„Profesioniști în domeniul Artelor și Jurnalismului”, proiect european dedicat teoriei și practicii

Studenţii de la specializarea Jurnalism, Universitatea Hyperion, continuă stagiile de practică din cadrul proiectului european „Profesionişti în domeniul Artelor şi Jurnalismului” în instituţii media de top – Televiziunea Română, Societatea Română de Radiodifuziune, ziarele „Naţional” şi „Zaman”. De asemenea, viitorii ziarişti aplică principiie marketingului şi publicităţii de presă, luând astfel contact direct cu faţetele profesiei pe care şi-au ales-o.

Pe parcursul acestei perioade, studenţii au posibilitatea de a aplica direct cunoștințele dobândite la cursurile teoretice, realizând articole de presă, participând la şedinţe de redacţie, asistând la sesiuni de grafică media, deopotrivă print şi online. Totodată, tinerii care îşi doresc o carieră în mass-media deprind secretele realizării reportajelor de televiziune şi ale montării de documentare TV care urmează să se difuzeze, având astfel şansa de a finaliza concret orice tip de demers jurnalistic.

Proiectul „Profesionişti în domeniul artelor şi jurnalismului”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 2, urmăreşte „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” şi face parte dintr-o serie de 7 proiecte europene pe care Universitatea „Hyperion” din București le desfăşoară pentru studenţii săi pe o perioadă de 18 luni. Scopul este acela ca studenţii înscrişi în grupul ţintă să dobândească cunoştinţe şi aptitudini practice prin participarea la stagiile de practică organizate în Universitate şi în afara acesteia, pentru a accede mai uşor pe piaţa muncii după absolvirea facultăţii.

Informaţii despre desfăşurarea acestui proiect se găsesc pe site-ul www.artejurnalism.hyperion.ro.

Facultatea de Jurnalism a Universității Hyperion a dus la capăt și alte proiecte cu fonduri europene, principala consecință fiind aceea că mulți dintre absolvenți, în unii ani peste 50%, aveau deja locuri de muncă la încheierea celor 3 ani de studii, în care practica a avut rol determinant.

Este un principiu, acela de a îmbina practica cu teoria pe care și celelalte facultăți și specializări îl urmează, rezultatele fiind la fel de bune.

Universitatea Hyperion – www.hyperion.ro sărbătorește în această lună 25 de ani de la înființare, eveniment în cadrul căruia vor fi organizate numeroase manifestări care să marcheze acest eveniment important.

Contact:

Manager de proiect

Ion Marin

E-mail: jurnalism.hyperion@gmail.com / ionmarin.hyperion@gmail.com

Tel: 0722.89.00.23