭie puternică ṣi sănătoasă nu se poate închega…”

ion ic bratianuCând a încetat din viaṭă, la 24 noiembrie 1927, Ion I.C. Brătianu era pentru a cincea oară preṣedintele Consiliului de Miniṣtri. Oamenii politici care îi făcuseră opoziṭie până atunci, care îl porecliseră cu duṣmănie “Vizirul” ṣi care îi aduseseră acuzaṭii foarte grave, au început să-i recunoască meritele. Observau dintr-odată rolul pe care Ionel Brătianu îl avusese în făurirea unităṭii românilor, în construirea mediului reformator de după primul război mondial ṣi în organizarea atât de necesară a societăṭii româneṣti. După dispariṭia sa, Vintilă Brătianu chemat de regenṭă să ocupe postul de premier, a declarat că odată cu moartea fratelui său se sfârṣise un sistem pentru care nu înṭelegea să-ṣi ia el răspunderea… Era într-adevăr greu să înlocuieṣti golul lăsat de un uriaṣ om politic, atât la ṣefia Partidului Naṭional Liberal, cât ṣi la conducerea ṭării.

În Arhiva de istorie orală se păstrează o copie de pe disc a unui document sonor cu o dublă valoare: vocea lui Ion I.C. Brătianu înregistrată cu 91 de ani în urmă ṣi mesajul nobil al discursului său intitulat Despre cultura naṭională. Înregistrarea este din 1923 când Ionel Brătianu era prim ministru.

 

Silvia Iliescu