Comisia Europeană a criticat Banca Naţională a Bulgariei pentru deficiențe în activitatea de supraveghere

Comisia Europeană a criticat Banca Naţională a Bulgariei pentru deficiențe în activitatea de supraveghere şi guvernul bulgar pentru lipsa reformelor adecvate în domeniul sănătăţii şi pieţei muncii. Recomandarea a fost făcută, miercuri, după analiza programului de reformă și a programului de convergență trimise de Sofia. Acestea conturează politicile de bază care să conducă la respectarea cerințelor Bruxelles-ului pentru echilibru bugetar și stabilitate. Bruxelles-ul a avertizat în legătură cu problemele legate de supravegherea bancară și necesitatea consolidării capacității Comisiei de Supraveghere Financiară. Comisia Europeană recomandă intensificarea supravegherii sectorului bancar și financiar non-bancar, creşterea veniturilor fiscale la buget şi întreprinderea de măsuri de către guvern împotriva economiei gri, pentru a face faţă riscului dezechilibrului bugetar.
Bruxelles-ul critică şi lipsa de reforme în domeniul sănătăţii, care să conducă la o utilizare mai eficientă a cheltuielilor publice pentru acest sector. Potrivit Comisiei Europene, în Bulgaria există prea multe spitale, iar provocările majore cu care se confruntă sistemul sunt calitatea slabă a serviciilor și utilizarea ineficientă a fondurilor. De asemenea, Bruxelles-ul recomandă guvernului de la Sofia să adopte un mecanism pentru a calcula salariul minim din Bulgaria. Astfel, creșterea celui mai mic salariu va fi previzibilă și nu va depinde doar de voința guvernului. Pentru îmbunătăţirea climatului investițional, ar trebui să se îmbunătățească mecanismele pentru evitarea falimentului și restructurarea companiilor aflate în dificultate. Bruxelles-ul atrage atenţia şi asupra problemelor continue legate de achiziţiile publice. Potrivit Comisiei Europene, legislaţia în acest domeniu se modifică foarte des. În acelaşi timp, controalele preventive ale Agenţiei pentru Achiziţii Publice sunt formale, iar după încheierea procedurilor, inspecțiile sunt efectuate de către diverse instituții care de multe ori vin cu opinii contradictorii.

(www.novinite.bg – 14 mai)