Epifanie şi tradiţia Regilor Magi

Interviu cu Antoni Matabosch, profesor de ecumenism şi director al Institutului Superior de Ştiinţe Religioase din Barcelona: despre Epifanie şi tradiţia Regilor Magi

 La data de 6 ianuarie, credincioşii catolici sărbătoresc întruparea şi manifestarea în lume a lui Dumnezeu în chip de om. În istorie, „Dumnezeiasca Arătare” cum este ea numită de Biserica Ortodoxă – a fost recunoscută pentru prima oară, după cum arată Biblia, de către cei trei Regi Magi veniţi din Orient. Aceştia, cercetând şi cunoscând semnele cereşti ale vemii (se consideră că ar fi fost astrologi), au zărit apariţia unei stele pe cer (conform Evengheliei după Marcu) şi au înţeles că prevestea un eveniment special – cel al naşterii lui Iisus, considerat regele iudeilor şi mult aşteptatul Mesia mântuitorul.magii_craii_de_la_rasarit

Cu ocazia acestei importante sărbători creştine, domnul Antoni Matabosch i Soler, profesor de ecumenism şi director al Institutului Superior de Ştiinţe Religioase din Barcelona a avut amabilitatea să ne ofere câteva explicaţii legate de celebrarea Epifaniei, precum şi de mult aşteptata (mai ale de către cei mici) sosire a Regilor Magi din data de 6 ianuarie.

 Ce reprezintă Epifania?

Epifania (din grecescul epiphania) înseamnă apariţie, iar în Biblie, reprezintă mai ales manifestarea divinităţii. Naşterea lui Iisus poate fi considerată ca o epifanie, deoarece reprezintă manifestarea lui Dumnezeu în lume prin întruparea Fiului, este naşterea Fiului lui Dumnezeu, este Dumnezeu care vine printre noi.

 Care este legătura între Epifanie şi sărbătoarea Regilor Magi?

Din primele timpuri ale Creştinismului se consideră că prima manifestare în lumea păgână a Fiului lui Dumnezeu devenit om s-a petrecut odată cu închinarea Magilor la care se face referire în Evanghelia după Matei (2, 1-12): 1. Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: 2. Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui?. Locul exact al apariţiei lui Mesia este vestit de profetul Miheia care-şi consolează poporul spunând: Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul meu Israel” (Miheia 5, 1).

 Care este importanţa Epifaniei în cadrul liturghiei catolice?

Actuala liturghie catolică din ziua de 6 ianuarie celebrează închinarea Regilor Magi care vin din popoare păgâne, pentru a se închina pruncului Iisus. Aceasta este sărbătoarea Dumnezeieştii Arătări, a Epifaniei, a arătărării lui Iisus pentru întreaga lume. Din vremuri foarte vechi, atât în Orient, cât şi în Occident, Biserica a sărbătorit pe 6 ianuarie Dumnezeiasca Arătare în lume, o sărbătoare cunoscută ulterior ca Epifania.

Curând, în Occident, sărbătoarea Epifaniei a dobândit un triplu conţinut teologic: celebrarea arătării lui Dumnezeu întrupat, în faţa păgânilor (închinarea Regilor Magi), arătarea filiaţiei divine a lui Iisus (botezul în apele Iordanului) şi arătarea puterii divine a Domnului (miracolul de la nunţile din Canaan). Cu timpul, botezul lui Iisus a fost sărbătorit în duminica de după 6 ianuarie.

 În ce constă tradiţia Regilor Magi?

Evanghelistul vorbeşte despre „nişte Magi care veneau din Orient”. Nu spune câţi erau, nici cum se numeau, nici de unde proveneau. De-a lungul timpului, s-a vorbit despre un număr cuprins între doi şi 12 magi. A prevalat numărul 3, fiind probabil corelat cu cele trei daruri oferite – aur, tămâie şi smirnă -, sau pentru că s-a crezut că erau reprezentanţii celor trei seminţii umane: Sem, Ham şi Iafet.

Numele care li se dau (Melchior, Gaspar şi Balthazar) apar în scrierile din secolul al VII-lea. Condiţia lor regală este lipsită de fundament istoric, însă pare să fi fost introdusă printr-o interpretare literală a Psalmului 71 (10. Împăraţii Tarsisului şi insulele daruri vor aduce , împăraţii Arabilor şi ai reginei Saba prinoase vor aduce. 11. Şi se vor închina lui toţi împăraţii pământului, toate neamurilor vor sluji lui.)

 regii magi Ravenna 600Ce reprezintă tradiţia Regilor Magi în Spania?

Tradiţia Regilor Magi în Spania înseamnă, în primul rând, marea bucurie a copiilor.

Toţi copiii spanioli cred că Regii Magi le vor aduce cadouri pe data de 6 ianuarie. Cu câteva săptămâni mai înainte, încep să le trimită scrisori în care spun ce daruri doresc să primească. Cu aproximativ 10 zile înainte de 6 ianuarie, în multe puncte din oraşe şi sate, câţiva copii sau pajii regilor (îmbrăcaţi ca vechii persani) adună scrisorile şi le dau sfaturi fetiţelor şi băieţeilor. În după-amiaza zilei de 5 ianuarie, toate localităţile – mici sau mari – organizează aşa-numitele „parade ale Regilor”: sute de persoane îmbrăcate în stil oriental însoţesc cele trei trăsuri care poartă fiecare câte un Rege. Defilează pe străzile principale, lansând cantitaţi uriaşe de caramele. În noaptea Regilor, familiile lasă pe balcoane coşuri sau tăvi în care Regii să pună cadourile pentru toată familia (nu numai pentru copii) şi se obişnuieşte să se pună paie pentru cămile şi biscuiţi şi vin pentru ajutoarele regilor. De dimineaţă, familia intră pe balcon şi deschide pachetele. Pe parcursul zilei, copiii sunt însoţiţi la casele bunicilor, unchilor sau naşilor pentru a căuta darurile care le-au fost lăsate în casele acestora.

Cu toţii avem o dragă şi însemnată amintire a acelor ani în care eram copii. Între 8 şi 10 ani, copiii ajung să decopere – sau vreun coleg de şcoală le spune – că Regii sunt părinţii. A fost un vis frumos!

 Interviu realizat de Veronica Popa