Comisarul Muižnieks intervine în cazuri care privesc Azerbaijanul, înaintea Curţii Europene a Drepturilor Omului

Astăzi, Comisarul pentru Drepturile Omului din Consiliul Europei, Nils Muižnieks, a publicat observaţiile înaintate Curţii Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Hilal Mammadov împotriva statului Azerbaijan, în care el a subliniat deficienţele sistematice în zona de liberatate de expresie, inclusiv hărţuire judiciară a vocilor critice şi un tipar de măsuri luate împotriva celor care cooperează cu organizaţiile internaţionale pentru a expune încălcarea drepturilor omului în ţară.
„Cazul lui Hilal Mammadov, pe care l-am întâlnit în 2012 şi în 2013 într-un centru de detenţie, este emblematic pentru răzbunările cu care se confruntă jurnaliştii, bloggerii şi apărătorii drepturilor omului în Azerbaijan, pe motivulîn urma muncii lor. Ei sunt deseori hărţuiţi prin acuzare penală nejustificată sau selectivă, pe motive care sfidează credibilitatea, o problemă structurală care afectează drepturile persoanei în cauză şi obstrucţionează funcţionarea mecanismelor internaţionale ale drepturilor omului. Este timpul ca Azerbaijanul să se conformeze obligaţiilor sale şi să refacă un climat în care dezacordul să poată fi exprimat fără teama de represiune.
Intervenţiile unei a treia părţi reprezintă o modalitate adiţională pe care o are la dispoziţie Comisarul, pentru a promova şi proteja drepturile omului. Ele sunt supravegheate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Aceste observaţii nu includ comentarii asupra faptelor din cazul observat, dar oferă informaţii obiective şi imparţiale Curţii, asupra aspectelor care sunt de interes pentru Comisar.
Intervenţia din cursul zilei de astăzi este prima dintre cinci pe care le va întreprinde Comisarul în Azerbaijan. Următoarele vor privi cazurile lui Intigam Aliyev, Rasul Jafarov, Anar Mammadli şi Leyla şi Arif Yunus.
Comisarul a vizitat Azerbaijanul în noiembrie 2012, mai 2013 şi octombrie 2014, şi a recomandat creşterea respectului pentru libertatea de expresie, libertatea de adunare şi asociere.

RADOR (24 februarie)