Din mesajul preşedintelui României adresat UDMR au fost scoase pasajele laudative

Din mesajul preşedintelui român adresat Congresului UDMR vinerea trecută au dispărut mai multe paragrafe. Părţile lipsă subliniau rolul pozitiv al UDMR, respectiv au menţionat pentru prima oară ă în România mai sunt lucruri de făcut în privinţa drepturilor minorităţilor.

Lipsa a fost sesizată de portalul Transindex din Transilvania. După cum s-a menţionat, deşi Administraţia Prezidenţială nu este dispusă să comenteze cazul, părţile lipsă se pot reconstitui cu ajutorul arhivei de pe Google: comunicatul preluat de mai multe publicaţii a existat cu adevărat.

Mesajul original se poate citi şi în momentul de faţă (miercuri seara) pe pagina web a Mediafax. După cum am aflat, Cătălina Mihai a preluat comunicatul apărut pe site-ul Preşedinţiei în după-amiaza zilei de 17 aprilie. Ştirea a fost remisă abonaţilor la orele 14.25 şi a fost postată pe pagina web a agenţiei la 14.30.

În mesajul original se scria între altele că rolul UDMR şi al politicienilor săi a depăşit de-a lungul anilor cadrul de reprezentar a intereselor comunităţii maghiare, respectiv că numeroase revendicări ale minorităţilor sunt încă nesoluţionate, mai ales în privinţa validării drepturilor garantate de lege şi este necesară îmbunătăţirea garanţiilor care servesc la menţinerea identităţii.

Articolul de fond din cotitidanul clujean „Krónika” apreciază: mesajul este important, „pentru că demnitarul public cel mai important se conmfruntă într-o anumită măsură «mantrei» vehiculate permanent de Bucureşti, potrivit căreia situaţia minorităţilor din România este de o valoare exemplară”.

Comunicatul nou, postat pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale este datat la 17 februarie (!?), data fiind modificată probabil ulterior, pentru că, pe data de 20, se putea citi încă varianta mai mare a mesajului. În orice caz, consilierul prezidenţial Laurenţiu Mihai Ştefan a dat citire la Congresul UDMR variantei prescurtate.(L.Sz)

NÉPSZABADSÁG (Ungaria), 22 aprilie 2015

Traducerea: Imola Stănescu