Ea …soṭia intelectualului comunist: Elena Pătrăṣcanu Veakis

Herta Schwamen a fost atrasă de ideologia marxistă din vremea în care îṣi făcea studiile de scenografie la Viena. Întoarsă în ṭară, tânăra decoratoare-scenografă ṣi-a continuat activităṭile comuniste într-o perioadă în care partidul acṭiona în ilegalitate. A fost salvată de închisoare de avocatul Lucreṭiu Pătrăṣcanu, el însuṣi cu rol de seamă în PCdR, fiu al … Continuă lectura Ea …soṭia intelectualului comunist: Elena Pătrăṣcanu Veakis