„Cerul Unic European: un spaţiu aerian eficient şi performant” – prima dezbatere interactivă la Bucureşti cu privire la legislaţia europeană SES2+

Bucureşti, 30 ianuarie 2015 – Biroul de Informare al Parlamentului European în România a găzduit dezbaterea „Cerul Unic European: un spaţiu aerian eficient şi performant”, vineri, 30 ianuarie 2015, la Bucureşti.

Evenimentul a adus în dezbatere Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului pentru punerea în aplicare a Cerului Unic European (2013/0186 (COD)), prin implicarea principalelor instituţii şi organizaţii din domeniul aviatic din România şi alte state membre ale UE într-un dialog direct cu Raportorul Parlamentului European pentru această Propunere de Regulament, domnul Marian-Jean Marinescu, Membru al Comisiei pentru Transport şi Turism din cadrul Parlamentului European, Vicepreşedinte al Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat).

Aspectele analizate în cadrul dezbaterii au subliniat importanţa tematicii pentru autorităţile din România şi susţinerea pentru continuarea dezbaterilor punctuale. Mai jos câteva dintre principalele puncte atinse de participanţii la dezbaterea moderată de jurnalistul Dan Cărbunaru.

Marian-Jean MARINESCU, Membru al Comisiei pentru Transport și Turism din cadrul Parlamentului European, Vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (Creștin Democrat) (PPE) a vorbit despre „Rolul și importanța implementării Cerului Unic European în consolidarea pieţei interne europene”. Eurodeputatul Marinescu a arătat că Cerul Unic European înseamnă mai puţine emisii, timp mai puţin de zbor, o structurare mai bună a controlului de trafic şi multiple avantaje pentru pasageri. Coordonarea traficului aerian, în acest moment, în Uniunea Europeană, se face pe baza unei arhitecturi bazate pe frontierele naţionale care exista încă în aer, deşi la sol au dispărut. Transportul aerian contribuie la dezvoltarea economică a Uniunii, iar acesta trebuie dezvoltat în aşa fel încât să aducă beneficii economice comune.

Virgil Dragoş TITEA, secretar de stat, Ministerul Transporturilor, a punctat că, în contextul aderării la Uniunea Europeană, ROMATSA (Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian) şi BULATSA (Administraţia Bulgară a Serviciilor de Trafic Aerian) au colaborat încă din 2004 pentru a crea un FAB comun (Bloc Aerian Funcţional), colaborare care a început din 2012. Aceasta permite ambelor state să îmbunătăţească eficienţa traficului. […] România sprijină o mai rapidă aplicare a Cerului Unic European (Single European Sky – SES2+).

Andrei FILIPOIU, Director Direcția Siguranță, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, a vorbit despre „Implicațiile Regulamentului SES 2+ asupra activităților de supervizare desfășurate de către Autoritatea Națională de Supervizare (NSA)”. Domnul Filipoiu a arătat că, în privinţa creşterii eficienţei serviciilor suport, o piaţă liberă a serviciilor este un lucru pozitiv, creşte concurenţa, care de multe ori este binevenită, însă, pe de altă parte, elementele legate de siguranţă sunt cunoscute cel mai bine de experţii locali. În prezent, colaborarea dintre serviciul meteorologic şi ROMATSA este foarte strânsă. Un furnizor nou venit ar putea crea nişte posibile condiţii care s-ar putea transforma în riscuri. Este important să existe o analiză competentă.

Ion-Aurel STANCIU, Director General, Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA” a vorbit despre „SES 2+: Stimulare, Performanţă, Concurenţă”. Domnia sa a subliniat că ROMATSA este în favoarea SES2+ şi că este necesară simplificarea reglementărilor pentru ca acest pachet să fie implementat.

Philippe MORIN, Assistant Director EU Affairs IATA (International Air Transport Association), a vorbit despre „perspectiva companiilor aeriene cu privire la Cerul Unic European 2+” („Airlines point of view on Single European Sky 2+”). Domnia sa a punctat că industria aviatică susţine în UE, direct sau indirect, 7,8 milioane de locuri de muncă. Pe lângă creşterea siguranţei, SES va permite multiplicarea de trei ori a capacităţii spaţiului aerian. De aceea, SES este şi o oportunitate de a dezvolta mediul de afaceri în general şi, prin urmare, de a crea locuri de muncă. Efectele benefice ale SES se resimt asupra mediului, economiei, mediului de afaceri şi cetăţenilor.

Andrei CÂRSTEA, Operational Control Center Manager, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române, TAROM a arătat că un alt aspect pozitiv îl reprezintă înlăturarea barierelor naţionale care va duce la operarea de rute mai scurte şi cu costuri mai mici, iar scurtarea rutelor va duce la îmbunătăţirea performanţelor aeronavelor, fiind capabile să atingă destinaţii mai îndepărtate cu aceeaşi încărcătură comercială. Scăderea costurilor cu navigaţia aeriană şi implicit scăderea consumului de combustibil va însemna eficientizarea zborurilor iar mediul înconjurător va beneficia de scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Context

Implementarea Cerului Unic European reprezintă o prioritate-cheie a politicii europene în domeniul aviaţiei, care are ca scop creşterea eficienţei în ansamblu a modului în care spaţiul aerian european este organizat şi gestionat, prin modernizarea actualului sistem de management de trafic aerian, în vederea asigurării unui transport aerian sigur, fluent şi sustenabil pe termen mediu şi lung.

Parlamentul European a aprobat în primă lectură rezoluţia sa legislativă referitoare la această propunere de regulament, în data de 12 martie 2014, care fusese adoptată de Comisia pentru Transport şi Turism din cadrul Parlamentului European în urmă cu un an, pe 30 ianuarie 2014.

Propunerea de regulament urmează sa fie supusă primei lecturi în Consiliul Miniştrilor, urmând ca în funcţie de poziţia adoptată, Propunerea de Regulament să fie adoptată sau retransmisă în Parlamentul European pentru a doua lectură. Ca urmare a aplicării Procedurii legislative ordinare, această Propunere de regulament va fi adoptată în comun de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, cele două instituţii având aceeaşi putere de decizie.

Notă:

Pentru urmărirea ad-literam a prezentărilor, vă recomandăm să urmăriţi înregistrarea video a evenimentului este disponibilă la http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_26987/VIDEO-&-TEXT-Dezbaterea-Cerul-Unic-European-un-spatiu-aerian-eficient-si-performant.html