Declaraţii ale ambasadorului Franţei din România, François Saint-Paul

François Saint-Paul: Doresc astăzi să aduc mulţumiri întregii Românii pentru mesajele de condoleanţe şi de solidaritate pe care le primeşte Franţa. Doresc, de asemenea, să mulţumesc întregilor autorităţi române, celor mai înalte autorităţi române, reprezentanţilor media, dar şi societăţii civile pentru mesaje transmise. Aceste mesaje stau mărturie a faptului că România este astăzi alături de Franţa pentru a exprima mesaje de doliu şi de compasiune şi ne dăm seama de importanţa şi de valoarea acestor mesaje transmise. Aceste mesaje care vin din România au, de asemenea, o importanţă mult mai mare. Ele stau mărturie a faptului că împreună împărtăşim valori comune, valori comune democratice, libertăţi comune, libertăţi de expresie şi libertăţi ale presei. Aceste mesaje, care stau mărturia faptului că libertatea nu poate fi asasinată, aceste mesaje le vom transmite şi vom ţine cont de ele. Vă mulţumesc.