De un sfert de secol celebrăm Ziua de 8 Aprilie, Ziua Internatională a Romilor ! But bersa angle Romale! La mulți ani tuturor romilor!

8 Aprilie – Ziua Internațională a Romilor este o celebrare a afirmării identității culturale și naționale a minorității romilor în întreaga lume.

În istorie, în spațiul românesc, romii au fost atestați documentar în urmă cu peste 500 de ani, ca robi domnești și mănăstirești. Sclavia, dezrobirea, legarea de glie a romilor, începutul luptei pentru emancipare politică și culturală a romilor din perioada interbelică, ”problema romilor” în regimul Antonescu, execuțiile sumare, pogromurile, deportările în Transnistria, sau în lagărele de exterminare naziste, ori politica de asimilare forțată a romilor și de sedentarizare a celor nomazi, cu negarea dreptului la identitate în timpul dictaturii comuniste, sunt realități istorice incomode, care nu sunt studiate în școală și care necesită o dezbatere largă în societatea noastră, în scopul reconcilierii cu istoria.

În perioada de după 1989, pe fondul libertății reinstaurate în societatea noastră, mișcarea asociativă, politică și culturală a romilor din România a cunoscut un avânt și o diversitate comune cu cele ale celoralte minorități. Romii, alături de celelalte 18 etnii au primit statut legal de minoritate națională, câștigându-și, rând pe rând, drepturile sociale, culturale și politice, pe fondul tranziției către o societate democratică și aderării României la diferite tratate internaționale pentru drepturile minorităților etnice și lingvistice.

După 25 de ani de tranziție către o societate democratică, putem trage linie și să recapitulăm: România a fost primul stat european care a introdus măsuri afirmative în educație pentru accesul romilor în învățământul liceal și universitar și, totodată, primul stat care a adoptat o strategie guvernamentală pentru îmbunătățirea situației romilor. Ocupații precum mediatorul sanitar rom, mediatorul pentru școlarizarea romilor, profesorul de limba romani, expertul pentru problemele romilor din administrația publică locală, existența unei agenții guvernamentale pentru romi, ce asigură coordonarea dintre politicile pentru romi, reprezintă măsuri de politică publică ale statului roman pentru o mai bună incluziune a romilor în societatea noastră.

Toate aceste eforturi pot fi durabile doar dacă fiecare dintre noi, ca cetățeni, romi și neromi deopotrivă, ne aducem aportul în combaterea stereotipurilor și prejudecăților despre romi. Este nevoie să ajutăm, în loc să blamăm, să construim, în loc să victimizăm, să-i învățăm pe semenii noștri, acolo unde ei înțeleg sau fac în mod greșit și să facem noi înșine un efort să-l înțelegem mai bine pe cel de lângă noi. Astfel, peste alți 25 de ani, vom putea privi în urmă și să spunem: Am contribuit și eu!

Președintele Agenției Naționale pentru Romi, dl. Daniel Vasile, angajații din biroul central și birourile județene pentru romi, alături de experții romi din administrația publică locală, urează încă o dată romilor din România și de pretutindeni: La mulți ani!

But bersha angle, Romale!

GUVERNUL ROMÂNIEI

 Agenția Națională pentru Romi