Întâlnirea ministrului Mircea Duşa cu directorul executiv al Agenţiei Europene de Apărare, Jorge Domecq

Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa, s-a întâlnit marţi, 7 aprilie, cu directorul executiv al Agenţiei Europene de Apărare (EDA), Jorge Domecq, la Palatul Cercului Militar Naţional din Bucureşti.

Temele abordate pe parcursul discuţiilor s-au focalizat pe pregătirea următoarei reuniuni a Consiliului European din luna iunie, rolul EDA în calitatea sa de interfaţă între ministerele apărării şi diferitele politici ale Uniunii Europene cu impact asupra acestui domeniu, pe consolidarea industriei de apărare europene şi implicarea Ministerului Apărării Naţionale în proiectele derulate sub egida Agenţiei.

În acest sens, au fost abordate subiecte referitoare la facilitarea accesului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din industria naţională de apărare pe piaţa produselor pentru apărare, la mecanismele de finanţare puse la dispoziţie de Comisia Europeană, precum şi la implicarea acestora în programele de cercetare tehnologică.

Pe parcursul întâlnirii, ministrul Duşa a accentuat implicarea României în proiectele iniţiate de Agenţie, urmărindu-se în special dezvoltarea acelor capacităţi militare care nu pot fi realizate la nivel naţional. De asemenea, au fost evidenţiate proiectele de cooperare multinaţională promovate în cadrul iniţiativei de dezvoltare şi utilizare în comun a capacităţilor (Pooling and Sharing), acestea reprezentând, de altfel, o preocupare permanentă a structurilor naţionale cu responsabilităţi în domeniul planificării apărării.

Directorul executiv Jorge Domecq a apreciat susţinerea activă a ministerului român al apărării faţă de proiectele EDA şi a accentuat importanţa menţinerii unui nivel ridicat de competitivitate al industriei europene de apărare, cu impact direct asupra dezvoltării economiilor şi al securităţii ţărilor membre.