Precizări UNSAR despre funcţionarea sistemului de asigurări RCA

Având în vedere propagarea în continuare, în spaţiul public, a unor informaţii lipsite de fundamentare legate de funcţionarea sistemului de asigurări RCA, UNSAR doreşte să readucă în atenţia opiniei publice următoarele aspecte:

 • Asigurarea RCA este obligatorie în toate ţările spaţiului economic european, nu doar în România.
  Conform prevederilor Legii 136/1995 şi obligaţiilor asumate de ţara noastră prin adoptarea Directivei europene 2009/103/CE privind asigurarea RCA, aceasta din urmă este obligatorie pentru toate persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/ înregistrării în România. ASF este singura entitate din România având atribuţii de supraveghere, reglementare şi control în domeniul asigurărilor.
 • Odată cu adoptarea directivelor europene, poliţa RCA a dobândit în mod obligatoriu şi rol de poliţă Carte Verde, ceea ce înseamnă că asiguraţii români sunt protejaţi şi pentru răspunderea civilă în cazul accidentelor produse din culpă şi în afara graniţelor ţării.
 • Conform cadrului legislativ în vigoare, formarea preţului asigurărilor RCA se face cu respectarea principiilor unei pieţei libere şi integrează factori economici şi actuariali.
  Analizând nivelul de risc rezultat în urma acestor calcule, fiecare companie de asigurări în parte îşi stabileşte nivelul tarifului RCA pentru asiguraţii săi. Printre aceşti factori se numără: – informaţii despre proprietar (vârsta, domiciliul, experienţa în conducere, dacă este sau nu o persoană cu handicap, pensionar); – informaţii despre vehicul (scopul utilizării, istoricul de daune al vehiculului, marca şi tipul vehiculului, cilindree, puterea motorului etc.).
 • În ultimii ani, asigurătorii au înregistrat pierderi semnificative din operaţiunile de asigurări obligatorii RCA. Nu mai departe de anul 2013, pierderea tehnică netă generată exclusiv de activitatea de asigurări obligatorii RCA s-a ridicat la peste 150 milioane de euro, la nivelul industriei asigurărilor.
 • În România, segmentul asigurărilor RCA a fost unul din factorii decisivi în conturarea rezultatului negativ pe care l-a înregistrat întreaga piaţă a asigurărilor generale în fiecare dintre ultimii 9 ani (2005-2013). În acest interval, pierderea netă cumulată la nivel sectorial a fost de aproximativ 3,9 miliarde lei.
  2014 faţă de 2009: prima medie mai mică cu 13%, dauna medie plătită – în creştere cu 53%
 • Dauna medie plătită de asigurători a crescut cu 53%, de la 4.486 lei în 2009, la 6.859 lei în 2014. În prezent, asigurătorii plătesc daune mai mari, atât pentru despăgubiri materiale, cât şi pentru vătămări corporale şi decese. Aceasta a fost o consecinţă şi a majorării limitelor de despăgubiri conform Directivei europene 2009/103/CE, acestea crescând semnificativ pe parcursul anilor. Dacă în 2008 limitele erau de 150.000 euro pentru daune materiale şi 750.000 euro pentru vătămări corporale, în prezent acestea sunt de 1 milion, respectiv 5 milioane de euro, ceea ce indică o creştere de 6,66 ori.
 • Despăgubirile pentru vătămări corporale şi decese plătite în baza poliţelor RCA au crescut exponenţial. Dacă în 2009 (12 luni), asigurătorii au achitat terţilor păgubiţi despăgubiri pentru vătămări corporale, deces şi daune morale în sumă de 67 milioane de lei, în primele 9 luni din 2014 acestea au ajuns la o valoare ce depăşeşte 350 milioane de lei, adică de peste 5 ori mai mult.
 • Datele oficiale referitoare la rezultatele tehnice înregistrate pe segmentul RCA arată că, în perioada 2009-2013, asigurătorii au plătit, în medie, 115-120 lei pentru fiecare 100 lei încasaţi de la clienţi. Cel mai mult au plătit în anul 2011, respectiv 144 lei pentru fiecare 100 lei încasaţi. În ultimul an financiar încheiat (2013), conform datelor publice, industria de asigurări a cheltuit, în medie, 131 lei pentru fiecare 100 lei încasaţi din activitatea RCA.
 • Pe de altă parte, realitatea arată că tarifele RCA nu au urmat tendinţa înregistrată de daunele plătite. Faţă de anul 2009, în primele 9 luni din 2014, prima medie RCA, exprimată în lei, a cunoscut o scădere de peste 13%, de la 589 lei la 515 lei, evoluţia reflectând influenţa sistemului bonus malus, ce recompensează clienţii cu un istoric rutier bun.
 • În fiecare dintre ultimii 3 ani, prima medie anualizată RCA plătită de persoane fizice s-a situat la o valoare mai mică de 90 de euro.

Toate aceste informaţii evidenţiază faptul că piaţa asigurărilor RCA funcţionează după principiile liberei concurenţe. Competiţia acerbă a generat, an dupa an, pierderi din activitatea de asigurări obligatorii RCA la nivel sectorial, iar acest lucru indică faptul că societăţile de asigurări nu au încercat să profite de caracterul obligatoriu al acestei asigurări a cărei funcţionare implică, în mod clar, şi o componentă socială. Sub acest aspect, nu există indicii care să arate că vreo altă industrie care beneficiază de efectele funcţionării sistemului RCA şi-a asumat vreun rol în susţinerea caracterului social al asigurării obligatorii de răspundere pentru pagube produse terţilor din accidente auto.