Școala de Administrație și Politici publice

Fundația Hanns Seidel și Institutul de Studii Populare – fundația oficială a Partidului Național Liberal, organizează în perioada 29-31 mai, la Constanța, la sediul PNL Constanța din strada Ion Lahovari, nr. 2A, seminarul cu tema „Școala de Administrație și politici publice”. Cursul este focalizat pe explicarea instituţiilor administrative, respectiv a principiilor de organizare şi funcţionare a administraţiei, a structurii, fenomenelor şi proceselor specifice activităţii administraţiei publice, în aşa fel încât să asigure fundamentul unei culturi de specialitate în sfera ştiinţelor administrative necesar pregătirii viitoarei clase politice.

Pentru înscrierea în cadrul acestui seminar vă rugăm să trimiteți un email la adresa: office@isp.org.ro

Pentru detalii logistice, persoana de contact: Izabela Stavrositu: 0756 095 052

      PROGRAM

Vineri, 29 mai

16:00 – 18:00                          Elemente de administrație publică locală – Lector: Cristina

                                               Nicolescu (tbc)

18:00 – 18:15                          Pauză

18:15 – 20:30                          Tipologia actorilor, model operațional – “Triunghiul actorilor” Operaționalizarea fiecărei etape a procesului politicii – Lector:

                                                Cristina Nicolescu (tbc)

Sâmbătă, 30 mai

10:00 – 12:00                          Proces de luare a unei decizii într-un context educațional                 

                                                Lector: Șerban Iosifescu

12:00 – 12:30                          Coffee break

12:30 – 14:00                          Studiu de caz – Lector: Șerban Iosifescu

14:00 – 14:15                          Pauză

14:15 – 16:15                          Elemente de politici publice și atribute ale guvernării – Lector:

                                                Corina Murafa

16:15 – 18:00                          Folosirea datelor în procesul de luare a deciziilor – Lector:

                                                Corina Murafa

 

Duminică, 31 mai

 

10:00 – 12:00                          Introducere și metoda de analiză a politicilor publice a lui Eugene Bardach – Lector: Răzvan Orășanu

12:00 – 12:30                          Pauză

12:30 – 14:30                          Stakeholders analysis – Lector: Răzvan Orășanu

                                                Simulare privind procesul de luare a unei decizii și analiza părților

                                               interesate în acest procesLector: Răzvan Orășanu

14:30 – 14:45                          Pauză

14:45 – 17:00                          Cadrul legislative din România versus mecanismele politicilor

                                                Publice – Lector: Răzvan Orășanu

 

  Răzvan Orășanu a fost președintele AVAS (2006), consilierul de stat al prim-ministrului pe probleme economice (2005-2009), director în cadrul Consiliului Concurenței (2010-2011), consultant al Băncii Mondiale (2011). A absolvit London School of Economics și este masterand al John F. Kennedy School of Government.

Corina Murafa este expert în politică energetică cu o experiență bogată în companii multinaționale, organizații internaționale și grupuri de reflecție. Lucrează ca expert în energie pentru Banca Mondială. În ultimii 3 ani a fost expert de reglementare și Afaceri Publice pentru OMV Petrom, Deloitte și PNUD. A coordonat proiecte de cercetare pe furnizarea de servicii și ciclului de politici publice pentru Societatea Academică Română. Are un master în Politici Publice (MPP) la Hertie School of Governance în Berlin. A studiat la Universitatea din București (Științe politice) și Universitatea din New York (Open Society Institute undergraduate fellow). Este doctorand la Academia Română de Studii Economice.

  Șerban Iosifescu este președintele Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (din 2005) și a lucrat ca expert în proiecte UNICEF, ale European Quality Assurance in Vocational Education and Training Network. A fost leader de proiect pentru componenta financiară și de management a proiectului de reformă educațională cofinanțat de Banca Mondială și Guvernul României.

Description: Description: C:\Users\Cristina\Desktop\inst de studii populare\poza CNICOLESCU CONF SRDE.jpg Lect. univ. dr. Nicolescu Cristina Elena este cadru didactic titular în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, desfășurând activităţi de predare și seminarizare în domeniul ştiinţelor administrative: politici publice, politici publice sectoriale, analiza politicilor publice, politici publice comparate, management strategic etc. Dublu licențiată în științe administrative (2007) și fizică (1994).

Autoare şi co-autoare a numeroase lucrări ştiinţifice publicate la reviste şi edituri din ţară (recunoscute CNCSIS) şi din străinătate cu o participare activă la conferinţe şi seminarii naţionale şi internaţionale organizate de NISPAcee, IISA-EGPA, SNSPA-FAP etc.