Comunicat de presă CNA: Pro TV – amendă în cuantum de 100.000 de lei

Întrunit în şedinţa publică din data de 21.04.2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis sancționarea cu amendă în cuantum de 100.000 de lei a postului Pro TV pentru nerespectarea prevederilor legislației audiovizualului la difuzarea emisiunilor La Măruță” (edițiile din 05, 06, 12, 13, 14, 15, 16 și 20.01.2015) și „Românii au talent” (ediția din 27.03.2015). Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitor la protecția minorilor, coroborat cu art. 19 alin. (2) lit. f) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual potrivit căruia „Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii: (…) f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor” . De asemenea, s-a reținut și încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, conform cărora „Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”, precum și a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului.

În aceeași ședință publică, CNA a hotărât să emită o decizie privind intrarea în legalitate în privința spoturilor publicitare aferente campaniei Medlife”, pentru că la difuzarea acestora nu s-a ținut cont de prevederile art. 93 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [„Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale”]. Monitorizarea a cuprins spoturile publicitare difuzate în lunile noiembrie 2014 și martie 2015.

De asemenea, Consiliul a aprobat solicitarea de acordare a unei licențe audiovizuale Asociației Pro Casa Bacău pentru difuzarea prin rețele de comunicații electronice a serviciului de programe Tele 1 Bacău.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

*

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările

art. 29 (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise;

art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.