A intrat în vigoare, la nivelul Uniunii Europene, mecanismul unic de supraveghere bancară

De anul acesta a intrat în vigoare, la nivelul Uniunii Europene, mecanismul unic de supraveghere bancară, ce va permite Băncii Centrale Europene să supravegheze în mod direct băncile din Zona Euro, dar şi din alte state membre care au aderat la Uniunea Bancară, România aflându-se printre acestea.

Mecanismul unic de supraveghere bancară va funcţiona prin aşa-numita intervenţie timpurie. Astfel, autorităţile de supraveghere bancară vor putea interveni într-o etapă incipentă pentru a contracara problemele financiare ale unei bănci, imediat ce acestea apar, adică atunci când o instituţie bancară nu îndeplineşte cerinţele obligatorii de capital. Iată de ce băncile sunt obligate să întocmească planuri de redresare în eventualitatea deteriorării situaţiilor financiare cu scopul restabilirii viabilităţii acestora. Banca Centrală Europeană, în calitate de organism de supraveghere, va atrage atenţia atunci când o bancă din zona euro sau stabilită într-un stat membru care participă la Uniunea Bancară s-ar confrunta cu dificultăţi financiare grave şi ar trebui să facă obiectul procedurii de faliment. Criza financiară din ultimii ani a demonstrat că autorităţile nu dispun de mijloace adecvate pentru a gestiona situaţia băncilor aflate în dificultate, iar guvernele au fost nevoite să injecteze bani publici în bănci, însă povara deteriorării finaţelor publice a rămas pe umerii contribuabililor.