Calendarul evenimentelor, 1 ianuarie – selecţiuni

EVENIMENTE INTERNE

– Economic

* Începând cu această dată, salariul minim pe economie se majorează la 975 lei, iar pensiile vor fi majorate cu 5%

* De la această dată, salariile angajaţilor din sistemul sanitar şi de asistenţă socială vor creşte cu 100 de lei brut

* Începând cu această dată, piaţa gazelor se liberalizează pentru IMM-uri

* Preţul mediu de vânzare a energiei electrice la tarifele reglementate creşte cu 0,26%

* Operatorii economici vor putea beneficia de simplificarea birocraţiei prin extinderea aşa numitei „contabilităţi simplificate” până la o cifră de afaceri de 700.000 de euro, faţă de 35.000 de euro, valoarea prevăzută până la această dată. Contabilitatea simplificată presupune că agenţii economici vor depune la Fisc numai formularul de bilanţ şi pe cel al contului de profit şi pierdere. Firmele care se încadrează în cerinţele pentru contabilitatea simplificată, dar nu doresc să aplice acest sistem pot opta, în continuare, pentru varianta clasică de contabilitate, armonizată cu directivele europene

* România aplică, de la această dată, un sistem de evaluare a performanţei funcţionarilor implicaţi în sistemul de gestionare a fondurilor europene

* Începând cu această dată, standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) vor deveni obligatorii pentru toate societăţile de asigurări/reasigurări autorizate în România şi pentru cele care activează în baza dreptului de liberă stabilire. IFRS reprezintă un set de standarde contabile care vizează întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare într-un mod transparent, care să permită comparabilitatea informaţiilor la nivel internaţional

* Dată de la care Autoritatea de Supraveghere Financiară interzice companiilor de asigurare să modifice tarifele de primă pentru asigurările de răspundere civilă auto (RCA) mai devreme de 12 luni de la ultima schimbare notificată, precum și acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare. Norma ASF privind RCA face parte dintr-un set de trei norme adoptate de ASF, care vizează măsuri prudențiale cu impact direct asupra solidității industriei asigurărilor, predictibilității tarifelor RCA și protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare

* Începând cu această dată, voucherele de vacanţă, care înlocuiesc tichetele de vacanţă pentru salariaţi, pot fi emise numai în sistem on-line de Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT). Voucherele de vacanţă reprezintă cel mult şase salarii de bază minime brute (pentru fiecare salariat, pe an) şi se acordă pentru ca salariaţii să-şi recupereze şi întreţină capacitatea de muncă. Acestea pot fi folosite pentru a achiziţiona pachete de servicii în unităţile turistice autorizate de ANT

* Bucureşti şi Chişinău: De la această dată, cetăţenii din România şi Republica Moldova vor putea să transfere bani prin intermediul unui nou produs financiar, lansat în colaborare de Compania Naţională „Poşta Română” şi Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”. Mandatul poştal internaţional prin mijloace electronice reprezintă un acord bilateral între cele două instituţii

– Cultură

* Bruxelles: Institutul Cultural din Bruxelles preia, de la această dată, președinția rețelei EUNIC a institutelor culturale europene prezente în Belgia. Cu peste 20 de membri (între care Alliance Française, British Council, Goethe-Institut, Institutul Cervantes, Institutul Polonez), EUNIC Bruxelles susține multilingvismul, dialogul intercultural, diversitatea și valorile comune europene. La nivel global, EUNIC numără 89 de rețele în 74 de țări

Aniversări – Comemorări

– Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului. Sf. Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei şi Sf. Emilia, mama sa (Anul Nou) (Calendarul Creştin-Ortodox 2015)

– Tăierea împrejur a Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Hristos; Sf. Vasile cel Mare. Anul Nou Civil (Calendarul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică 2015)

– Sfânta Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu. Anul Nou (Calendarul Romano-Catolic 2015)

– Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2015 ca „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi în Patriarhia Română” şi „An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii în Patriarhia Română”

– „Ziua Aderării României la Uniunea Europeană”, declarată prin Hotărârea de Guvern 1585/8.XI.2006, pentru a marca acest eveniment de interes naţional; România a devenit membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007

– 1432: A murit Alexandru cel Bun, domn al Moldovei (1400-1432); urcat pe tron cu ajutorul lui Mircea cel Bătrân, în timpul domniei sale a consolidat şi a dezvoltat organizarea instituţională a ţării, a sprijinit cultura şi comerţul cu statele din jur, a pus bazele unui sistem de apărare dezvoltat (în 1420 a respins primul atac turcesc împotriva Moldovei); potrivit „Cronicii” lui Grigore Ureche, Alexandru cel Bun ar fi creatorul dregătoriilor (logofăt, vornic, spătar, vistiernic ş.a.m.d.), întemeietorul Mitropoliei Sucevei şi al Episcopiilor de Roman şi de Rădăuţi (n. 1400)

– 1558: A murit cronicarul Macarie; a scris în limba slavonă, din porunca lui Petru Rareş (1527-1538, 1542-1546), o „Cronică” a istoriei Moldovei între anii 1504 şi 1551, în continuarea vechiului „Letopiseţ” alcătuit la curtea lui Ştefan cel Mare; a fost egumen al Mănăstirii Neamţ (1523-1531) şi episcop de Roman (din 1531 până la moarte, cu o întrerupere între 1550 şi 1551); a fondat Mănăstirea Râşca (1542) (n. sfârşitul sec. al XV-lea )

– 1855: Vasile Alecsandri editează (până la 3 decembrie acelaşi an), la Iaşi, săptămânalul „România literară”, considerat continuator direct al programului „Daciei literare” (1840) şi al „Propăşirii” (1844) – 160 de ani

– 1861, 1/13.I – 4/16.I: Conferinţa naţională a fruntaşilor români din Transilvania, întrunită la Sibiu, adoptă două rezoluţii privind recunoaşterea românilor „ca naţiune politică şi independentă faţă cu celelalte naţiuni”, precum şi folosirea în viaţa publică a limbii române ca limbă egal îndreptăţită, alături de limbile maghiară şi germană

– 1868: S-a născut scriitorul I.[oan] Al.[exandru] Brătescu-Voineşti; membru titular al Academiei Române din 1918, vicepreşedinte al acestui for (1919-1922; 1923-1926) (m. 1946)

– 1897: S-a născut medicul Ana Aslan, unul dintre pionierii gerontologiei mondiale; a evidenţiat, în studii şi în practică, importanţa novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă (tratamentele cu „Gerovital”); membru titular al Academiei Române din 1974 (m. 1988)

– 1928: A murit Valeriu Branişte, publicist şi om politic; membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei (1918-1920); unul dintre fondatorii Universităţii româneşti din Cluj (1919); membru de onoare al Academiei Române din 1919 (n. 1869)

– 1929: S-a născut boxerul Nicolae Linca, primul şi singurul campion olimpic al boxului românesc, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară de la Melbourne (1956); a luptat deşi era accidentat la o mână (m. 2008)

– 1934: S-a născut actorul Gheorghe Dinică (m. 2009). NOTĂ: Marele actor s-a născut, de fapt, în zorii zilei de 25.XII.1933; părinţii au decis, însă, să-l declare după Anul Nou, 1.I.1934 fiind data de pe certificatul de naştere

– 1942: S-a născut actorul Ovidiu Iuliu Moldovan (m. 2008)

– 1945: Trupele române din Corpul de armată de sub conducerea generalului Nicolae Şova pătrund în Budapesta (în timpul celui de-al doilea război mondial) – 70 de ani

– 1949: A luat fiinţă Filarmonica de Stat din Sibiu

– 1949: S-a înfiinţat, la Bucureşti, Institutul de Lingvistică; primul director: acad. Iorgu Iordan; în 1994 a primit numele primului său director, devenind Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”; în 1961 a luat naştere Centrul de Cercetări Fonetice şi Dialectale (anterior, sector/secţie în cadrul Institutului de Lingvistică), devenit, în 1990, Institutul de Fonetică şi Dialectologie, iar în 1992 Institutul de Fonetică şi Dialectologie „Alexandru Rosetti”, după numele întemeietorului său; Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” a rezultat din „comasarea prin fuziune”, la 25 ianuarie 2002, a acestor două institute, ca efect al Hotărârii Guvernului României nr. 1366 din 27 decembrie 2001

– 1961: S-a născut Gabriel Oprea, general (r), om politic; viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne în Guvernul Victor Ponta 3 (din 5 mar. 2014); viceprim-ministru pentru securitate naţională în Guvernul Victor Ponta 2 (dec. 2012 – mar. 2014); ministru al apărării naţionale în Guvernele Boc şi Ungureanu (dec. 2009 – mai 2012); ministru al administraţiei şi internelor (2008 – ian. 2009); ministru delegat pentru administraţia publică în Ministerul Administraţiei şi Internelor (2003-2004), prefect al Municipiului Bucureşti (2002-2003); senator (din dec. 2012), deputat (2004-2012); preşedinte executiv al UNPR (din mai 2010), preşedinte al Organizaţiei Judeţene a PSD Ilfov (2004-2009); profesor universitar, conducător de doctorat la Academia Naţională de Informaţii (din 2008)

– 1967: România devine membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (ONUDI)

– 1990: Începând cu această dată România a devenit (la puţin timp după Revoluţia anticomunistă din decembrie 1989), pentru a treia oară, membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, pentru un mandat de doi ani (1990-1991) – 25 de ani. NOTĂ: România a fost aleasă pentru prima oară în Consiliul de Securitate al ONU ca membru nepermanent în 1962 (pentru un mandat de un an); al doilea mandat (de doi ani) a fost în anii 1976 şi 1977; al patrulea mandat (de doi ani) deţinut de ţara noastră a debutat la 1.I.2004

– 1999: A început să funcţioneze Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, conform Legii nr. 145/1997

– 2003: A murit publicistul Dumitru Tinu, directorul ziarului „Adevărul” şi preşedinte al Clubului Român de Presă (n. 1940)

– 2011: A murit compozitorul şi dirijorul Marin Constantin; a pus bazele (1963) Corului Naţional de Cameră Madrigal (formaţia profesionistă a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti pentru care a fost fondator, dirijor – până în 1999 – şi director pe viaţă); specialist renumit în muzica renascentistă, cântul gregorian şi baroc, precum şi muzica tradiţională românească (n. 1925)

– 2014: Începând cu această dată, restricţiile pentru muncitorii români şi bulgari pe piaţa muncii din zece state ale Uniunii Europene au fost eliminate total, după 7 ani de la aderarea la UE; este vorba despre: Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda şi Spania – 1 an

– 2015: Municipiul Cluj-Napoca a fost desemnat “Capitală Europeană a Tineretului” în 2015; decizia a fost luată la Maribor, în Slovenia, în noiembrie 2012, de Forumul European al Tineretului (European Youth Forum, EYF) care coordonează şi promovează acest proiect. Statutul de Capitală Europeană a Tineretului a fost introdus în anul 2009, cu oraşul Rotterdam (Olanda), urmat de Torino (Italia) în 2010, Anvers (Belgia) în 2011, Braga (Portugalia), Maribor (Slovenia) în 2013 şi Salonic în 2014

 

EVENIMENTE EXTERNE

– Lituania: Începând cu această dată, Lituania va adopta moneda comună europeană euro

– Riga: De la această dată, Letonia preia de la Italia, presedinţia rotativă a UE

– Viena: De la această dată, Serbia preia de la Elveția, președinția rotativă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)

– Germania: Începând cu această dată, Germania preia președinția G8 pentru 2015

– Vatican: Are loc Mesa pentru Pace în Piaţa Sfântul Petru

– Viena: Dirijorul indian, Zubin Mehta, va conduce Orchestra Filarmonicii din Viena pentru Concertul de Anul Nou. Dirijorul Zubin Mehta a fost ales pentru a cincea oară să dirijeze evenimentul

Aniversări – Comemorări

– „Ziua Mondială a Păcii”, a fost instituită de către Papa Paul al VI-lea şi a fost proclamată de Vatican la 8 decembrie 1967; la începutul fiecărui an, cu prilejul acestei zile, Suveranul Pontif adresează un mesaj credincioşilor. Tema pentru cea de-a 48-a Zi Mondială a Păcii este: „Nu mai sunteţi sclavi, ci fraţi”. NOTĂ: O altă zi dedicată păcii este marcată la 21 septembrie – „Ziua Internaţională a Păcii”, proclamată în 1981 de Naţiunile Unite

– „Ziua Revoluţiei Palestiniene”; marchează prima acţiune de rezistenţă organizată pe teritoriul Israelului, în 1965 ( – 50 de ani), de către organizaţia „Al-Fatah”

– Ziua Naţională a Republicii Cuba; Ziua Victoriei Revoluţiei – 1959

– Sărbătoarea Naţională a Republicii Slovacia; Ziua independenţei de stat – 1993. NOTĂ: Potrivit Legii constituţionale privind dispariţia RFSC, de la 1.I.1993 R. Cehă şi R. Slovacă au devenit state independente, succesoare ale fostei Cehoslovacii

– Sărbătoarea Naţională a Republicii Sudan; aniversarea proclamării independenţei – 1956

– „Anul European pentru Dezvoltare”, stabilit de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, va fi un prilej de a demonstra angajamentul puternic al UE în favoarea eradicării sărăciei la nivel mondial şi de a informa cetăţenii cum ajută fiecare euro de sprijin la schimbarea vieţii altora, în unele dintre cele mai sărace ţări din lume. Motto-ul Anului european pentru Dezvoltare este „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”

– „Anul Internaţional al Luminii”, proclamat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la propunerea organizaţiilor ştiinţifice din toată lumea, printre care şi SPIE (Societatea Internaţională pentru Optică şi Fotonică – Society of Photographic Instrumentation Engineers, înfiinţată în 1955), pentru creşterea gradului de conştientizare la nivel mondial a modului în care tehnologiile pe bază de lumină promovează dezvoltarea durabilă şi oferă soluţii la provocările globale din domeniul energiei, educaţiei, agriculturii şi sănătăţii. NOTĂ: În anul 2015 omenirea celebrează o serie de momente de marcă din istoria ştiinţei: lucrările de optică ale lui Ibn Al Haythem (sec. al XI-lea), noţiunea de lumină ca undă propusă de Fresnel (1815), teoria electromagnetică a propagării luminii propusă de Maxwell (1865), teoria efectului fotoelectric a lui Einstein (1905) şi relativitatea generală (1915), descoperirea radiaţiei cosmice de fond de către Penzias şi Wilson şi transmisia luminii prin fibră optică (1965). De asemenea, în anul 2015 se împlinesc şase decenii de la înfiinţarea SPIE

– 1735: S-a născut gravorul american Paul Revere (m. 1818) – 280 de ani. NOTĂ: Unele surse menţionează ca dată a naşterii şi stilul vechi 21 sau 22 decembrie 1734

– 1774: S-a născut André Marie Constant Duméril, zoolog francez (m. 1860)

– 1788: A apărut, la Londra, primul număr al ziarului „The Times” (este, de fapt, noul nume sub care apare ziarul „The Daily Universal Register”, fondat la 1.I.1785, de John Walter)

– 1793: A murit pictorul italian Francesco Guardi; considerat ca fiind ultimul practician al școlii venețiene (n. 1712)

– 1823: S-a născut poetul ungar Petöfi Sándor (m. 1849)

– 1863: S-a născut Pierre de Coubertin, filosof, istoric şi sociolog francez; fondatorul Jocurilor Olimpice moderne; preşedinte al Comitetului Olimpic Internaţional între anii 1896 şi 1925 (m. 1937)

– 1879: S-a născut E. M. (Edward Morgan) Forster, romancier englez; considerat un maestru al romanului englezesc contemporan (m. 1970)

– 1894: A murit fizicianul german Heinrich Hertz; a demonstrat experimental (în 1887) existenţa undelor electromagnetice (hertziene), prevăzută de britanicul James Maxwell, punând, astfel, bazele tehnicii frecvenţelor înalte şi de telegrafie fără fir (n. 1857)

– 1911, 1/14: S-a născut scriitorul rus Anatoli Rîbakov (m. 1998)

– 1919: S-a născut scriitorul american J.[erome] D.[avid] Salinger; deşi a scris un singur roman („De veghe în lanul de secară” – 1951) şi 35 de nuvele, Salinger este cunoscut astăzi drept cel mai citit autor american din perioada de după cel de-al doilea război mondial, iar în istoria literaturii americane perioada 1948-1959 este cunoscută ca „era Salinger” (m. 2010)

– 1956: S-a născut Christine Lagarde (numele la naştere: Christine Madeleine Odette Lallouette), avocat francez, director general al Fondului Monetar Internaţional din 5.VII.2011 (pentru o perioadă de cinci ani; prima femeie care a devenit director general al FMI); fost ministru de finanţe, ministru al agriculturii şi ministru al comerţului şi industriei în Franţa (este prima femeie care a devenit ministrul unei economii din ţările membre ale G8)

– 1958: A intrat în vigoare Tratatul de la Roma privind crearea Comunităţii Economice Europene – CEE (Piaţa Comună), semnat la 25.III.1957 (CEE devine Uniunea Europeană – UE prin intrarea în vigoare, la 1.XI.1993, a Tratatului de la Maastricht-/Olanda)

– 1972: A murit şansonetistul francez Maurice Chevalier (n. 1888)

– 1977: Ia fiinţă, în Cehoslovacia, mişcarea contestatară „Carta 77”, iniţiată de un grup de intelectuali care militau pentru drepturi cetăţeneşti; în octombrie 1979 mai mulţi membri ai mişcării, printre care şi scriitorul Václav Havel (preşedinte al R. Cehe şi Slovace între 1989 şi 1992, apoi, după separarea celor două ţări, preşedinte al Cehiei în perioada 1993-2003), au fost condamnaţi la mai mulţi ani de închisoare (la 3.XI.1992 grupul „Carta 77” şi-a încetat activitatea, considerându-se că „şi-a îndeplinit rolul istoric”)

– 1998: A intrat în vigoare Acordul mondial de liberalizare a serviciilor de telecomunicaţii, semnat, la 15.II.1997, de membrii Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC)

– 2002: De la această dată, numită şi „Ziua E”, euro a devenit moneda oficială în cele 12 state membre ale Uniunii Economice şi Monetare (începând cu 30 martie 2002, euro are putere circulatorie unică în acele state); în prezent Euro (ISO EUR, cu simbolul €) este moneda oficială a 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene

– 2007: Bulgaria a devenit stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. La 13 aprilie 2005, Parlamentul European a aprobat admiterea Bulgariei şi României în UE. Tratatul de aderare a fost semnat la 25 aprilie 2005 şi a fost ratificat ulterior Parlamentele tuturor ţărilor membre ale UE

– 2012: A murit Bob Anderson (pe numele său întreg Robert James Gilbert Anderson), scrimer, coregraf, actor şi cascador britanic; cunoscut pentru coregrafiile sale de luptă cu sabia din seriile Star Wars şi Lord of The Rings (n. 1922)

– 2012: A murit omul politic macedonean Kiro Gligorov; a devenit preşedinte în ianuarie 1991, când Macedonia era încă membră a federaţiei iugoslave; după proclamarea independenţei (septembrie 1991), a fost primul preşedinte ales democratic al FYROM (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei), aflându-se timp de două mandate la conducerea republicii (n. 1917)

– 2015: Republica Moldova preia, de la Grecia, preşedinţia semestrială a Organizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN)

– 2015: Germania preia de la Rusia preşedinţia anuală a G8

– 2015: Oraşul sud-coreean Incheon a fost desemnat „Capitala Mondială a Cărţii” pe anul 2015 de UNESCO şi reprezentanţii la nivel mondial ai industriei cărţii (la 16 iulie 2013)

– 2015: Oraşul ceh Pilsen (Plzeň) şi oraşul belgian Mons au fost alese drept “Capitale ale culturii europene” pentru anul 2015. Programul „Capitală culturală europeană” a fost iniţiat de Consiliul de Miniştri ai Culturii din Uniunea Europeană în 1985 ( – 30 de ani), cu scopul de a apropia popoarele Europei şi de a celebra contribuţia oraşelor la dezvoltarea culturii. Peste 40 de oraşe au deţinut, până în prezent, acest titlu. NOTĂ : Pilsen, metropolă a Boemiei occidentale, este al doilea oraş ceh ales drept capitală culturală, după Praga, care a deţinut acest titlu în anul 2000. Alături de Mons şi alte oraşe belgiene au fost capitale culturale: Anvers (Antwerpen), în 1993, Bruxelles, în 2000, şi Bruges, în 2002. De amintit şi că oraşul Sibiu (România) a fost, în anul 2007, capitală culturală europeană

– 2015: Oraşul Bristol, situat în sud-estul Angliei, a fost desemnat “Capitală verde a Europei” pentru 2015. Din 2010 până în 2015 şase oraşe au primit acest titlu: Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Copenhaga şi Bristol