Program de cooperare transfrontalieră

„O regiune bine conectată”, „o regiune verde” şi „o regiune sigură” sunt cele trei priorităţi ale Programului de Cooperare Transfrontalieră. Uniunea Europeană pune la dispoziţia comunităţilor locale din Olt şi din alte şase judeţe din România şi opt districte din Bulgaria fonduri de aproximativ 260 de milioane de euro pentru derularea acestuia. Şapte judeţe româneşti şi opt districte din Bulgaria, riverane Dunării intră în competiţie pentru atragerea de fonduri europene. Ghidul Solicitantului a fost aprobat şi dezbătut în cadrul primei întâlniri a Comitetului Mixt de Monitorizare Interreg România-Bulgaria. Alocarea financiară pentru acest program este de aproximativ 260 de milioane de euro, fonduri împărţite în trei priorităţi. Prima este axa de transport. Comunităţile locale sau ONG-uri pot depune proiecte şi în domeniile protecţia mediului şi patrimoniu cultural. Termenul de depunere a proiectelor este 30 iunie pentru cele care nu presupun investiţii majore şi 30 septembrie pentru cele unde este nevoie de achiziţionarea de echipamente sau alte investiţii.

RADOR (1 aprilie)